Novinky a publikácie
19. 05. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Coface Slovensko: Strojárstvo je pod tlakom, v rámci V4 mu chýba aj vyššia sofistikovanosť

Coface Slovensko: Strojárstvo je pod tlakom, v rámci V4 mu chýba aj vyššia sofistikovanosť

Nadnárodná spoločnosť poukazuje na nedostatočné zabezpečenie úhrad odberateľov a príliv lacných a menej kvalitných výrobkov

Slovenské strojárstvo dnes zamestnáva približne 12% z celkového počtu obyvateľov krajiny. Je kľúčovým odvetvím priemyslu na Slovensku aj z hľadiska výroby, keď sa na celkovej priemyselnej produkcii podieľa až 45 %. „No vzhľadom na silnú exportnú orientáciu na západné trhy bol strojársky sektor na Slovensku najviac poznačený globálnou hospodárskou krízou. A to nielen poklesom tržieb, ale aj stratami z dôvodu oneskorených platieb, neplatenia, alebo insolvencie odberateľov,“ konštatuje obchodný riaditeľ Coface Slovensko Zoltán Makai.

Hoci po oživení sektora v roku 2010 prišlo k racionalizácii počtu zamestnancov, naďalej pretrváva opatrnosť a obozretnosť zo slabších krízových rokov. „Dôsledkom je pretrvávajúci všeobecný trend znižovania zásob, optimalizácia skladových priestorov a zmena v obrátkach na spôsob „just-in-time“. Takéto prostredie vytvára značný tlak na zvyšovanie tempa výroby a dodržovanie stanovených termínov, čo ohrozuje odberateľské vzťahy a znižuje konkurencieschopnosť,“ dodáva Zoltán Makai. Taktiež trh a neustála potreba inovácií kladie veľké nároky na rýchlu aplikáciu predstáv klientov do výrobných procesov a vyžaduje vysokú adaptabilitu a pružnosť podniku.

Vyššie uvedené faktory podľa Coface Slovensko sťažujú podnikanie v strojárenskom priemysle a zvyšujú zraniteľnosť firiem z tohto odvetvia aj do budúcna. Spoločnosť Coface Slovensko, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny Coface, patrí k lídrom na trhu poistenia pohľadávok. V rámci neho sleduje nielen finančnú kondíciu firiem v jednotlivých sektoroch, vrátane strojárskeho, ich schopnosť plniť si záväzky voči obchodným partnerom v rámci priebežného monitoringu bonity odberateľa, ale v rámci manažovanie pohľadávok poskytuje aj koncovú ochranu vo forme kompenzácie prípadnej straty. Navyše poistenie pohľadávok umožňuje aj vymáhanie pohľadávok.

V strojárskom sektore momentálne negatívnym faktorom je aj príliv lacných a menej kvalitných výrobkov a nedostatočné zabezpečenie úhrad odberateľov. „Aj preto je podľa nás nevyhnutný zodpovedný prístup k týmto rizikám, ktoré môžu viesť k celkovému narušeniu cash-flow a v konečnom dôsledku ohroziť celý chod podniku, či znemožniť prístup k finančným i výrobným zdrojom,“ podotýka Zoltán Makai.

 

VÝHODY STROJÁRSKEHO SEKTORA

Dlhodobá tradícia strojárskej výroby

Dlhodobé budovanie dodávateľských sietí

Rozvoj aktivít vo vývoji a dizajne

Výhodná poloha blízka západoeurópskym trhom s dobrým logistickým zázemím

Potenciál trhov okolitých krajín ako aj východných trhov

Zvyšovanie technologickej náročnosti výroby a automatizácie

Zvyšovanie investícií do výskumu a vývoja

 

NEVÝHODY STROJÁRSKEHO SEKTORA

Infraštruktúra niektorých regiónov

Nadbytočnosť strojových kapacít, bez prispôsobenia sa reálnemu výrobnému programu

Vysoký stupeň fyzického a morálneho opotrebenia strojových kapacít

Nedostatok pracovnej sily v niektorých odvetviach a rozvoj vzdelávacieho systému

Strata konkurencieschopnosti presunom výroby do lacnejšej destinácie

Nízka sofistikovanosť výroby v porovnaní s V4, nedostatočná inovačná schopnosť

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface Slovensko: Strojárstvo je pod tlakom, v rámci V4 mu chýba aj... (168,29 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English