Novinky a publikácie
12. 12. 2018
Country risk a ekonomické štúdie

Francúzske firmy sa musia pripraviť na rast insolvencií

Francúzske firmy sa musia pripraviť na rast insolvencií
  • Po dvoch rokoch zlepšenia je počet insolvencií vo Francúzsku opäť na vzostupe – trend by mal pokračovať aj v roku 2019 (predpoveď je +0,8 %)
  • Vzostupný trend sa dotkne najmä malých firiem s tržbami nižšími ako 500,000 eur.
  • Znepokojujúca výkonnosť vývozu francúzskych spoločností čiastočne vyplýva z ich rozhodnutia zvýšiť mieru marží.
  • Platí to pre väčšinu kľúčových odvetví exportu, najmä automobilový, farmaceutický, letecký a agropotravinársky priemysel.
  • Zotavenie marží by do určitej miery pomohlo tlmiť spomalenie globálneho obchodu v roku 2019.

 

Rast platobnej neschopnosti v 3. štvrťroku

 

Kým Francúzi v uliciach dávajú najavo svoje názory na vývoj v ekonomike a spoločnosti, tamojšie firmy sa už musia v budúcom roku pripraviť na horšie časy. Po dvoch rokoch zlepšenia zaznamenali totiž v  treťom štvrťroku 2018 zvrátenie pozitívneho trendu: Počet konkurzov vzrástol o 2,3 % (v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2017) pri spomalení rastu ekonomiky (1,6 % v roku 2018). Z celkového počtu trinástich francúzskych regiónov čelí nárastu insolvencií až deväť, najmä však región Île-de-France, kde je počet historicky najvyšší, hoci v dvoch - Provence-Alpes-Côte d'Azur a Auvergne-Rhône-Alpes došlo k zníženiu. „Ako vyplýva z údajov nášho analytického oddelenia spoločnosti Coface, v tomto štádiu sú zatiaľ ovplyvnené malé firmy, ktorých výnosy sú nižšie ako 500 000 eur. Najrýchlejšie vzrástli insolvencie v doprave (+ 19,7 %), najmä taxislužby (+ 43%), a v poľnohospodárstve a rybárstve (+ 15,2 %). V stavebníctve (+ 1,9 %) a osobných službách (+ 8,8 %), ktoré spolu tvoria takmer polovicu všetkých konkurzov, došlo opäť k zhoršeniu,“ konštatuje Juraj Janči, country manažér spoločnosti Coface Slovensko. Nadnárodná spoločnosť je Coface globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

 

Faktom je, že celkovo francúzskym spoločnostiam sa od roku 2014 daril návrat k ziskovosti. „Koncom septembra 2018 poklesla medziročne platobná neschopnosť o -4,5 %, finančné náklady a náklady na zamestnanosť im klesli o -5,4 %, resp. o -4,8 %, čo potvrdilo ozdravenie najväčších firiem. Paradoxne, zvýšenie nákladovej konkurencieschopnosti (o 5,5 % v období rokov 2014 až 2016), kedy nadobudlo účinnosť rozhodnutie o CICE (Competitiveness and Employment Tax Credit) a o znížení príspevkov zamestnávateľov v rámci Paktu zodpovednosti a solidarity, sa nepremietlo do lepšej exportnej výkonnosti,“ konštatuje.

Rast marží na úkor exportnej výkonnosti

Francúzska exportná výkonnosť je sklamaním o to viac, že sa líši od ostatných veľkých ekonomík v eurozóne. Od roku 2014 zaznamenali zlepšenie exportnej výkonnosti Španielsko (+ 1,9 %), Taliansko (+ 0,8 %) aj Nemecko (+ 0,3 %), kým Francúzsko kleslo (-0,4 %). Na druhej strane, konkurencieschopnosť týchto krajín sa zlepšila oveľa menej (+ 2,2 % v Španielsku, + 0,9 % v Taliansku) a dokonca sa aj znížila (-0,3 % v Nemecku).

 

Tento relatívny nesúlad medzi nákladovou konkurencieschopnosťou Francúzska a výkonnosti jeho vývozu sa dá podľa analýz Coface vysvetliť skutočnosťou, že spoločnosti len čiastočne preniesli zisky z vývozných cien a radšej uprednostnili obnovenie miery svojich marží namiesto získania podielu na vývoze na trhu.

 

- Toto konštatovanie platí pre väčšinu kľúčových odvetví vývozu, ktoré zaznamenali zhoršenie obchodnej bilancie v rokoch 2014 až 2016: automobilový, letecký, farmaceutický a agropotravinársky priemysel, výpočtová technika a elektrické zariadenia.

- Len málo odvetví uprednostnilo zníženie miery marží: výnimkou bolo strojárstvo.

- Treba poznamenať, že niektoré odvetvia dokázali zvýšiť svoje marže a zároveň zlepšili svoju obchodnú bilanciu: ide o sektor výroby chemických látok, kde klesli vstupné náklady a zlacnel dovoz niektorých výrobkov, ale aj sektor výroby presných nástrojov, či výroby alkoholických nápojov.

 

2019: Obnova marží by zmiernila dopad spomalenia svetového obchodu

V roku 2019 spoločnosť Coface predpokladá nárast počtu konkurzov vo Francúzsku, a to o +0,8 % po znížení o -3,4 % v roku 2018.„V roku 2019 sa tiež očakáva zníženie rastu HDP na 1,5 % v dôsledku zhoršujúceho sa medzinárodného prostredia. Ide najmä o nárast protekcionizmu a pretrvávanie obmedzenia ponuky. Index dôvery v stavebníctve, ktorý je jedným z ukazovateľov používaných spoločnosťou Coface vo svojom modeli, by mal tiež naďalej klesať,“ konštatuje Juraj Janči.

Napriek tomuto vývoju by miera marží mohla budúcom roku zostať na stabilnej úrovni a umožniť spoločnostiam zmierniť účinky spomalenia svetového obchodu alebo dokonca dosiahnuť zvýšenie výnosov z vývozu. Samozrejme, veľa bude závisieť aj od domáceho vývoja. Doterajšie legislatívne opatrenia ministerstva financií Francúzska pre rok 2019 by nemali mať významný vplyv na zdravie spoločností, keďže negatívny účinok CICE by sa mal vykompenzovať predpokladaným rastom produktivity.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Francúzske firmy sa musia pripraviť na rast insolvencií (167,60 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English