Novinky a publikácie
03. 07. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Kórea: Pripravte si masky, MERS to ešte nevzdal

Kórea: Pripravte si masky, MERS to ešte nevzdal

Hoci sa zdalo, že blízkovýchodný respiračný syndróm, známy pod skratkou MERS (Middle East Respiratory Syndrome) je už pod kontrolou, v Južnej Kórey dosiahol počet prípadov ochorenia doteraz najvyššie číslo. Popri obetiach a chorých však s pribúdajúcimi novými prípadmi vyvstávajú aj ďalšie otázky: ako sa to v najbližších mesiacoch odrazí na ekonomike, investíciách a príjmoch z cestovného ruchu? „S rozšírením MERS sa vynárajú ďalšie otázky. Už predchádzajúca pandémia mala značné sociálne, ekonomické a politické dopady,“ varuje ekonóm Coface Rocky Tung.

Dramatický vzostup

Prvé prípady MERS sa v krajine objavili v máji tohto roku. Doteraz však už napočítala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v krajine 165 prípadov, vrátane 23 smrteľných. V karanténe je 6700 ľudí. Hoci sa to nedá porovnávať historicky, keďže ide o relatívne nový vírus, ázijský región už podobná katastrofa zasiahla v roku 2003, a to v podobe vírusu SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). „Podľa WHO miera úmrtnosti na SARS dosiahla 11 %. Ak túto mieru úmrtnosti porovnáme, MERS je oveľa horší. Pritom už SARS zasiahol turizmus, a to z 35,8 mld. honkongských dolárov v roku 2002 sa príjmy znížili na 28,9 miliardy v roku 2003. Priniesol tiež obrovský nárast nezamestnanosti a spôsobil prepad HDP. V prípade Honkongu medziročne -0.5 % v 2. kvartáli 2003 verzus 4,5 % v 1. kvartáli,“ vysvetľuje Tung.

201506_Coface alert_MERS in Korea
Hlavné riziká

Okrem sociálnych dopadov, môže MERS už v najbližších mesiacoch zasiahnuť aj ďalšie oblasti:

Podnikateľská a spotrebiteľská dôvera môže poklesnúť, čo bude mať nepriaznivý dopad na spotrebiteľský dopyt.„Hoci tu nateraz sledujeme mierny rast domácej spotreby, MERS prináša ranu pre toto krehké oživenie a postoj spotrebiteľov,“ hovorí Tang. Odraziť sa to môže na poklese tržieb z maloobchodu, ako sa to stalo v Honkongu už počas SARS. Najpostihnutejšími vtedy boli predaj šperkov, hodiniek, hodín a ďalších hodnotných suvenírov, kde pokles predstavoval v apríli 2003 medziročne 42 % a v máji medziročne 34 %. Ďalšie rozširovanie nákazy MERS tak môže ovplyvniť aj rozhodovanie investorov a vôbec akékoľvek súkromné investície.

Očakáva sa, že cestovný ruch utrpí, a to hlavne počas hlavnej letnej sezóny júl/august.„Jeden z najvýraznejších priamych dopadov, ktoré sme videli už počas epidémie SARS (marec až august) v Honkongu, bol rapídny pokles návštevnosti, medziročne -26,6 %. Aj v prípade MERS sa už dá očakávať rušenie zájazdov. Ako príklad možno uviesť vydanie výstrahy vlády v Honkongu zo začiatku júna 2015, aby občania kvôli MERS necestovali do Južnej Kórey. Podľa odhadov návštevu zrušilo len v júni okolo 12 000 ľudí. Výstrahu ešte nevideli Čína a Japonsko. Podieľali sa tak na celkovom počte návštevníkov v Južnej Kórey 43 %, resp. 16 %. Ak by však výstrahu vydali, následky by boli na juhokórejský turistický ruch katastrofálne. Treba však povedať, že nateraz sa sektor podieľa na HDP 2,9 %. Desať percentný pokles v turizme tak priamo zasiahne HDP okolo 0,3 percentuálnymi bodmi.

Hocako, dopad na HDP môže byť výraznejší, ak výraznejšie klesne dôvera.Už terajší slabý hospodársky rast viedol juhokórejskú národnú banku k zníženiu úrokovej sadzby o 25 bázických bodov až na rekordných 1,5 %. Slabý obchod sa tiež podpísal na poklese podnikateľskej dôvery. Kumulovaný export a import za prvých 5 mesiacov roka klesol 5,6 %, respektíve 16 %. „Najhorší scenár, ktorý už počíta aj s prerušeniami výroby z dôvodu práceneschopnosti (choroba či neprítomnosť v práci zo strachu z nakazenia) a výrazným poklesom spotrebiteľskej dôvery, však už môže mať veľmi siný dopad na HDP Južnej Kórey,“ dodáva ekonóm Coface Rocky Tang. Nadnárodná spoločnosť Coface očakáva rast HDP Južnej Kórey tento rok na úrovni 4 %, riziko nesplácania pohľadávok medzi firmami nateraz hodnotí rizikovým stupňom A2.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Kórea: Pripravte si masky, MERS to ešte nevzdal (151,25 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English