Novinky a publikácie
26. 10. 2018
Country risk a ekonomické štúdie

Firmy majú problémy s novým meraním úverových strát

Firmy majú problémy s novým meraním úverových strát

Hoci medzinárodné štandardy IFRS 9, podľa ktorých dotknuté spoločnosti mali zaviesť nové účtovné systémy na meranie očakávaných úverových strát (Expected Credit Losses - ECL) na všetky ich obchodné pohľadávky, platia už od januára 2018, firmy majú s implementáciou stále problémy. Ako ukazuje aj prieskum nadnárodnej spoločnosti Coface, globálneho lídra v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, ku koncu prvého štvrťroka tohto roka bola viac ako polovica dotknutých firiem v počiatočných  štádiách implementácie nového nariadenia.

Problémy s implementáciou

Coface uskutočnila prieskum medzi firemnými klientmi, ktoré majú povinnosť prechodu na IFRS 9, aby zistila, akým tempom zavádzajú nariadenia, ktoré od dotknutých spoločností vyžadujú nové presnejšie účtovné systémy na manažovanie rizík.„Viac ako 50 % spoločností, ktoré mali nové nariadenie implementovať, sa v prieskume priznalo, že sú len v počiatočných fázach implementácie,“ konštatuje spoločnosť Coface.

Ďalšie spoločnosti, ktoré v implementácii už pokročili, nie sú stále vo fáze dokončenia.„Dodržiavanie nového štandardu je pre spoločnosti viac náročné na zdroje v porovnaní s predchádzajúcimi predpismi, pretože vyžaduje väčšie odborné znalosti, štvrťročné plánovanie a vysokokvalitný nepretržitý tok údajov ECL o obchodných partneroch spoločností,“podotýka Coface. Coface zároveň vzhľadom na skúsenosti v oblasti poistenia úverov a riadenia firemných rizík vo viac ako 200 krajinách ponúka prostredníctvom novej služby Coface Reserve 9 podporu pri ECL a celkovo pri prechode na systém IFRS 9.

Skúsenosti s rizikovým manažmentom

Coface predpokladá, že audítori a autorizovaní účtovníci budú od firiem vyžadovať a kontrolovať plnenie tohto nariadenia. Aj preto bol vyvinutý model výpočtov ECL založený na on-line riešeniach pre analýzu kreditného rizika a rozhodovanie.„Tento model je k dispozícii prostredníctvom služby Coface Reserve 9. Nová služba umožňuje spoločnostiam jednoducho a presne identifikovať, merať a predpovedať riziká z ich obchodných pohľadávok a posúdiť ich potenciálne straty,“ vysvetľuje Coface.

Odhady ECL sa vypočítavajú na základe krížových údajov z troch parametrov: pravdepodobnosť zlyhania kupujúceho, expozícia a podiel potenciálnej straty (straty z dôvodu zlyhania) očakávanej v prípade zlyhania platby kupujúceho. Na posúdenie pravdepodobnosti zlyhania a straty z dôvodu zlyhania spoločnosť Coface analyzuje informácie o kreditnom riziku, ktoré zahŕňajú údaje o histórii platieb spoločnosti, o bonite, ako aj štatistiky šancí na zotavenie. Model sa nespolieha iba na historické údaje, ale ekonómovia spoločnosti Coface neustále aktualizujú a testujú súbory údajov pomocou analýz potenciálneho vývoja. To zaručuje, že budú relevantné pre každé posudzované obdobie. Model má tiež vplyv na dopad poistenia úveru, pričom poskytuje dve hodnoty ECL (s alebo bez poistenia).

„Coface Reserve 9 je novou príležitosťou, ako reagovať na potreby našich veľkých klientov tým, že ich podporíme v meniacom sa regulačnom prostredí. Spoločnosť Coface ako odborník na riadenie obchodných rizík vyvinula metodiku na to, aby firmám pomáhala so zvládnutím problémov s riadením rizikových pohľadávok,“vysvetľuje Karine Damman, riaditeľka spoločnosti Coface Global Solutions.

Coface v súčasnosti pomáha 50 000 firmám na celom svete pri manažovaní ich kreditného rizika, chráni a posilňuje ich schopnosť prijímať kreditné rozhodnutia potrebné pri podnikaní na domácom aj exportnom trhu. „Naše odborné znalosti pomáhajú firmám vďaka odporúčaniam minimalizovať riziká a nastaviť bezpečne poistenie obchodných úverov,“dodáva Nicolas Garcia, obchodný riaditeľ skupiny Coface.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Firmy majú problémy s novým meraním úverových strát (301,67 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English