Novinky a publikácie
12. 08. 2021
Firemné novinky

Coface má za sebou úspešný polrok

Coface má za sebou úspešný polrok

Napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 vo svete dokázala nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, dosiahnuť za prvý polrok 2021 čistý príjem vo výške 123,2 milióna eur, z toho 66,9 mil. eur v 2. štvrťroku tohto roka. „Výsledky spoločnosti Coface v druhom štvrťroku 2021 sú plne v súlade s výsledkami prvého štvrťroka. Odrážajú vynikajúci prevádzkový výkon v prostredí, ktoré zostáva veľmi neobvyklé,“ skonštatoval generálny riaditeľ skupiny Coface Xavier Durand. Skupina dosiahla za prvý polrok obrat vo výške 768 milióna eur, čo je medziročne nárast o 7,4 % pri konštantnej veličine FX a perimetre.

 

Rast bankrotov brzdí pomoc štátov

Poistné obchodných úverov vzrástlo o 8,5 %, čo je podľa Coface odrazom zlepšenia ekonomického prostredia. „Očakávaný nárast počtu bankrotov po COVID-19 sa ešte nedostavil. Spoločnosť Coface však naďalej predpokladá postupný nárast pohľadávok po splatnosti i po tom, čo budú opatrenia na podporu podnikania zo strany mnohých krajín zrušené,“ upozornil Xavier Durand. V tomto období ekonomického oživenia podľa neho Coface pokračuje v poskytovaní podpory klientom zárukami, ktoré sú v súčasnosti veľmi blízko úrovniam pred pandémiou. „Od začiatku krízy COVID-19 dosiahli náklady Coface podpísané v dohodách o rozdelení rizika s viacerými vládami 31 miliónov eur,“ dodal. Vládne opatrenia znížili v prvom polroku zisk skupiny pred zdanením o 24,9 mil. eur.

Riziko rastu insolvencií po ukončení vládnych opatrení vníma aj generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Ako podotýka, hoci najsilnejší dopad na slovenskú ekonomiku mala prvá vlna pandémie, kedy bol silno zasiahnutý aj náš najvýkonnejší sektor – automotive, čo sa následne odrazilo na mnohých súvisiacich odvetviach, v súčasnosti naďalej vzhľadom na rýchlo sa šíriaci nový variant vírusu výrazne dopláca na pandémiu HORECA sektor. Automotive v súčasnosti bojuje s nedostatkom čipov a väčšina sektorov zápasí pod vplyvom pandémie aj s rastúcimi vstupmi. „Firmy s napätou likviditou sa pri rastúcich cenách vstupov ľahko môžu dostať do situácie, kedy narastú ich potreby nad poskytnuté úverové rámce. No stále platí, že peniaze sú bezprecedentne lacné a dostupnosť  zdrojov je dobrá, pokiaľ podnik doloží financujúcej banke schopnosť generovať dostatočné výnosy k plateniu záväzkov,“ dodáva. Aj naďalej je preto podľa neho pre firmy dôležitý aj manažment pohľadávok a rozloženie rizika.

Investície pokračujú

Skupina Coface chce naďalej pokračovať v investíciách do zlepšenia svojho podnikania v oblasti poistenia obchodných úverov, ako aj do ďalších aktivít. „Faktoringové a informačné služby potvrdili rastový potenciál príslušným nárastom o 10,9 %, resp. 11,0 % v prvom polroku," poznamenal generálny riaditeľ skupiny Xavier Durand. Priemerná návratnosť vlastného kapitálu skupiny bola v prvom polroku na úrovni 13,5 %.

Odhadovaný pomer solventnosti podľa Solvency II je na úrovni 191 %, prípadne 186 % bez vládnych programov, nad cieľovým rozpätím (155 % - 175 %). Pomer čistej straty skupiny dosiahol v prvom polroku 21,4 %, čo je pokles o 36,0 percentuálneho bodu, pomer kombinovanej straty bol 51,9 % (51,0 % za druhý štvrťrok 2021). Pomer hrubej straty klesol o 29,4 percentuálneho bodu na 29,5 % aj vďaka nízkej úrovni pohľadávok vo svete. Pomer čistých nákladov sa zlepšil o 0,8 percentuálneho bodu na 30,4 %, čo odzrkadľuje rast tržieb a pokračujúce investície.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface má za sebou úspešný polrok (683,97 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English