Novinky a publikácie
24. 06. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Coface opäť aktualizovala štvrťročné hodnotenie krajín podľa rizika

Coface opäť aktualizovala štvrťročné hodnotenie krajín podľa rizika
Mnohé krajiny čelia tvrdým dopadom poklesu cien ropy. Platí to najmä pre rozvíjajúce sa ekonomiky, ktorým najnovšie nadnárodná spoločnosť Coface zaoberajúca sa platobnou morálkou firiem a manažovaním kreditných rizík revidovala odhady rastu. Tento rok by mali rásť 4 % HDP (v porovnaní so 4,2 % ešte v marci 2015). Na druhej strane, vyspelé ekonomiky, kde je prognóza rastu 2 % HDP pre tento aj nasledujúci rok, už ťažia z mierneho oživenia v eurozóne (počíta sa s rastom 1,5 % v roku 2015).
Hospodárske oživenie v Eurázii pomohlo aj Česku

Česko, Portugalsko aj Vietnam si už v januári tohto roka zlepšili svoje hodnotenie, keď Coface vzhľadom na vývoj v týchto krajinách potvrdila pozitívny výhľad. Ekonomiky, ktoré začal viac poháňať rast spotrebiteľských výdavkov, si polepšujú opäť.

  • Česká republika ťaží z ekonomického oživenia v západnej Európe (hlavne európskeho automobilového trhu), z dôvodu čoho Coface najnovšie zlepšuje hodnotenie Česka z pohľadu rizika nesplácania pohľadávok medzi firmami na A3. To pre firmy podnikajúce v Česku znamená v celku akceptovateľné riziko, že im obchodný partner splatí pohľadávky.
  • Zlepšenie platobných skúseností v Portugalsku tiež prispelo k tomu, že Coface vylepšila krajine hodnotenie na A4 a potvrdzuje pokračujúci pozitívny impulz zo strany firiem, najmä pokiaľ ide o exportné firmy.
  • Vietnamu Coface zlepšila hodnotenie na rizikový stupeň B. Vidieť zrýchlenie domácej spotreby vzhľadom na nízku infláciu a zlepšenie spotrebiteľskej dôvery. Externé riziko sa znížilo, bežný účet je v prebytku a stav devízových rezerv sa zlepšuje.
Kanada, Alžírsko a Gabon pociťujú dopady nižších cien ropy

Exportéri uhľovodíkov doplácajú na dôsledky závislosti od ropného sektora.

  • Kanada sa doteraz tešila najnižšiemu riziku nesplácania pohľadávok medzi firmami, o čom svedčí aj známka A1. No dôsledky poklesu cien ropy na tamojšie investície, riziká v sektore nehnuteľností, ale aj záporný rast v 1. štvrťroku 2015 spôsobili, že Coface zhoršila krajine hodnotenie rizika nesplácania pohľadávok medzi firmami na A1 s negatívnym výhľadom.
  • Coface zhoršila rovnako hodnotenie aj v prípade Alžírska, ktoré má v súčasnosti známku A4 s negatívnym výhľadom. Dôvodom je takisto dopad poklesu cien ropy na tamojšiu ekonomiku, čo sa negatívne odráža na verejných financiách a bežnom účte krajiny. Ak ceny ropy nevzrastú, aktivita v krajine bude stagnovať.
  • Ďalšia z krajín, kde sa závislosť od cien ropy prejavila negatívne, je Gabon. Jeho hodnotenie rizikovým stupňom B má preto najnovšie negatívny výhľad. Ekonomická aktivita v krajine sa spomaľuje. Tento rok Coface predpovedá rast 4 % HDP, kým v posledných rokoch dosahoval Gabon priemerne rast 5,4 % HDP.
  • Tanzánia čelí značne rýchlemu prepadu kurzu svojej meny voči americkému doláru. Znehodnocovanie šilingu tak zvyšuje obavy investorov, keďže firmy takýmto vývojom len utrpia. Rast krajiny sa spomaľuje, kým verejný deficit sa prehlbuje. Coface tak zmenila hodnotenie krajiny na rizikový stupeň B s negatívnym výhľadom.
  • Napokon, negatívny výhľad platí aj pre vývoj rizika nesplácania pohľadávok medzi firmami v Madagaskare. Krajina zápasiaca s politickou nestabilitou má aktuálne rizikový stupeň C s negatívnym výhľadom.
Miera zadlženosti firiem v Číne je dôvodom na obavy

Kým ešte v januári pridelila Coface Číne rizikový stupeň A3 s negatívnym výhľadom, tento kvartál jej už musela rating zhoršiť na A4.  Podiel súkromného zadlženia rastie, a to hlavne kvôli správaniu sa firiem. Už vlani dosiahla zadlženosť 207 % HDP. Pre porovnanie, v roku 2008 to bolo podľa údajov MMF ešte 130 % HDP. Takáto miera je už znepokojujúca a je oveľa vyššia ako úroveň v iných rozvíjajúcich sa ekonomikách. Ohrozená by tak mohla byť hlavne solventnosť firiem v nestabilných sektoroch. Výroba cementu, ocele či chemický sektor, kde sú potrebné aj výdavky do infraštruktúry, zas zápasia s nadmernou kapacitou.

 

21_COFACE+JUNE+2015-SK
Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface opäť aktualizovala štvrťročné hodnotenie krajín podľa r... (542,08 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English