Novinky a publikácie
05. 09. 2018
Country risk a ekonomické štúdie

Coface oznámila TOP 500 najväčších spoločností strednej a východnej Európy

Coface oznámila TOP 500 najväčších spoločností strednej a východnej Európy
  • Rok 2017 - ziskový rok pre strednú a východnú Európu: miera rastu HDP dosiahla 4,5 %, čo je najvyššia úroveň za ostatných osem rokov
  • 500 najväčších firiem v regióne dosiahlo lepšie výsledky  vo všetkých troch pilieroch: príjmy, čistý zisk a zamesnanosť
  • Sektory: Automobilový priemysel a doprava obhajujú svoje prémiové postavenie, ropné a plynárenské spoločnosti sú po vyšších cenách ropy v roku 2017 opäť na vzostupe
  • Poľsko je domovom pre väčšinu z 500 najväčších gigantov
  • Slovensko má v rebríčku Coface CEE TOP 500 firiem podľa tržieb 43 zástupov. Našou najväčšou firmou je Volkswagen Slovakia.

 

 

Naftársky gigant PKN Orlen, česká automobilka Škoda Auto a maďarská ropná a plynárenská  spoločnosť MOL. To sú tri najväčšie giganty v regióne strednej a východnej Európy podľa tržieb  za rok 2017. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka Coface CEE TOP 500. Nadnárodná spoločnosť, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, vydáva rebríček najväčších firiem regiónu strednej a východnej Európy už po desiaty raz.

 

Konkurencia v rebríčku rastie

Rebríček porovnáva najväčšie firmy podľa tržieb za rok 2017 z 12 krajín regiónu - Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska. Kritériom je, aby ich ročné tržby dosiahli aspoň 300 miliónov eur, nepôsobili vo finančnom sektore, ako bankovníctvo, poisťovníctvo, lízing a podobne, a zverejňovali svoje údaje. Rebríček Coface CEE TOP 500 zároveň prináša aj prehľad o čistom zisku najväčších firiem, počte zamestnancov a medziročné zmeny, sektory a trhy, ako aj nové ratingy spoločností Coface. No kým v roku 2010 stačili na umiestnenie sa v rebríčku tržby 354 miliónov eur, pre tohtoročné vydanie už firmy museli za rok 2017 dosiahnuť tržby minimálne 445 miliónov, čo je nárast o viac ako 25 %. TOP 500 firiem regiónu dosiahlo spolu tržby vo výške viac ako 652 miliárd eur, čo je medziročne nárast o 11,8 % a zisk  31,5 mld. eur, nárast o 16,2 %. Až 398 firmám, teda takmer 80 %, tržby rástli. 500 najväčších firiem spolu zamestnávalo 2,4 milióna ľudí, teda medziročne o 4,7 % viac.

 

Trend úspechov Coface CEE Top 500 odráža vývoj v regióne. Tu sú hlavné zistenia:

Celkovo bol rok 2017 výborným rokom pre krajiny strednej a východnej Európy a ich najväčšie spoločnosti. Rast bol spôsobený najmä vyššou súkromnou spotrebou, oživením zahraničného dopytu po vývoze, vďaka oživeniu eurozóny a zlepšeniu dopytu po Rusku. 80% všetkých vývozov z tohto regiónu smeruje do EÚ, pričom Rusko zostáva dôležitým obchodným partnerom v niektorých krajinách, ako napríklad v regióne Baltského mora. Spoločnosť Coface zvýšila hodnotenie rizík krajiny v niekoľkých krajinách v regióne, konkrétne v Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Rusku a Srbsku, pričom iba Chorvátsko a Srbsko majú pomerne vysoké riziko insolvencií firiem.

 

„Ekonomika v regióne strednej a východnej Európy rastie, spoločnostiam v roku 2017 prialo priaznivé makroekonomické prostredie, pričom priemerná miera rastu HDP vzrástla na najvyššiu úroveň za posledných osem rokov o 4,5 %, po 3,1 % v roku 2016 a 3,7 % v roku 2015. Výsledkom bolo, že 500 najväčších firiem ukončilo rok s nárastom obratu o 11,8 % na 652 miliárd eur a zvýšením miery zamestnanosti o 4,7 % na 2,4 milióna ľudí,“ konštatuje Declan Daly, výkonný riaditeľ spoločnosti Coface pre strednú a východnú Európu.

 

Top 500 hráčov: zvýšenie obratu, čistého zisku aj nábor zamestnancov

Analýzy firiem a ekonomiky za rok 2017 ukazujú  silný a expandujúci región strednej a východnej Európy s klesajúcimi rizikami, čo sa premietlo aj do vyšších tržieb (+ 11,8 %) a dokonca aj do väčšej ziskovosti. Nárast čistého zisku predstavoval v prípade TOP 500 najväčších spoločností regiónu 16,2 %. Tieto spoločnosti sú zároveň významnými zamestnávateľmi v regióne. A to aj v prípadoch, kedy začína byť ťažké nájsť kvalifikovaných zamestnancov v jednotlivých sektoroch. TOP 500 gigantov zvýšilo celkový počet zamestnancov o 4,7 %. Pozitívny celkový vývoj na trhu práce v strednej a východnej Európe viedol k vyšším mzdám a zvyšovaniu dôvery spotrebiteľov.

