Novinky a publikácie
10. 07. 2019
Country risk a ekonomické štúdie

Coface Barometer - Na automobilky už doplácame - Slovensko si pohoršilo

Coface Barometer - Na automobilky už doplácame - Slovensko si pohoršilo

Automobilový sektor najlepšie ilustruje zraniteľnosť globálnej ekonomiky. Zníženie priemyselnej produkcie, protekcionistické opatrenia, zmena správania spotrebiteľov, prísne emisné regulácie v Európskej únii či obchodná vojna medzi USA a Čínou a USA a EÚ, ale aj štrukturálne zmeny v priemysle však spôsobili, že kým v uplynulých hodnoteniach si známku zhoršoval len samotný sektor, teraz naň už doplácajú aj jednotlivé krajiny vrátane Slovenska. Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, v najnovšom pravidelnom štvrťročnom hodnotení Coface Barometer zhoršila Slovensku známku z A2 na A3. Obdobne si pohoršila aj susedná Česká republika či Rakúsko, čo je reakcia na zhoršenie hodnotenia hlavného exportného partnera - Nemecko. „Coface zhoršuje hodnotenie úverového rizika automotive spoločností v 13 krajinách, v mnohých už druhýkrát za šesť mesiacov. Samotný automobilový sektor predstavuje až polovicu zo všetkých zhoršení úverových rizík v jednotlivých krajinách v tomto štvrťroku,“ konštatuje v hodnotení nadnárodná spoločnosť. Hoci sa v druhej polovici roka očakáva mierne oživenie ekonomiky, podľa Coface sa svetový ekonomický rast tento rok zníži na 2,7 z 3,1 % v roku 2018. Rast by sa mal zastabilizovať až v roku 2020. V tejto súvislosti upozorňuje aj na nárast platobnej neschopnosti firiem vo väčšine sledovaných krajín vrátane Slovenska (Coface pravidelne sleduje platobnú neschopnosť firiem v 38 krajinách).

Napätie v obchode

Stupňovanie obchodného napätia medzi Čínou a Spojenými štátmi, ktoré začalo ešte v prvej polovici 2018, a následné protekcionistické opatrenia zo strany USA však paradoxne prispievajú k spomaleniu americkej USA, ako aj k nižšiemu domácemu dopytu. Tohtoročný ekonomický rast sa tak odhaduje na 2,5 % a dokonca v roku 2020 len 1,3 % v porovnaní s 2,9 % ešte v roku 2018. „Pokiaľ ide o Čínu, obchodná vojna s USA sa v prvých štyroch mesiacoch roka podpísala pod pokles jej vývozu do Spojených štátov o 10 %,“ podotýka Coface. Z tamojších sektorov na to najviac dopláca IKT, kde už platí „veľmi vysoké riziko“. Je v podstate aj hlavným terčom amerických ciel. „Z 200 mld. USD objemu dovozu do USA, na ktorý sa clá vzťahujú, tvorí až 51 % elektronika. Z toho 23 % sú mobilné telefóny,“ spresňuje Coface.

Automotive pod paľbou

Na protekcionistické opatrenia USA a obchodnú vojnu s Čínou a EÚ však azda najviac dopláca automobilový sektor, a to najmä v Európe, kde bojuje aj s dopadmi prísnych emisných regulácií EÚ (WLPT) a  transformáciou regionálnych výrobných reťazcov. V centre je Nemecko, kde už v júni vznikol aj fond na podporu dodávateľov pre automobilky, ktorí sa v dôsledku tejto rýchlej transformácie ocitli v zložitej situácii.

Rast ročnej priemyselnej produkcie zaznamenáva už mesiace negatívny trend, keď sa zo 6 % medziročného rastu vo februári 2017 dostal na -2 % v apríli 2019.  Coface tak predpokladá v tomto roku celkový ekonomický rast Nemecka na úrovni 0,8 % v porovnaní s 1,5 % v minulom roku. Ukazovatele podnikateľskej dôvery, napríklad IFO, sú na najnižšej úrovni za posledných päť rokov. Nadnárodná spoločnosť tak v druhom kvartáli zhoršuje hodnotenie rizika tejto krajiny z A1 na A2 a zhoršenie postihlo popri automotive aj IKT, kovospracujúci a farmaceutický sektor.

Automotive však ťahá so sebou nadol aj krajiny, ktoré sú najviac naviazané na Nemecko - Slovensko a Českú republiku, ktoré si pohoršili hodnotenie rizika z A2 na A3 a Rakúsko (z A1 na A2). „Ako poukazuje analytický tím Coface, Slovensko je veľmi otvorenou krajinou – export tovarov a služieb sa na HDP podieľal v roku 2018 až 97 %. Zároveň vysoká závislosť od nemeckého trhu, spomalenie dynamiky svetového obchodu a slabšia ekonomická aktivita v Nemecku sú limitom pre rast aj slovenskej ekonomiky,“ konštatuje country manažér Coface Slovensko Juraj Janči. Problémom je aj prílišná orientácia Slovenska na automotive. „Automobilová výroba predstavuje takmer 5 % hrubej pridanej hodnoty a 13 % objemu výroby krajiny,“ dodáva Juraj Janči.

Samozrejme, problémy automobilového sektora sa netýkajú len Európy. Coface najnovšie zhoršil hodnotenie rizika pre tento sektor zo stredného na vysoké pre Japonsko aj Indiu. Samotná India zaznamenáva medziročne prepad v dopyte po nových autách až o 17 %.

Zo zlepšenia hodnotenia sa, naopak, môžu tešiť firmy v Uzbekistane (z C na B) a Kirgizsku (z D na C), ktoré ťažia z pokračujúcej relatívnej politickej a hospodárskej otvorenosti. Pokiaľ ide o sektory, len štyri sa vo svete tešia zlepšeniu, vrátane kanadského kovospracujúceho odvetvia, ktoré ťaží zo zmiernenia amerických taríf na dovoz ocele a hliníka. 

 

 

Stiahnuť publikáciu

 

Stiahnuť novú mapu sektorového rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface Barometer - Na automobilky už doplácame - Slovensko si pohor... (97,54 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English