Novinky a publikácie
08. 03. 2022
Country risk a ekonomické štúdie

Coface: Rusko-ukrajinský konflikt prinesie stagfláciu

Coface: Rusko-ukrajinský konflikt prinesie stagfláciu

Rusko-ukrajinský konflikt vyvolal otrasy na finančných trhoch a výrazne zvýšil neistotu týkajúcu sa oživenia svetovej ekonomiky. Spoločnosť Coface vo svojej najnovšej analýze varuje, že vyššie ceny komodít zosilňujú hrozbu dlhodobej inflácie v svetovej ekonomike, ktorá zvyšuje riziko stagflácie a sociálnych nepokojov. Spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Najviac ohrozené sú podľa Coface odvetvia automobilového priemyslu, dopravy a chemického priemyslu. V ruskej ekonomike dôjde podľa Coface v roku 2022 k hlbokej recesii vo výške 7,5 %. Aj preto spoločnosť znížila hodnotenie rizík Ruska na stupeň D (veľmi vysoké). „Vojnovým konfliktom na Ukrajine budú najviac postihnuté európske ekonomiky: v tejto chvíli spoločnosť Coface odhaduje, že v roku 2022 v nich dôjde k zvýšeniu dodatočnej inflácie o najmenej 1,5 percentuálneho bodu, kým rast HDP by sa mohol znížiť o 1 percentuálny bod. Pokiaľ by došlo k úplnému prerušeniu dodávok ruského zemného plynu, mohlo by to stáť najmenej 4 percentuálne body HDP, čím by sa rast HDP v krajinách EÚ v roku 2022 priblížil nule – pravdepodobnejšie by sa však prepadol do záporných hodnôt,“ uviedol Ján Čarný, generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko.

 

Tlak na energetické a komoditné trhy

Rusko je tretím najväčším svetovým producentom ropy, druhým najväčším producentom zemného plynu a patrí medzi päť najväčších výrobcov ocele, niklu a hliníka. Je tiež najväčším vývozcom pšenice na svete (takmer 20 % svetového obchodu). Ukrajina je kľúčovým producentom kukurice (6. najväčší), pšenice (7.), slnečnice (1.) a patrí k 10 najväčším producentom cukrovej repy, jačmeňa, sóje a repky.
V deň začatia invázie došlo k prudkému poklesu finančných trhov na celom svete a k prudkému nárastu cien ropy, zemného plynu, kovov a potravinárskych komodít. V nadväznosti na najnovšie udalosti ceny ropy Brent po prvý raz od roku 2014 prekonali hranicu 100 USD za barel (v čase tvorby analýzy 125 USD/b), kým európske ceny plynu TTF sa 4. marca vyšplhali na rekordných 192 eur.
Kým vysoké ceny komodít boli jedným z rizík, ktoré už boli identifikované ako potenciálne narušujúce oživenie európskej ekonomiky, eskalácia konfliktu zvyšuje pravdepodobnosť, že ceny komodít zostanú vyššie oveľa dlhšie. To zase zvyšuje hrozbu dlhodobo vysokej inflácie, a tým aj riziko stagflácie a sociálnych nepokojov vo vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomikách,“ upozorňuje Ján Čarný.

 

Najzraniteľnejší je automotive, doprava a chemický sektor

Kríza, samozrejme, silno vplýva na sektor automobilovej výroby, ktorý je už i tak ťažko skúšaný z dôvodu nedostatku rôznych surovín a komodít (kovov, polovodičov, kobaltu, líthia, horčíka a pod.) a ich vysokými cenami. Ukrajinské automobilové závody sú dodávateľom veľkých automobiliek v západnej Európe: niektoré z nich oznámili zastavenie výroby, kým ďalšie závody po celom svete už plánujú odstávky kvôli nedostatkov čipov.
Vyššími cenami pohonných hmôt budú podľa analýzy Coface tiež trpieť letecké a námorné prepravné spoločnosti, pričom najviac ohrozené sú letecké spoločnosti. Dôvodov je niekoľko. Po prvé: odhaduje sa, že pohonné hmoty tvoria približne tretinu ich celkových nákladov. Po druhé: európske krajiny, USA a Kanada zakázali ruským leteckým spoločnostiam vstup do svojho vzdušného priestoru a Rusko naopak recipročne vydalo tento zákaz pre európske a kanadské lietadlá. To znamená vyššie náklady, pretože letecké spoločnosti budú musieť napríklad pre lety medzi Európou a Áziou využívať ďalšie trasy obchádzajúce Rusko. Letecké spoločnosti majú pritom len malý priestor na zvyšovanie nákladov, pretože aj naďalej zápasia s nižšími príjmami v dôsledku dopadov pandémie.
Kríza bude mať podľa analýzy Coface dopad aj na železničnú nákladnú dopravu: Európske spoločnosti majú zakázané obchodovať s ruskými železnicami, čo pravdepodobne naruší nákladnú dopravu medzi Áziou a Európou, ktorá sa uskutočňovala cez Rusko. „Coface očakáva, že suroviny pre petrochemický priemysel budú drahšie a prudký nárast cien zemného plynu ovplyvní trhy s hnojivami, a tým aj celý poľnohospodársko-potravinársky priemysel,“ konštatuje Ján Čarný.

