Novinky a publikácie
21. 01. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Latinská Amerika – Rastom sa doťahuje na tichomorské krajiny

Latinská Amerika – Rastom sa doťahuje na tichomorské krajiny
Regionálny rast HDP sa spomalil

Latinská Amerika je významným výrobcom viacerých komodít a za svoj silný výkon v poslednom období vďačila rýchlemu rastu Číny. Krajiny regiónu však zároveň začali zaznamenávať rekordné obchodné prebytky, no obdobie veľkých ziskov sa skončilo. Po mnohých rokoch ročného rastu okolo 10% totiž stratila  čínska výkonnosť svoje dovtedajšie tempo. V dôsledku toho začali ceny komodít klesať, čo ovplyvnilo aj rýchlosť rastu v regióne Latinskej Ameriky,“ konštatuje Coface. Len za rok 2014 sa tu očakáva rast 1,3 % HDP a v tomto roku okolo 2 % HDP. Teda oveľa menej, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch.

Slabšie počasie sa tiež podpísalo na znížení celosvetovej ekonomickej aktivity a nedostatku investícií. Infraštruktúra je pritom kľúčovou otázkou v regióne, no krajiny ako celok nedokázali  využiť príležitosti zaviesť reformy v rokoch priaznivejších obchodných podmienok.

Najlepšiu pozíciu má v Latinskej Amerike Chile, ktoré je dnes na 49. mieste v celosvetovom rebríčku 144 krajín z pohľadu kvality infraštruktúry. Všetky ostatné krajiny regiónu sú v danom rebríčku umiestnené oveľa nižšie (pozri graf).

kvalita_infrastruktury
 
Jeden región a dva smery

Na jednej strane krajiny Tichomoria  ako Mexiko, Čile, Kolumbia a Peru  ochraňujú princípy voľného obchodu a voľného trhu. Na druhej strane v krajinách susediacich s Atlantikom vládne nedôvera v globalizáciu a štátom riadené ekonomiky zohrávajú významnú úlohu v ekonomike.
„Prvá skupina vytvorila Tichomorskú alianciu a snaží sa zlepšiť obchodné partnerstvo mimo kontinent, zatiaľ čo druhá skupina zostáva uväznená v združení Mercosul,“ konštatuje Coface.

Ako teda skupiny porovnať?

„Ak vezmeme do úvahy činnosť v roku 2013 a prognózy Coface  pre rok 2014 a 2015, potom vidieť, že  HDP rastie rýchlejším tempom v krajinách, ktoré susedia s tichomorskými krajinami.

 

rast_HDP
Výhľad pre sektory sa pohybuje medzi stredným a vysokým rizikom

Celkový výhľad pre Latinskú Ameriku hodnotí  Coface známkou stredné až vysoké riziko. Tento výsledok vychádza z priemeru krajín meraných podľa HDP. Stojí za zmienku, že päť hlavných ekonomík  - Brazília, Mexiko, Argentína, Kolumbia a Čile, dohromady tvoria 83 % HDP v regióne.

V rámci pomalšieho rastu regionálneho HDP hlási mnoho sektorov zhoršenie ich vnímaného rizika. Napríklad stavebníctvo v Peru čelí turbulenciám od roku 2013 a až teraz sa začína spamätávať. Obdobne ťažba, ktorá je ťahúňom peruánskej ekonomiky, dopláca v ostatných mesiacoch na výrazné spomalenie ekonomickej aktivity. 

 

sektorovy_barometer
Latinská Amerika pravdepodobne nedosiahne svoje predchádzajúce tempo

V tomto roku sa nedá očakávať, že by sa ekonomická aktivita v Latinskej Amerike dostala do predchádzajúceho tempa najmä v dôsledku nižších medzinárodných cien komodít.

„Intenzita účinku tohto efektu v prípade každej jednej ekonomiky závisí tiež na dôležitosti podielu vývozu na HDP danej krajiny. Napríklad Brazília sa považuje za uzavretú ekonomiku, pretože vývoz predstavoval iba 11 % jej HDP. Tento pomer je oveľa významnejší pri Argentíne (13 %), Kolumbii (17 %), Peru (25 %), a takisto pri Čile (27 %),“ vysvetľuje Patricia Krause, ekonómka Coface pre región Latinskej Ameriky.

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Latinská Amerika – Rastom sa doťahuje na tichomorské krajiny (346,48 kB)

Pozrite tiež


PANORAMA LATAM

Nahor
  • Slovak
  • English