Novinky a publikácie
28. 01. 2021
Country risk a ekonomické štúdie

Coface: Očakávame rast insolvencií, rozmáhajú sa aj podvody

Coface: Očakávame rast insolvencií, rozmáhajú sa aj podvody

Hoci ekonomika Slovenska sa tento rok postupne oživí, očakávané ukončenie podporných opatrení zo strany štátu môže spôsobiť, že sa situácia v likvidite spoločností zhorší. „To zároveň povedie k zvýšeniu platobnej neschopnosti firiem a rizika nárastu insolvencií,“ upozorňuje generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Nadnárodná spoločnosť Coface je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Ako dodáva, rozsah a načasovanie tohto procesu silne závisí od tempa hospodárskeho oživenia a pozastavenia podporných opatrení.

Ochrana oddialila insolvencie

Tempo rastu HDP by podľa odhadov spoločnosti Coface mohlo byť solídne na úrovni 4,3 %. „Nebude však úplne kompenzovať účinky značného ekonomického zhoršenia spôsobeného pandémiou COVID-19. Karanténne opatrenia a najmä lockdown si vyžiadali daň na domácom dopyte, ktorý by podľa našich analytikov Coface mal zostať utlmený aj v roku 2021,“ podotýka Ján Čarný. Firmy počas pandémie síce výrazne obmedzili investície a znížili výdavky na udržanie finančnej stability, no ako podotýka Ján Čarný, i tak pribudol v portfóliu inkasných prípadov väčší podiel firiem s hotovostnými problémami. „Firmy sa sťažujú na pokles výrobných a obchodných aktivít, pokles objednávok od zákazníkov, no rovnako aj rast prípadov nesplácania zo strany týchto obchodných partnerov, v dôsledku čoho sa roztáča špirála druhotnej platobnej neschopnosti,“ upozorňuje na rastúci trend. Ďalším trendom je nárast dlžníkov, ktorí využili štátom vyhlásenú dočasnú ochranu podľa zákona č. 92/2020 Z. z., čo sa tiež dá považovať za formu ochrany finančnej stability. „Ide však na úkor veriteľov takýchto firiem, respektíve aj na úkor poisťovní. Pri firme pod dočasnou ochranou totiž nemožno vykonať exekúciu, takže pokiaľ dlžník nechce hradiť, my ako poisťovňa nemáme možnosť od neho peniaze vymôcť,“ vysvetľuje. Ako sa pritom ukazuje, v mnohých prípadoch o dočasnú ochranu požiadali firmy, ktoré problémové boli už pred vypuknutím pandémie a takto sa ňou len vyhýbali konkurzu či reštrukturalizácii. Potvrdzujú to aj najnovšie údaje FinStat týkajúce sa vývoja bankrotov firiem na Slovensku za vlaňajší rok. Vlani podľa týchto údajov zbankrotovalo 239 právnických osôb. K výraznému medziročnému pokles prispel hlavne inštitút dočasnej ochrany pred veriteľmi, ktorý od mája do konca roka využilo takmer 370 podnikateľov. „Ako sa však ukazuje, väčšina z úspešných žiadateľov mala zlú finančnú situáciu už v roku 2019 a nebyť tejto pomoci, už by skrachovala. Aj preto čakávame po ukončení opatrení výrazný nárast insolvencií,“ konštatuje generálny riaditeľ Čoface.

Nárast podvodov

Okrem rastu počtu firiem s platobnou neschopnosťou sa na Slovensku rozmáhajú aj podvodné konania. „Rastie počet prípadov, kedy sa podvodné firmy snažia vylákať tovar od odberateľa s úmyslom už vopred zaň nezaplatiť a ďalej ho speňažiť,“ upozorňuje Ján Čarný. Niektoré vystupujú pod falošnou identitou reálnych firiem, prípadne komunikujú z falošných emailových adries verejne dostupných emailových účtov, ktoré nastavia tak, že poškodená firma si myslí, že jedná so zástupcami reálnej spoločnosti. „No rastie tiež počet prípadov podvodných schém, na ktorých sa dohodne viacero firiem. Najnovšie napríklad riešime prípady, kedy sa viacerí páchatelia spojili v úmysle získať majetkový prospech prostredníctvom podvodného konania neoprávneného poistného plnenia, krátenia daní a legalizácie príjmov z trestnej činnosti,“ spresňuje. V podvodnej schéme vzájomných obchodných vzťahov si jednotlivé spoločnosti vystavovali nepravdivé faktúry z fiktívneho daňového plnenia. „V ňom bol deklarovaný nákup a predaj tovaru v sume niekoľko miliónov eur. Tovar uvedený na dodávateľských faktúrach pritom nebol v skutočnosti odberateľovi dodaný, resp. bol odpredaný ďalšej spoločnosti bez toho, aby bola vykonaná úhrada faktoringovej spoločnosti,“ dopĺňa. Prípadne si v rámci takýchto podvodných schém vystavujú podvodné firmy fiktívne daňové plnenia za milióny eur za účelom zinkasovania od faktoringových spoločností financovanie pohľadávok, ktoré reálne nevznikli.

Ostražitosť na prvom mieste

Aj preto Ján Čarný odporúča byť maximálne ostražitý, preverovať obchodných partnerov, mať všetko zdokladované a komunikovať s poisťovňou pri akejkoľvek zmene skutočností. „Dôraz treba dávať už na prevenciu. Potrebné je zistiť všetky relevantné informácie o bonite a záväzkoch obchodného partnera ešte predtým, ako mu začnú dodávať tovar či služby, a rovnako ich treba monitorovať počas celého trvania vzťahu,“ konštatuje. Poistenie je unikátny nástroj na prevenciu rizika, vďaka ktorému firma dokáže nielen včas odhaliť nástrahy, ale aj zmierniť následky prípadného výpadku kapitálu, ak nastane negatívna situácia. „Poistenie firmám kryje chrbát a dokáže zmierniť dôsledky, no to neznamená, že by firmy mali stratiť ostražitosť. Často je problémom, že firmy podcenia riziko, zle nastavia parametre poistenia a často je to aj nedodržanie zmluvných podmienok, slabá komunikácia s poisťovňou v prípade vzniku poistnej udalosti, prípadne neúplná dokumentácia, ktorá zbytočne predlžuje riešenie poistnej udalosti,“ upozorňuje generálny riaditeľ Coface Ján Čarný

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface: Očakávame rast insolvencií, rozmáhajú sa aj podvody (497,39 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English