Novinky a publikácie
26. 11. 2019
Country risk a ekonomické štúdie

Coface predstavil nový prognostický nástroj

Coface predstavil nový prognostický nástroj
Prognostický nástroj na odhad rastu v eurozóne CRAFT odhaľuje rozsahy spomalenia ekonomík.

Od začiatku roka 2019 sme svedkami zvyšujúceho sa počtu znakov spomaľovania globálneho rastu. Kým ekonómovia sa zhodujú, že po dosiahnutí vrcholu cyklu v roku 2017 tu v súčasnosti máme trend spomaľovania rastu ekonomík, otázkou je rozsah tohto spomalenia, a to predovšetkým v eurozóne. Objavujú sa aj názory o páde do recesii v roku 2020, hoci väčšina ekonómov predpovedá „iba“ mierne spomalenie.

Aj preto je dôležité mať k dispozícii spoľahlivé a inovatívne nástroje na predpovedanie vývoja. Nadnárodná spoločnosť Coface,  globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, sa z tohto dôvodu rozhodla vyvinúť svoj vlastný prognostický nástroj CRAFT (Coface Research Activity Forecasting Tool).

 

CRAFT: cenný nástroj na zisťovanie hlavných trendov

craft

Ukazovateľ aktivity je založený na štatistickej metóde analýzy hlavných komponentov (PCA - Principal Component Analysis). Použitie modelov strojového učenia (súčasť umelej inteligencie, zaoberá sa algoritmami a technikami, ktoré pomáhajú „učiť sa“ počítačovým systémom) umožňuje analyzovať okolo stovky premenných, pričom sa však zachovávajú iba najdôležitejšie premenné pre rast HDP. Zachované premenné - tridsať až päťdesiat pre každú krajinu - sú zahrnuté v PCA a možno ich začleniť do piatich rôznych kategórií:

  • pevné údaje;
  • údaje z prieskumu;
  • menové a finančné premenné;
  • medzinárodné ukazovatele;
  • miera zlyhania firiem z ich obchodných pohľadávok poistených spoločnosťou Coface.

Kým prvé štyri typy premenných sa bežne používajú pri zostavovaní ukazovateľov činnosti, piaty je špecifický práve pre Coface. CRAFT pritom silne koreluje so štvrťročnou mierou rastu HDP a umožňuje ju správne predpovedať pre aktuálny štvrťrok a nasledujúci štvrťrok (odhad).

Odolnosť Francúzska a Španielska, recesia v Nemecku a stagnácia Talianska

Podľa výsledkov tohto modelu by Nemecko v 3. štvrťroku vstúpilo do recesie (-0,1% po už -0,1% v predchádzajúcom štvrťroku), pred stagnáciou v posledných troch mesiacoch roka. Nemecké hospodárstvo je osobitne závislé od svojho priemyslu a je vystavené vonkajším turbulenciám v dôsledku významného podielu vývozu na ekonomike. Od začiatku roku 2018 preto sa preto zhoršovanie medzinárodného ekonomického prostredia premietlo aj do vývoja ekonomiky. USA, Čína a Spojené kráľovstvo pritom patria do top päťky exportných trhov  nemeckých vývozcov.

Očakáva sa tiež, že k spomaleniu dôjde aj v prípade francúzskej ekonomiky, v treťom štvrťroku by to malo byť + 0,2 %, no ku koncu roka sa hospodárstvo opäť zotaví (+ 0,3 %), čo ukazuje na jeho odolnosť v tomto zložitom prostredí. HDP by sa mal medziročne zvýšiť o 1,3 %. Hoci aktivita sa od roku 2017 spomaľuje (+2,4 % a potom +1,7 % v roku 2018), rast Francúzska zostal pozitívny a konzistentný nad úrovňou 0,2 % v štvrťročnom vyjadrení. Teda ďaleko od vzostupov a poklesov väčšiny jeho susedov. Dôvodom je, že Francúzsko je menej závislé od vonkajšieho dopytu.

Podľa výsledkov CRAFT by sa rast v Taliansku v treťom štvrťroku mierne odrazil a dosiahol 0,1 %, no potom by v poslednom štvrťroku opäť stagnoval. Talianska ekonomika však zaznamenala v roku 2019 najhoršiu výkonnosť v porovnaní s ktoroukoľvek inou krajinou eurozóny, a to už druhý rok po sebe.

Zároveň sa v treťom štvrťroku očakáva zrýchlenie rastu HDP Španielska (+0,6 %), no v záverečných troch mesiacoch roka by sa mierne spomalil (+0,5 %). Aj keď aktivita je menej dynamická ako v roku 2017, keď v každom štvrťroku dosiahla hodnotu medzi 0,8 % a 0,9 %, zostáva stabilná s miernym spomaľovaním. Napriek stále vysokej miere nezamestnanosti (ku koncu júna to bolo 14 % pracujúcej populácie) a politickej nestabilite, vykazuje španielska ekonomika od oživenia koncom roka 2013 pozoruhodnú pravidelnosť.

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Coface predstavil nový prognostický nástroj (622,85 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English