Novinky a publikácie
15. 07. 2021
Country risk a ekonomické štúdie

Coface Barometer Q2 2021: Dvojrýchlostný svet

Coface Barometer Q2 2021: Dvojrýchlostný svet

18 mesiacov po začiatku pandémie je teraz prístup k očkovaniu hlavným faktorom, ktorý určuje tempo každodenného života ľudí a globálnej ekonomiky. Prognózy rastu HDP pre rok 2021 boli revidované smerom nahor (+5,6 %), čo je však predovšetkým dôsledkom pozitívnych prekvapení zo Spojených štátov. Tieto pozitívne vyhliadky na rast sa odrážajú v svetovom obchode: po minuloročnom poklese objemu o 5 % spoločnosť Coface predpovedá pre rok 2021 nárast o 11 %.
 V tomto kontexte rastu medzinárodného obchodu ťažia krajiny vyvážajúce suroviny zo zlepšenia svojich obchodných podmienok. Súčasne je vzhľadom k pomalému postupu očkovacích kampaní v rozvíjajúcich sa krajinách nepravdepodobné, že by v nasledujúcich dvanástich mesiacoch bola dosiahnutá kolektívna imunita. To naznačuje, že procesy "stop-go" budú pretrvávať a naďalej obmedzovať domáci dopyt vo väčšine rozvíjajúcich sa ekonomík.
V neposlednej rade Coface upozorňuje na nárast politického rizika spojeného so zdravotnou krízou a zrýchlením inflácie.

EURÓPA A SEVERNÁ AMERIKA V ROKU 2022: INVESTÍCIE DO NOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY A UKONČENIE „STOP-GO“ RIEŠENIA

Od apríla, kedy spoločnosť Coface zverejnila svoj posledný Barometer, sa hlavné trendy v oblasti zdravia zrýchlili, pričom očkovanie prebieha v Severnej Amerike a Európe rýchlejšie ako vo zvyšku sveta. Zrýchlenie týchto očkovacích kampaní spolu s účinkami obmedzenia mobility na jar viedlo k poklesu počtu nových infekcií v týchto oblastiach. Miestne úrady preto mohli pred letom znovu otvoriť niektoré časti hospodárstva. Pokračovanie tohto pozitívneho trendu však zneisťujú dve riziká:

  • Spomalenie tempa očkovania, ktoré, pokiaľ sa potvrdí v nadchádzajúcich mesiacoch, spomalí dosiahnutie kolektívnej imunity.
  • Prah pre dosiahnutie kolektívnej imunity je o to vyšší, o čo rýchlejšie sa vírus prenáša medzi ľuďmi. Výskyt nových variantov, ktoré sú rýchlejšie prenosné, však vyvoláva obavy z možných nových vĺn nákazy v nadchádzajúcich mesiacoch.

Pokiaľ sa tieto dve riziká nenaplnia, mali by sa európske a severoamerické ekonomiky do konca leta vrátiť k takmer normálnemu fungovaniu.
V prognózach rastu je možné zaznamenať len málo zmien. Revízia očakávaného globálneho rastu v roku 2021 smerom nahor (+5,6 %, +0,5 bodu oproti poslednému Barometru Coface) je z veľkej časti spôsobená Spojenými štátmi (+6,5 % v tomto roku), ich ekonomika od minulého leta naďalej priaznivo prekvapuje. Tieto pozitívne vyhliadky na rast sa odrážajú v svetovom obchode: model spoločnosti Coface naznačuje v tomto roku rast o 11 %.
Pozitívne je, že realizácia plánu posilnenia infraštruktúry, ktorý oznámil Joe Biden, bude prínosom pre mnoho odvetví, pokiaľ bude prijatý. V Európe bude mať uvoľnenie stimulačných fondov oznámené v júli 2020 diferencovaný dopad na ekonomiky a poslúži viacerým účelom: podporí dopyt, urýchli oživenie a podporí rozvoj rastových odvetví.
Firmy však môžu očakávať zvýšenie výrobných nákladov: okrem pretrvávajúceho nedostatku niektorých elektronických súčiastok sa to týka tiež nákladov na dopravu a tiež cien surovín, ktoré by mali zostať vysoké.