 

Rusko čaká hlboká recesia

Ruská ekonomika bude mať v tomto roku veľké problémy a upadne do hlbokej recesie. Aktualizovaná prognóza spoločnosti Coface pre vývoj HDP ruskej ekonomiky v roku 2022 je po vlaňajšom oživení -7,5 %. To viedlo spoločnosť k zníženiu hodnotenia rizika Ruska z B (pomerne vysoké) na D (veľmi vysoké).
Sankcie sa zameriavajú najmä na hlavné ruské banky, centrálnu banku, štátny dlh, vybrané ruské verejné činitele a oligarchov a kontrolu vývozu high-tech komponentov do Ruska. Tieto opatrenia vyvíjajú značný tlak na pokles ruského rubľa, ktorý sa už oproti západným menám výrazne prepadol, a budú mať za následok aj prudký rast spotrebiteľských cien.
Rusko si vybudovalo pomerne silné finančné zdroje: nízku úroveň verejného zahraničného dlhu, opakujúci sa prebytok bežného účtu a tiež značné devízové rezervy (cca 640 mld. USD). Zmrazenie týchto rezerv západnými krajinami však bráni ruskej centrálnej banke v ich použití a znižuje účinnosť ruskej reakcie na prijaté sankčné opatrenia.
Na druhej strane, ruská ekonomika by podľa analýzy Coface mohla ťažiť z vyšších cien komodít, najmä z vývozu energií. Krajiny EÚ však oznámili svoj zámer obmedziť dovoz z Ruska. Pre ruský priemysel zas bude mať veľmi negatívny dopad obmedzený prístup k polovodičom, počítačom, telekomunikačnému, automatizačnému a informačnému bezpečnostnému vybaveniu západnej výroby. A to najmä vzhľadom k významu týchto vstupov pre ruský ťažobný a spracovateľský sektor.

 

Najviac ohrozené sú európske ekonomiky

Avšak vzhľadom ku svojej závislosti na ruskej rope a zemnom plyne sa zdá, že aj Európa je regiónom, ktorý je najviac ohrozený dôsledkami tohto konfliktu. Nahradiť všetky dodávky ruského zemného plynu do Európy je podľa Coface v krátkodobom až strednodobom horizonte nemožné a súčasná úroveň cien bude mať významný dopad na infláciu. Teraz, keď sa barel ropy Brent obchoduje nad 125 USD a futures na zemný plyn naznačujú ceny trvale nad 150 eur/Mwh, odhaduje spoločnosť Coface dodatočnú infláciu v roku 2022 najmenej vo výške 1,5 percentuálneho bodu. „To by podkopalo spotrebu domácností a spolu s očakávaným poklesom podnikových investícií a vývozu znížilo rast HDP približne o jeden percentuálny bod,“ spresnil Ján Čarný, generálny riadite Coface pre Slovenskú republiku a Česko.
Okrem toho odhadujeme, že úplné prerušenie toku ruského zemného plynu do Európy by v roku 2022 zvýšilo náklady a malo dopad na HDP vo výške 4 percentuálnych bodov, čo by znamenalo medziročný rast HDP blízko nuly, skôr v záporných hodnotách,“ komentuje Ján Čarný.

 

Nik nebude ušetrený importovanej inflácii a narušeniu globálneho obchodu

Vo zvyšku sveta sa ekonomické dôsledky prejavia predovšetkým rastom cien komodít, ktorý podporí už existujúce inflačné tlaky. Ako vždy, keď ceny komodít prudko rastú, budú postihnuté najmä čistí dovozcovia energií a potravín, pričom v prípade ešte väčšej eskalácie konfliktu hrozí veľké narušenie dodávok. Pokles dopytu z Európy bude tiež brzdiť globálny obchod.

V ázijsko-pacifickom regióne sa dopad prejaví takmer okamžite prostredníctvom vyšších dovozných cien, najmä cien energií, pretože mnoho ekonomík v regiónu sú čistými dovozcami energií na čele s Čínou, Japonskom, Indiou, Južnou Kóreou, Taiwanom a Thajskom.

Vzhľadom k tomu, že obchodné a finančné väzby Severnej Ameriky s Ruskom a Ukrajinou sú pomerne obmedzené, dopad konfliktu sa prejaví predovšetkým prostredníctvom cenového kanálu a spomalením európskeho rastu. Napriek vyhliadkam na pomalší hospodársky rast a vyššiu infláciu sa neočakáva, že by geopolitické udalosti v tejto fáze zasiahli menovú politiku v Severnej Amerike

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface: Rusko-ukrajinský konflikt prinesie stagfláciu (578,84 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English