Novinky a publikácie
19. 11. 2018
Country risk a ekonomické štúdie

Malé a stredné firmy v Číne sa dostávajú pod tlak

Malé a stredné firmy v Číne sa dostávajú pod tlak
SME sa podieľajú 60 % na HDP Číny, no podmienky na úverové financovanie sa aj vzhľadom na obchodnú vojnu zhoršujú.

V Číne sa v súčasnosti vedú mnohé diskusie zamerané na odvrátenie rizika negatívnych dopadov obchodnej vojny s USA na čínske hospodárstvo. Tieto diskusie o odvrátení dopadov sankcií sa však v prvom rade zameriavajú na veľké, najmä súkromné konglomeráty. Ako preto pripomína nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, netreba podceňovať tlak, pod ktorý sa dostávajú malé a stredné firmy (SME). Tie práve v súvislosti s terajšou čínsko-americkou obchodnou vojnou a rýchlo sa zhoršujúcimi podmienkami dlhodobého financovania svojich potrieb len s výraznými ťažkosťami získavajú finančné zdroje z bánk. „Vzhľadom na význam malých a stredných firiem pre čínsku ekonomiku by Čína mala podniknúť viaceré kroky na zabránenie toho, aby sa stredné a malé firmy stali slabým článkom v hospodárskom reťazci. Užitočných by bolo viacero opatrení - napríklad fiškálne stimuly, racionálny prístup k regulovaniu tieňového bankovníctva a posun smerom k trhovejším úrokovým sadzbám,“ konštatuje Coface.

Prísnejšie financovanie SME

„Malé a stredné podniky sú dnes chrbtovou kosťou čínskeho hospodárstva: predstavujú až 97% všetkých firiem, 60 % sa podieľajú na HDP a zabezpečujú 80 % celkovej zamestnanosti v mestách,“ pripomína Coface. Sú  pritom zastúpené predovšetkým v sektoroch výroby, veľkoobchodu a maloobchodu. Hlavne výroba zahŕňa aktivity, ktoré sa stali predmetom nových ciel zavedených v rámci obchodnej vojny medzi USA a Čínou. „Malé a stredné podniky by sa v týchto odvetviach mohli snažiť absorbovať nárast nákladov, čo by však viedlo k vyšším úverovým rizikám. Aj sektory veľkoobchodu a maloobchodu sú pod podobnými tlakmi, keďže mnohé z podnikov v týchto sektoroch budú musieť čeliť rastúcim nákladom na vstupoch, čo povedie k zníženiu marží,“ podotýka Coface. Okrem toho budú tieto spoločnosti čeliť aj reštriktívnejšiemu finančnému prostrediu, ktoré bude nasledovať po sprísnení pravidiel likvidity zo strany centrálnej banky.

Rizikami pre rast sa stali vysoká úroveň dlhu a nesprávne rozdelenie kapitálu, čo si uvedomujú aj politici. Už v prvej polovici 2018 začala Čína tlačiť na firmy, aby znížili rizikové alternatívne financovanie, najmä tzv. tieňové bankovníctvo. No kým tieňové bankovníctvo niekedy balansuje na hrane existujúceho regulačného rámca, pre malé a stredné podniky predstavuje i tak dôležitý zdroj financovania. V súčasnosti sú totiž tieto firmy vystavené výraznému tlaku aj zo strany ochoty bánk poskytovať úvery. „Rast úverov malým a stredným podnikom predstavoval z celkového množstva v prvom polroku 2017 len 20 %, kým za prvý polrok 2017 to bolo až 30 %,“ upozorňuje Coface.

Nový pohľad na tieňové bankovníctvo

Preto kým politici v Pekingu trvajú na sprísňovaní menovej politiky, regulačné orgány sa už snažia nájsť možnosti, ako podporiť malé a stredné firmy. Vzhľadom na to, že sa dá aj naďalej očakávať slabší apetít bánk poskytovať súkromnému sektoru úvery, a obdobne sa dá čakávať aj sprísňovanie podmienok, najmä malým a stredným podnikom, ktoré v súčasnosti podnikajú s USA, prípadne obchodujú s firmami zo Spojených štátov, mal by sa zmeniť aj pohľad na financovanie.

Stiahnuť publikáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Malé a stredné firmy v Číne sa dostávajú pod tlak (132,04 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English