ROZVÍJAJÚCE SA EKONOMIKY: DOMÁCI DOPYT OBMEDZENÝ STOP STAVOM A INFLÁCIOU

Od začiatku apríla zostáva zdravotná situácia v niekoľkých latinskoamerických krajinách (najmä v Brazílii a Argentíne) a v Indii kritická. Ďalší nárast počtu infekcií bol zaznamenaný tiež v niekoľkých ázijských krajinách (napr. v Malajzii, Thajsku, Kórei a Singapure), pričom ukazovateľ mobility poukazuje na nižšiu ekonomickú aktivitu v týchto oblastiach. Na začiatku leta sa počet nakazených vírusom rýchlo zvýšil tiež v Afrike a Rusku. V strednej a východnej Európe, na Blízkom východe a v Turecku je trend pozitívnejší.
Okrem zdravotného kontextu bude rozsah oživenia domáceho dopytu pravdepodobne obmedzovať aj rast inflácie (v Brazílii medziročne +8,1 %, čo je päťročné maximum) a následné sprísnenie niektorých menových politík. Krajiny, ktorých suroviny tvoria veľký podiel dovozu, budú postihnuté výrazným nárastom dovozných cien. To je prípad Číny, ktorej dovoz surovín predstavuje viac ako 30 % celkových nákupov zahraničného tovaru. Zatiaľ čo  spotrebiteľská inflácia zostáva v Číne v tejto fáze obmedzená (+1,3 % za jeden rok), prudký rast výrobných cien (+9 % medziročne, či je dvanásťročné maximum) svedčí pre jej zrýchlenie v nasledujúcich mesiacoch.

SILNÝ NÁRAST POLITICKÉHO RIZIKA SPOJENÉHO SO ZRYCHĽUJÚCOU SA INFLÁCIOU V SÚVISLOSTI SO ZDRAVOTNOU KRÍZOU

V posledných mesiacoch sa v správach objavujú inflačné riziká. V tejto súvislosti ukazuje každoročná aktualizácia indexu politických rizík spoločnosti  Coface silný nárast politických rizík po celom svete, a to najmä v rozvíjajúcich sa krajinách. Čísla totiž ukazujú zhoršenie životnej úrovne a kúpnej sily, ako aj nárast nerovností pozorovaný po kríze COVID-19. V tejto fáze tieto podmienky nutne nevedú k ľudovým povstaniam, ktoré zostávajú obmedzené schopnosťou ľudí sa mobilizovať.
 V roku 2020 index sociálnych rizík prudko vzrástol (+5 bodov) na 51 % na celosvetovej úrovni, dosiahol najvyššiu úroveň v histórii. Napriek mnohým fiškálnym a menovým podporným opatreniam zaznamenalo v minulom roku 140 zo 160 hodnotených krajín pokles HDP. Zároveň sa v 145 z týchto 160 krajín zvýšila miera nezamestnanosti. Jej nárast je výraznejší v ekonomikách s vysokými príjmami, ktoré majú nižšiu počiatočnú mieru rizika. Aj napriek tomuto vývoju,  krajinami s najvyššou mierou sociálneho rizika zostávajú Jemen, Sýria, Irak, Venezuela, Líbya, Libanon, Sudán, Irán, Alžírsko a Saudská Arábia.
Index konfliktov, druhá zložka indexu politických rizík spoločnosti  Coface, sa vypočítava podľa počtu konfliktov, ich intenzity, počtu obetí a dĺžky trvania. V roku 2020 zaznamenali Azerbajdžan a Etiópia nárast tohto indexu v dôsledku konfliktov pozorovaných na ich území. Za nimi nasledujú krajiny bojujúce proti terorizmu, alebo ktoré sú v občianskej vojne, ako je Stredoafrická republika, Sudán a Mali.

Kliknutím na obrázok si stiahnete celú štúdiu:

 

 

 

 

Nahor
  • Slovak
  • English