Novinky a publikácie
15. 03. 2019
Country risk a ekonomické štúdie

Čína bojuje s nárastom oneskorených platieb

Čína bojuje s nárastom oneskorených platieb

Počet spoločností v Číne, ktoré neplatia svojmu obchodnému partnerovi, rastie. Ako ukazuje najnovší prieskum nadnárodnej spoločnosti Coface o platobnej morálke v Číne, až 62 % tamojších spoločností zaznamenalo v roku 2018 oneskorené platby, pričom vzrástol aj počet firiem, ktoré hlásia ich nárast. „Až 40 % firiem hlásilo za rok 2018 nárast oneskorených platieb, kým v roku 2017 to bolo iba 29 %,“ upozorňuje spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Spoločnosť uskutočnila prieskum na vzorke 1500 malých, stredných a veľkých spoločností v Číne z 13 hlavných sektorov ekonomiky.

Spomalenie rastu

Čína vlani prežila náročný rok. Rast ekonomiky sa spomalil na 6,6 % a odborníci predpokladajú pokles aj tento rok. Podľa prognóz Coface by mal rast ekonomiky dosiahnuť tento rok 6,2 %.

Pomalší hospodársky rast mal vplyv na kondíciu čínskych spoločností. „Hodnota nesplácaných dlhopisov sa zvýšila štvornásobne na 16 miliárd USD, zatiaľ čo počet konkurzných konaní na Najvyššom súde Čínskej ľudovej republiky sa zvýšil na 6 646,“ upozorňuje Coface.

Tento vývoj možno vnímať v kontexte snahy o oddlženie počas prvej polovice roka 2018, čo viedlo aj k sprísneniu podmienok likvidity. Časovo sa to zhodovalo s eskaláciou obchodného napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou, čo narušilo spotrebiteľský sentiment a malo za následok slabšiu spotrebu. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky sa preto väčšina respondentov domnieva, že v roku 2019 je nepravdepodobné, aby sa rast zlepšil. Myslí si to až 59 % opýtaných oproti 33 % respondentov pred rokom, čo je vôbec po prvý raz od roku 2003, kedy začal Coface uskutočňovať prieskumy platobnej morálky v Číne.

Čínske firmy začali tolerovať dlhšie platobné podmienky, aby udržali úroveň podnikania. „Priemerná lehota sa tak v roku 2018 zvýšila na 86 dní zo 76 dní v roku 2017. Najdlhšie lehoty má automobilový sektor a doprava, po ktorých nasleduje sektor výstavby a energetika,“ spresňuje Coface.

Rizikové stavebníctvo, automobilky a IKT

Vlani sa s oneskorením platieb stretlo až 62 % spoločností, pričom nárast pocítilo až 40 %. Ešte v roku 2017 to bolo len 29 % respondentov. Znepokojujúce tiež je, že podiel respondentov, ktorí zažili mimoriadne dlhé oneskorenia platieb (viac ako 180 dní) presahujúce 2 % ich ročného obratu, sa zvýšil na 55 % v roku 2018 zo 47 % v roku 2017. Podľa skúseností spoločnosti Coface pritom až 80 % platieb s extrémne dlhým oneskorením sa firme nikdy neuhradí. Ak však takéto platby predstavujú viac ako 2 % ročného obratu firmy, môže to ohroziť jej cash flow.

Najväčší podiel respondentov s mimoriadne dlhou lehotou splatnosti presahujúcou 10 % ich ročného obratu bol v sektore stavebníctvo (28 %), automobilový priemysel (27 %) a informačné a komunikačné technológie (25 %). Najnižší podiel (7 %) naopak zaznamenal farmaceutický sektor a poľnohospodársko-potravinársky sektor (12 %).

„Výsledky nášho prieskumu medzi 1500 spoločnosťami v Číne potvrdzujú, že platobná morálka sa zhoršila v dôsledku prísnejšej likvidity a silnej konkurencie, ktorá stláčala ziskové marže. Keďže sa hospodársky rast ďalej spomaľuje, riziká sa zintenzívnia v odvetviach, kde veľká časť firiem trpí vysokou zadlženosťou,“ hovorí Carlos Casanova, ekonóm Coface pre ázijsko-tichomorský región.

 

 

Stiahnuť publikáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Čína bojuje s nárastom oneskorených platieb (346,87 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English