Novinky a publikácie
01. 06. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Dočkáme sa po zrušení mliečnych kvót väčšieho exportu mlieka na rozvíjajúce sa trhy či dôrazu výrobcov na jeho ekologickosť?

Dočkáme sa po zrušení mliečnych kvót väčšieho exportu mlieka na rozvíjajúce sa trhy či dôrazu výrobcov na jeho ekologickosť?

Európsky mliekarenský sektor odštartoval po 30 rokoch novú etapu. Sám môže určovať množstvo vyrobeného mlieka, keďže regulačný nástroj z roku 1984, ktorý mal riešiť nadprodukciu, sa stal od apríla minulosťou. Po mesiaci od zrušenia platnosti sú však už na mieste otázky. Pripravili sa chovatelia dojníc na takýto trh? Prispeje zrušenie mliečnych kvót k tomu, že ho producenti mlieka začnú dodávať na rýchlo rastúce trhy v Ázii? Alebo sa budú rozvíjať tak, aby splnili vysoký dopyt po ekologických produktoch?

Dominantné postavenie Európskej únie

Svetová produkcia sa za posledných 30 rokov zvýšila o 56%, najmä vďaka rastu rozvíjajúcich sa ekonomík. V rámci Európskej únie totiž za obdobie 2008 až 2013 klesla spotreba o 2 %, sektor tak podržal hlavne export. V Európe patria medzi top trojku výrobcov mlieka Nemecko s 22% celkovej produkcie, Francúzsko (17%) a Veľká Británia (10%).

Práve Francúzsko patrí medzi lídrov aj z hľadiska svetovej produkcie, kde je na 8. mieste. Počas posledných tridsiatich rokov prešlo odvetvie niekoľkými etapami racionalizácie, čo viedlo k poklesu počtu fariem a rýchlemu zlepšenie produktivity. Okrem toho, zatiaľ čo v roku 1983 boli ešte farmy rozptýlené po celom Francúzsku, racionalizácie viedli k väčšej geografickej koncentrácii. V roku 2013 tak produkcia mlieka v západnom Francúzsku predstavovala 6,8% celkovej produkcie Európskej únie.

Nízka miera insolvencií, ale sektor oslabuje cenová politika a volatilita nákladov

Pokiaľ ide o mieru insolventnosti v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, vo Francúzsku je vyššia v prípade fariem s chovom dojníc. V tomto odvetví majú oveľa nižšiu mieru platobnej neschopnosti, ako je priemer pre ostatné francúzske spoločnosti, teda 0,38 % oproti 2,54 %. Tamojšie odvetvie je tak vystavené vysokej volatilite cien a nákladov, čo sú najcitlivejšie oblasti v prípade mliečnych fariem. Zároveň sa aj francúzsky výrobný model líši od tých v európskych krajín. Farmy v hornatých oblastiach, so zmiešaným chovom či chovom hospodárskych zvierat sú citlivejšie na kolísanie cien a nákladov, než poľnohospodári na rovinatej úrodnej pôde. Žiadny z týchto modelov však nezaručuje dostatočnú úroveň ziskovosti bez vonkajšej pomoci. To je dôvod, prečo sa poľnohospodári obávajú akékoľvek prepadu cien.

Súčasné stratégie a budúci vývoj

Po prvé, export výrobkov a dobytie nových trhov by bol v prospech Francúzska. Krajina má v medzinárodnom obchode dobrú pozíciu, má pozitívnu obchodnú bilanciu a povesť vysoko kvalitných produktov. V rozvíjajúcich sa ekonomikách, najmä v Ázii, rastie dopyt po mliečnych výrobkoch. Okrem toho, mliečne výrobky majú vysokú elasticitu príjmov: mierny nárast príjmov spôsobuje silný rast dopytu.

pocet-krachov

Po druhé, vertikálna integrácia výroby, transformácie a distribučného procesu pomáha prevádzkovateľom udržať si svoje marže. Francúzsko má značný manévrovací priestor z hľadiska priamych predajov, ktoré v súčasnosti tvoria len 3,3% z celkových tržieb.

Napokon, hoci podiel certifikovaných ekologických pozemkov je vo Francúzsku nízky (v porovnaní s konkurentmi), od roku 2005 sa vzmáha. Francúzskym poľnohospodárov potrvá dlhšie, kým sa presunú do tohto segmentu. Na druhej strane, za posledných desať rokov sa počet certifikovaných ekologických dojníc zdvojnásobil. Tento trend je pozitívnym signálom, najmä keď rastie počet konzumentov, ktorí si chcú priplatiť za to, aby sa stravovali zdravšie.  

Stiahnuť túto tlačovú správu : Dočkáme sa po zrušení mliečnych kvót väčšieho exportu mlieka ... (202,17 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English