Novinky a publikácie
11. 02. 2016
Country risk a ekonomické štúdie

Čína je pre slovenské firmy lákadlom. Pre nepoistené aj pascou

Čína je pre slovenské firmy lákadlom. Pre nepoistené aj pascou
V druhej polovici vlaňajšieho roka v Číne rapídne stúpol počet pohľadávok po splatnosti. Neplatia ani štátne firmy. Zraniteľní sú pre Slovákov obchodní partneri z oceliarskeho, stavebného, papierenského a textilného priemyslu. 

Hoci mnohé slovenské firmy v snahe preorientovať sa na rastúce trhy sa čoraz viac zameriavajú aj na čínsky trh, tie nepripravené sa môžu silno popáliť. „Platobná morálka čínskych spoločností sa výrazne  zhoršila najmä v druhej polovici minulého roka, čo odrážalo zhoršenie čínskej ekonomiky. Predĺžili sa splatnosti a natiahla sa doba uhradenia pohľadávok v súvislosti s meškaním platieb od štátu za svoje projekty. To malo v reťazci subdodávateľov pomerne výrazný vplyv na nezaplatenie faktúr voči menším firmám,“ upozorňuje Dušan Pukač, obchodný riaditeľ Coface Slovensko. Nadnárodná spoločnosť Coface je jedným z globálnych lídrov v poisťovaní kreditného rizika firiem. „Čo je vážnejšie, skutočnosť, že čínska vláda upustila od protekcionizmu štátnych firiem, sa prejavuje na zvýšenom počte konkurzov štátnych spoločností,“ hovorí.

Odlev kapitálu aj pokles spotreby

Coface očakáva tento rok mierny pokles rastu HDP Číny. „Kým v minulom roku sa pohyboval okolo 7 %, tento rok bude maximálne 6,2 %,“ predpovedá Dušan Pukač. Čína v súčasnosti trpí odlevom kapitálu, fáza masívnej a štátom podporovanej industrializácie je zrejme na konci. „S tým je spojená obava ľudí o ich úspory, čo logicky vplýva na klesajúcu spotrebu domácností. Veľa bude závisieť od politických lídrov a ich ochoty pokračovať v reformách. Treba si uvedomiť, že čínska ekonomika za posledné roky naberala na význame a aj nedávne udalosti ukazujú, že vie ovplyvniť svetové hospodárstvo,“ konštatuje. Ako však dodáva, je zjavné, že čínska ekonomika nemohla rásť takým vysokým tempom do nekonečna a Čína s týmto počítala. „Svedčia o tom aj jedny z najväčších devízových rezerv. Veľa teda bude závisieť od ďalších prijatých opatrení, ale pokles rastu čínskej ekonomiky aj tento rok je viac ako istý,“ konštatuje.

Pozor na krytie politických rizík

Počet pohľadávok po splatnosti rapídne narástol najmä v druhej polovici minulého roka. Po prijatých opatreniach sa situácia momentálne stabilizovala. Napriek tomu, ako upozorňuje Dušan Pukač, možnosti vymoženia pohľadávky pre slovenské firmy bez silného partnera sú takmer nulové. „Mnoho firiem sa dnes spolieha na dokumentárny akreditív, ktorý však nekryje politické riziká,“ prízvukuje. „Ideálna kombinácia aj z hľadiska ceny je dokumentárne inkaso s poistením pohľadávok a pripoistením politického rizika, kde v rámci poistenia je zabezpečená aj služba vymáhania pohľadávok,“ vysvetľuje.

V súčasnosti by najviac ostražité mali byť firmy s obchodným partnerom z najviac postihnutých sektorov. „V súčasnosti je ním najmä oceliarsky priemysel, ktorý trpí poklesom cien na komoditných trhoch. Tým trpí aj s tým súvisiaci sektor spracovania kovov a kovových výrobkov. Veľmi zraniteľným je však stále stavebný sektor a najnovšie sa ukazujú problémy v papierenskom a textilnom priemysle,“ vypočítava Dušan Pukač.

Mnoho slovenských firiem sa v minulosti nachytalo na podvodné záujmy zo strany čínskych firiem o ich tovar. „Aby sa vyhli podobným rizikám, na úvod by som odporúčal v každom prípade zadovážiť si obchodnú informáciu na potenciálneho partnera a skúsil pouvažovať nad už spomínanou kombináciou dokumentárneho inkasa s poistením pohľadávok,“ radí Dušan Pukač, obchodný riaditeľ Coface Slovensko.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Čína je pre slovenské firmy lákadlom. Pre nepoistené aj pascou (118,85 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English