Novinky a publikácie
29. 09. 2022
Country risk a ekonomické štúdie

Firmy v Nemecku sprísňujú platobné podmienky

Firmy v Nemecku sprísňujú platobné podmienky

Sprísnenie platobných podmienok, ale aj väčší pesimizmus ako doposiaľ. Aj to sú výsledky najnovšieho, v poradí už šiesteho vydania platobnej morálky firiem v Nemecku, ktoré každoročne pripravuje nadnárodná spoločnosť Coface. Prieskumu sa v júli a auguste 2022 zúčastnilo spolu 1 070 spoločností v Nemecku, a to z rôznych sektorov a rôznych veľkostí. Ide už o tretie vydanie počas pandémie COVID-19, ale prvé, ktoré zohľadňuje vplyv vojny na Ukrajine na podnikanie firiem. „Jedným z hlavných poznatkov tohtoročného prieskumu je, že platobné správanie sa stalo o niečo reštriktívnejším: s plynovou krízou na obzore ponúka platobné podmienky menej spoločností,“ konštatuje generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Nadnárodná spoločnosť Coface je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

 

Počet oneskorených platieb sa zvýšil

Ako vyplýva z prieskumu, platobné podmienky ponúka už len 71 % spoločností, kým ešte vlani to bolo 74 %. Firmy sú naďalej opatrné a uprednostňujú čo najskoršie platby. „V súlade s tým pokračuje preferencia kratších úverových lehôt: viac ako polovica opýtaných spoločností v prieskume Coface požadovala platby do 30 dní, zatiaľ čo veľmi dlhé úverové lehoty (120 a viac dní) zostali zriedkavé,“ poukazuje na výsledkoch prieskumu Ján Čarný.

Hoci si dva a pol roka zložitej a ťažkej ekonomickej situácie vyberá svoju daň, zdá sa, že náklady sú relatívne nižšie: počet a trvanie oneskorených platieb sa zvýšil, ale len v malom rozsahu a od veľmi nízkej úrovne. Aj keď sa platobná disciplína v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 zhoršila a 65 % opýtaných spoločností zaznamenalo oneskorenie platieb -medziročne ide o nárast o +6 p. b. - stále je to menej ako úroveň, ktorú sme zaznamenali v roku 2020, a oveľa menej ako predpandemická úroveň (v priemere 82 %). Priemerná dĺžka omeškania platieb sa v roku 2022 zvýšila na 28,7 dňa, teda medziročne o +1 deň, po tom, ako sa v roku 2021 medziročne skrátila o sedem dní. „Väčšina odvetví, s výnimkou baliarenského sektora, agropotravinárstva, strojárskeho a automobilového priemyslu, zaznamenala nárast dĺžky omeškania platieb,“ podotýka Ján Čarný. S priemerom 18,4 dňa zaznamenali v tomto roku najkratšiu dobu čakania spoločnosti v baliarenskom sektore, zatiaľ čo najtrpezlivejšie boli spoločnosti v sektore financií s priemerným oneskorením 35,0 dňa (stále pod maximom v roku 2021, ktoré dosiahlo 35,8 dňa v sektore strojárstva).

 

Vládne pesimizmus

Hoci platobná morálka zostáva veľmi pozitívna, spoločnosti ešte nikdy neboli také pesimistické, pokiaľ ide o ich podnikateľské vyhliadky. Zatiaľ čo pohľad na súčasnú situáciu v tomto roku je viac-menej neutrálny, keď si 23 % oslovených myslí, že ich obchodná situácia je lepšia ako v roku 2021 a 22 % ju vidí ako horšiu, pohľad na rok 2023 je veľmi jasný. „Pesimisticky sa na rok 2023 pozerá 38 % opýtaných spoločností, zatiaľ čo optimisticky vidí svoju blízku budúcnosť len 14 %. Hlavným dôvodom je značné množstvo rizík, ktorým spoločnosti čelia,“ upozorňuje na základe výsledkov prieskumu platobnej morálky v Nemecku Ján Čarný.

Predchádzajúce riziká, ako napríklad narušenie globálneho výrobného reťazca a rastúce náklady na neenergetické komodity, zostávajú naďalej hlavným dôvodom obáv týkajúcich sa vývozných vyhliadok spoločností v roku 2022. „Nové riziká - vrátane vojny na Ukrajine a súvisiace sankcie, ako aj rastúcich cien energií, však zvyšujú takisto u firiem obavy. COVID-19 je v súčasnosti menej významným problémom, hoci podniky si dobre uvedomujú ekonomické riziko akýchkoľvek nových mutácií,“ podotýka.

 

Európa v úzadí záujmov

V súvislosti s týmito rizikami sa zmenilo zameranie medzinárodného trhu. „Nemecké firmy sa už menej zameriavajú na Európsku úniu a Spojené kráľovstvo a viac na krajiny mimo EÚ, prípadne s cieľom obísť sankcie voči Rusku. Okrem toho Čína stratila časť svojej popularity, zatiaľ čo Spojené štáty sú opäť kľúčovou exportnou destináciou,“ konštatuje Ján Čarný.

So všetkými týmito prekážkami na obzore zostáva otázka: ako nemecké podniky prekonali ekonomickú krízu spôsobenú pandémiou a v akej forme vstupujú do hroziacej energetickej krízy? Kým v roku 2021 využilo štátnu podporu počas posledných 12 mesiacov 48 % opýtaných v prieskume Coface, v roku 2022 to bolo stále 30 %, pričom 25 % dokonca využilo štátnu podporu počas posledných 3 mesiacov pred ukončením štátnej podpory v júni 2022. „Nie je jasné, či tieto spoločnosti budú schopné pokračovať bez podporných opatrení, čo platí najmä pre spoločnosti využívajúce štátom podporované úvery, ktorých je podľa prieskumu 31 %, keďže úvery vyžadujú začatie splácania dva roky po ich prijatí,“ dodáva Ján Čarný.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Firmy v Nemecku sprísňujú platobné podmienky (521,33 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English