Novinky a publikácie
25. 03. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Coface identifikuje 10 rozvíjajúcich sa krajín, ktoré šliapu na päty štátom skupiny BRICS

Coface identifikuje 10 rozvíjajúcich sa krajín, ktoré šliapu na päty štátom skupiny  BRICS

Po 10 rokoch intenzívneho rastu štáty zoskupenia BRICS výrazne spomaľujú: podľa prognózy spoločnosti Coface bude v roku 2014 ich rast priemerne o 3,2 bodu nižší, ako priemerný rast zaznamenaný týmito krajinami v predchádzajúcom desaťročí. Zároveň je zrejmé zrychlenie rozvoja iných rozvíjajících sa krajín. Desať najúspěšnějších z nich („Top 10“) má dobré výrobné perspektívy a dostatočné finančné zdroje na podporu expanzie .

Okrem zrýchľovania intenzívneho rastu sú potrebné finančné prostriedky na podporu investícií

Napriek pretrvávajúcemu pozitívnemu spotrebiteľskému trendu zažívajú krajiny skupiny BRICS pokles rastu v dôsledku zmenenej ponuky a zjavného spomalenie investícií. Tamojšie firmy už nemajú dostatočnú výrobnú kapacitu, aby mohli uspokojovať pokračujúci silný dopyt .

S cieľom identifikovať sľubne sa rozvíjajúce krajiny, ktorým momentálne štáty skupiny BRICS uvoľňujú cestu, stanovila spoločnosť Coface niekoľko kritérií, vrátane dvoch najdôležitejších:

  • krajiny, ktoré dosahujú vysoký a zrýchľujúci sa rast a ktorých ekonomika je diverzifikovaná a dokáže pružne reagovať na spomaľovanie rastu;
  • krajiny, ktoré majú dostatočné finančné rezervy pre financovanie rastu (minimálna úroveň úspor potrebných k tomu, aby sa vyhli nadmernému použitiu zahraničných zdrojov) bez rizika vytvorenia úverovej bubliny, alebo ktoré ešte nemajú akciové trhy veľkosťou porovnateľné s trhmi v krajinách OECD.

Kolumbia, Indonézia, Peru , Filipíny a Srí Lanka : veľký potenciál potvrdený dobrým podnikateľským prostredím

Coface identifikuje len 10 "novo sa rozvíjajúcich" krajín, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá. Tieto krajiny však nie sú rovnaké z hľadiska svojich podnikateľských prostredí, ktorého slabiny môžu rast tlmiť. Preto Coface tieto "novo sa rozvíjajúce" krajina delí na dve skupiny:

  • Kolumbia, Indonézia, Peru, Filipíny a Srí Lanka majú dobrú podnikateľské klímu (A4 alebo B) podobnú súčasnému podnikateľskému prostrediu v krajinách skupiny BRICS;
  • Keňa, Tanzánia, Zambia, Bangladéš a Etiópia majú veľmi ťažké (C) alebo extrémne ťažké (D) podnikateľské prostredie, ktoré by mohlo perspektívu ich rastu narušiť.

„Pochopiteľne to bude ťažšie pre druhú skupinu krajín, ktorým môže trvať dlhšie, než v plnej miere realizujú svoj rastový potenciál. Ich problémy s podnikateľským prostredím sú však relatívne: v roku 2001 bola kvalita verejnej správy v Brazílii, Číne, Indii a Rusku porovnateľná s dnešnou situáciou v Keni, Tanzánii, Zambii, Bangladéši a Etiópii ," hovorí šéf oddelenia analýz rizík krajín spoločnosti Coface, Julien Marcilly.

Rast "novo sa rozvíjajúcich" krajín pôjde inou cestou ako v prípade krajín skupiny BRICS

V porovnaní so situáciou skupiny BRICS v prvej dekáde tohto tisícročia však niektoré nedostatky pretrvávajú. Po prvé - 10 identifikovaných "novo sa rozvíjajúcich" krajín v súčasnosti predstavuje 11 % celosvetovej populácie, zatiaľ čo v roku 2001 krajiny skupiny BRICS reprezentovali 43 % populácie. Po druhé - úroveň ich HDP je iba 70 % HDP krajín BRICS v roku 2001. A nakoniec - krajiny BRICS zaznamenali v priemere prebytok bežného účtu, zatiaľ čo "novo sa rozvíjajúce" krajiny majú deficit vo výške približne 6 % HDP.

"Keďže rast vo vyspelých krajinách je dnes štrukturálne slabší, môžu "novo sa rozvíjajúce" krajiny z obchodu voči týmto krajinám ťažiť menej, než mohli krajiny skupiny BRICS v prvej dekáde tohto tisícročia. Úroveň ich rastu bude viac závisieť na ich domácich trhoch a na exporte na iné nové trhy, " uzatvára Julien Marcilly.

Napriek menej živému prostredí majú "novo sa rozvíjajúce" krajiny oproti krajinám skupiny BRICS v roku 2001 aj určité výhody. Ich miera inflácie je zhruba o 2,8 bodu nižšia než akú zažili krajiny BRICS a ich verejný dlh dosahuje hodnoty približne 40 % HDP, zatiaľ čo v krajinách BRICS vtedy predstavoval 54 %.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface identifikuje 10 rozvíjajúcich sa krajín, ktoré šliapu na p... (139,73 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English