 

Sektory: 1. miesto pre automotive a dopravu; späť je aj ropný a plynárenský sektor

Tri kľúčové odvetvia zastúpené najväčšími spoločnosťami v regióne - automobilový priemysel a doprava, ropný a plynárenský sektor a nešpecializovaný obchod naďalej predstavujú takmer 60 % tvorby príjmov. Napriek tomu sa v roku 2017 podarilo zvýšiť agregovaný obrat najväčším firmám vo všetkých priemyselných odvetviach. Hlavnými prispievateľmi v absolútnych číslach boli energetika, automobilový priemysel a obchod, ktoré boli tiež najpočetnejšie v odvetví. Čistý zisk rástol väčšine firiem s nárastom medzi 5,0 % (drevársky a nábytkársky) a 51,4 % (textilný, kožný a odevný). Najvyššie celkové zisky dosiahli firmy ťažiace a spracujúce nerastné suroviny, chemikálie, ropu a plasty, ako aj firmy z farmaceutického sektora (9,5 mld. eur). Rok 2017 bol ťažký pre jediné odvetvie - sektor stavebníctva, ktoré ako jediné tiež  vykázalo čistú stratu (-118,6 %), hoci tržby vzrástli o 16 %.

 

Tretí sektor - nešpecializovaný obchod ťažil z rastu dopytu a spotreby domácností. Tá sa zrýchlila najmä vlani v dôsledku klesajúcej nezamestnanosti a rastu miezd. Zvýšené výdavky domácností tak boli v rôznych obchodných kategóriách. Tento sektor je tiež opäť najvýznamnejším zamestnávateľom, keď tu pracuje takmer tretina všetkých zamestnancov Coface CEE Top 500 (608 000 ľudí), čo medziročne predstavuje nárast o 6,3 %.

 

Najväčšie giganty

Najviac spoločností medzi TOP 500 má Poľsko (175 s priemernými tržbami 1,5 miliardy eur na firmu), pred Maďarskom (71 zastúpených firiem), Českom (67), Rumunskom (56) a Slovenskom (43). Naftársky koncern PKN Orlen, ktorý potvrdil svoju pozíciu lídra, zároveň za vlaňajšok potvrdil aj rast tržieb po troch rokoch poklesu. Poľsko pritom vedie nielen čo do počtu najväčších firiem v regióne, ale aj dosiahnutých tržieb. Jeho 175 firiem vygenerovalo za vlaňajšok tržby spolu za 262,4 mld. eur.

Hoci najväčšie tržby dosiahli firmy zo sektora ťažby a spracovania ropy a plynu (medziročný nárast o 15,7 % na priemerných 1,7 miliardy eur), medzi TOP 500 najväčších firiem regiónu strednej a východnej Európy sa čo do počtu umiestnilo najviac, až 101 firiem, zo sektora automotive. Dokonca aj v TOP desiatke majú automobilky početné zastúpenie – česká Škoda Auto na 3. priečke, Audi Hungaria na 6. priečke a náš koncern Volkswagen Slovakia, ktorý je zároveň jediným slovenským zástupcom v TOP desiatke, na 7. priečke.

Hoci Slovensku rastie počet zástupcov medzi najväčšími firmami v regióne, je zároveň faktom, že za vlaňajšok im tržby vzrástli len mierne a celkový zisk dokonca klesol o -22,7 %. „Dôvodom poklesu zisku je rast vstupných nákladov vrátane personálnych,“ konštatuje country manažér Coface Slovensko Juraj Janči. Pokles celkového zisku firiem je vidieť ešte u dvoch krajín regiónu -  Slovinska (zisk firiem klesol medziročne o -36,8 %) a Estónska (-15,7 %).

„Výhľad na rok 2018 a ďalšie roky je optimistický, hoci by sa malo očakávať oslabenie hospodárskej expanzie. Po dosiahnutí maximálneho rastu 4,5 % v roku 2017 predpovedá spoločnosť Coface na rok 2018 v regióne strednej a východnej Európy pokles na 4,1 % a v roku 2019 na 3,4 %. Takéto spomalenie nebude rozsiahle a firmy môžu naďalej profitovať zo stabilného dopytu. Dopyt domácností bude badateľný aj naďalej vďaka nízkej úrovni nezamestnanosti a rastúcim mzdám. Zvýšenie investícií bude tiež pozitívnym prínosom pre rast. Napriek tomu sa nedostatok pracovných síl v regióne zvýšil na vysokú úroveň a stal sa významnou prekážkou, ktorá obmedzuje podnikateľskú a ekonomickú expanziu,“dopĺňa Grzegorz Sielewicz, regionálny ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu.

INFOGRAFIKA

Click on the picture to start the download!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnutie publikácie

Stiahnite si bezplatne našu publikáciu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface oznámila TOP 500 najväčších spoločností strednej a vých... (357,49 kB)

Kontakt
Nahor
  • Slovak
  • English