Novinky a publikácie
16. 10. 2019
Country risk a ekonomické štúdie

Coface: Stratégia „Made in Russia“ má Rusku pomôcť s ekonomickou diverzifikáciou

Coface: Stratégia „Made in Russia“ má Rusku pomôcť s ekonomickou diverzifikáciou

Výkyvy cien uhľovodíkov a hospodárske sankcie zo strany Západu primäli Rusko k vypracovaniu stratégie, ktorá uprednostňuje výrobky vyrobené v domovskej krajine. Zámer má priniesť výsledky v dlhodobom horizonte.

Rusko, ktoré sa snaží o diverzifikáciu svojho hospodárstva, aby tak minimalizovalo dopady sankcií zo strany západných krajín, zaviedlo celý rad mechanizmov na zníženie svojej závislosti od dovozu zo Západu, ako aj od príjmov z uhľovodíkov. Ako v tejto súvislosti v najnovšej analýze konštatuje nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika,  ochota nahradiť import miestnou výrobou pre potreby ekonomiky závisí od mnohých faktorov.

Zacielenie na kľúčové odvetvia

Ako pripomínajú analytici Coface, Rusko odštartovalo niekoľko iniciatív na pomoc spoločnostiam s cieľom zmeniť ich zameranie výroby či rozsah ponúkaných tovarov a služieb. Ide napríklad o osobitné investičné zmluvy na podporu zahraničných investícií v Rusku, selektívne znižovanie daní na produkty „Made in Russia“ či privilegovaný prístup takýchto firiem k verejnému obstarávaniu. „S cieľom podporovať modernizáciu, technológie a inovácie predstavila krajina v rámci nového Ruského centra pre export niekoľko stimulačných programov, ako napríklad osobitné hospodárske zóny, verejné financovanie, bližšiu spoluprácu priemyslu a výskumu, podporu vývozu atď.,“ konštatuje Coface.

Vlastné nariadenia a mechanizmy propagácie už využívajú firmy z agropotravinárskeho, farmaceutického, či automobilového priemyslu, ako aj z odvetvia informačných technológií.

Hoci ide o dlhodobú stratégiu, významné výsledky už Rusko dosiahlo v poľnohospodársko-potravinárskom sektore, ktorý je zároveň najviac pod tlakom západných sankcií. „Obmedzenie importu a teda nedostatok tovaru spôsobilo na začiatku vyššie ceny, no zároveň viedlo ruských spotrebiteľov k orientovaniu sa viac na výrobky vyrábané na miestnej úrovni, vďaka čomu zas významne vzrástla domáca produkcia. To už Rusku umožnilo dosiahnuť sebestačnosť, napríklad pri výrobe mäsa,“ spresňuje Coface. V niektorých prípadoch však nižšia kvalita určitých miestnych výrobkov viedla aj napriek cenovým rozdielom k dovozu daných tovarov.

Pokiaľ ide o sektor informačných a komunikačných technológií, ruský verejný sektor už napríklad nemôže dovážať počítačové, telekomunikačné a domáce vybavenie, ak miestni výrobcovia ponúkajú rovnaký tovar. Zároveň sa úrady usilujú podporiť rozšírenie výroby tých elektronických komponentov, na ktorých dovoz je uvalené embargo západných krajín. Ide najmä o komponenty pre sektory energetiky, spravodajských služieb a obrany. Tu sú výsledky zatiaľ skromné.

Rovnaká túžba znížiť závislosť od dovozu je zrejmá aj vo farmaceutickom sektore, kde daňové stimuly slúžia jednak na podporu miestnej výroby a jednak na podporu lokálnych výrobcov pri expanzii na verejné trhy. Zahraniční investori môžu tiež profitovať z výhod, ak podpíšu osobitnú investičnú zmluvu.
„Pokiaľ ide o automobilový priemysel, osobitné investičné zmluvy so zahraničnými výrobcami v rámci stratégie umožňujú využívať daňové stimuly. Ich účastníci majú zároveň aj privilegovaný prístup k verejnému obstarávaniu a ochranu pred možným negatívnym vývojom daňového zaťaženia, a to výmenou za záväzky vyrábať na lokálnej úrovni a podporovať inovácie,“ podotýka Coface. Ak však Opel oznámi svoj návrat na ruský trh, Ford tam zatvorí svoje továrne. Pokiaľ ide o trh úžitkových a nákladných vozidiel, ten je v Rusku dynamickejší a atraktívnejší.

Štrukturálne prekážky

Vzhľadom na závislosť od dostupnosti vstupov, od modernizácie výrobných liniek a zlepšenia podnikateľského prostredia prinesie stratégia „Made in Russia“ výsledky až v dlhodobom horizonte, no je do značnej miery komplikovaná a pre Rusko znamená dlhodobý záväzok. „Na domáce a zahraničné investície výrazne vplývajú nielen sankcie západných krajín voči Rusku a následné ruské protisankcie, resp. potenciálne sankcie a protisankcie,  ale aj podnikateľské prostredie, zvyšujúce sa politické riziko a chýbajúca pracovná sila,“ podotýka Coface.

Krajine tiež chýbajú niektoré petrochemické výrobky s vysokou pridanou hodnotou, napríklad v kompozitoch alebo prísadách, ale aj vo valcovaných hutníckych výrobkoch a rúrkach. To ukazuje neprimeranosť miestneho spracovania surovín, čo však vláda zamýšľa zmeniť.

„Aj keď politika „Made in Russia“ je nevyhnutná na to, aby krajina mohla čeliť ekonomickej realite zajtrajška, ide o dlhodobú stratégiu, takže zatiaľ je Rusko ďaleko od toho, aby mohlo využívať všetky plody tejto stratégie. Bude si to vyžadovať výraznú a dlhodobú transformáciu ruského výrobného reťazca,“ konštatuje v analýze Coface.

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface: Stratégia „Made in Russia“ má Rusku pomôcť s ekonomick... (363,58 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English