Novinky a publikácie
14. 09. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Konkurzov firiem v západnej Európe tento rok ubudne, očakáva sa pokles o 7 %, ale situácia sa v jednotlivých krajinách líši

Konkurzov firiem v západnej Európe tento rok ubudne, očakáva sa pokles o 7 %, ale situácia sa v jednotlivých krajinách líši
Firemné konkurzy1 v západnej Európe zažili doslova dve po sebe idúce búrky. Hypotekárnu krízu, ktorá spôsobila v dvanástich krajinách západnej Európy posudzovaných nadnárodnou spoločnosťou Coface rast insolvencií v priemere o + 11%. Prekvapivo však po nej nasledovali ďalšie nárazové vlny so zvýšením insolvencií o + 8% v roku 2012 a o + 5% v roku 2013. „Dnes sa nebo začína rozjasňovať. Priemerný pokles o 9%, ktorý  sme videli v roku 2014, bude pokračovať tento rok poklesom o -7 %. Kým počet insolvencií sa zvyšuje v Taliansku a Nórsku, v desiatich ďalších krajinách vidieť pozitívny dopad nesmelého oživenia v eurozóne, a to v Nemecku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, vo Francúzsku, v Holandsku, Portugalsku, Spojenom kráľovstve a vo Švédsku,“ konštatuje Coface, popredný hráč v manažovaní kreditného rizika, v najnovšej analýze o vývoji insolvencií firiem v západnej Európe.
Počet insolvencií klesá v závislosti od krajiny

„Hoci vidieť výrazné zlepšenie v 10 z 12 posudzovaných krajín - s výnimkou Nórska a Talianska, dynamika rastu či poklesu počtu insolvencií v jednotlivých krajinách sa líši a stále nie je porovnateľná s predkrízovou úrovňou. V podstate, väčšina krajín sa ešte nevrátila na úroveň dosiahnutú v roku 2008,“ konštatuje Coface. Výrazné je to hlavne v juhoeurópskych krajinách ako Taliansko, Portugalsko a Španielsko, kde pokračujúca vysoká miera nezamestnanosti utlmuje rastový potenciál,“ zdôrazňuje. 

insolvencie-firiem

 

Hocako, výhľad sa zlepšuje najmä vďaka rastúcej súkromnej spotrebe: HDP eurozóny vzrástol o 0,3 % v 2. štvrťroku 2015, čím sa potvrdzuje oživenie v eurozóne. Podľa predpovedí Coface by rast v eurozóne mal v tomto roku dosiahnuť 1,5 % a v roku 2016 ďalších 1,6 %. V roku 2014 rast dosiahol 0,9  %.

Importujúce krajiny tiež profitovali z oslabenia eura a poklesu cien ropy. Avšak treba pozorne sledovať riziká spojené s pomalším rastom v rozvíjajúcich sa krajinách.

Ďalší háčik je nízka úroveň investícií v eurozóne. Ani tam krajiny zatiaľ nedosiahli predkrízovú úroveň (19,5 % HDP v roku 2014 oproti 23 % v roku 2007). „Aj napriek priaznivejším podmienkam financovania v súvislosti s poklesom úrokových sadzieb sa investície skutočne znovu nenaštartovali. Slabá dynamika vo vzťahu k očakávanému dopytu odrádza podniky od investícií,“ konštatuje Coface. Keďže miera využitia kapacít podnikov v dôsledku krízy padla, oddialili sa aj výrobné investície. Na druhej strane došlo k miernemu oživeniu od začiatku roka, a to vďaka rastu súkromnej spotreby a lepšiemu podnikateľskému prostrediu.

Rok 2015: Ďalší pokles

Prognostický model firemných úpadkov vyvinutý ekonómami Coface predpovedá pre rok 2015 v 12 sledovaných ekonomikách ďalší pokles v priemere o 7 %.

Tento model zahŕňa premenné ako podnikateľské prostredie, investície či počet vydaných stavebných povolení. 

prognoza-firemnych-likvidacii

 

 

Podmienky vyplývajúce z pokračovania rastu v eurozóne budú obzvlášť výhodné v prípade Holandska, Španielska a Portugalska. Očakávaný pokles bude mierny v Nemecku (-2%) a vo Francúzsku (-3%).

V Taliansku a Nórsku, v krajinách, ktoré boli vlani v červených číslach, bude obdobný vývoj platiť aj pre tento rok. Počet likvidácií firiem sa bude aj naďalej zvyšovať, a to z rôznych dôvodov. V Taliansku (kde sa pre tento rok odhaduje rast likvidácií o + 7 %, po + 11 % v roku 2014), je riziko platobnej neschopnosti výraznejšie jednak z dôvodu veľkého počtu malých podnikov, ktoré sú zraniteľnejšie, ako aj kvôli stále miernemu zotaveniu. V Nórsku, ktoré je siedmym najväčším vývozcom ropy, je nárast insolvencií (+ 6% v roku 2014 aj v roku 2015) v súlade s klesajúcimi cenami ropy.

 

Pozn:

1 Štatistické údaje krajín, ktoré Coface posudzoval, zahŕňajú iba likvidácie. Hoci rozsah sa zdá byť totožný, právne rámce týchto 12 posudzovaných krajín sú rôzne, niektoré viac podporujú konkurzné konanie než ostatní, na úkor, napríklad, záchranných postupov. 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Konkurzov firiem v západnej Európe tento rok ubudne, očakáva sa po... (310,59 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English