Novinky a publikácie
03. 09. 2013
Firemné novinky

Najväčšie firmy v regióne SVE pôsobia v energetike

Najväčšie firmy v regióne SVE pôsobia v energetike

500 najväčších spoločností v strednej a východnej Európe („SVE“, resp. „CEE“) dokázalo v roku 2012 medziročne zvýšiť svoje tržby o 5%, avšak náročné ekonomické prostredie si vybralo svoju daň na ziskovosti, ktorá klesla o 32%. Vyplýva to zo štúdie CEE Top 500, ktorú každoročne pripravuje  medzinárodná kreditná poisťovacia spoločnosť Coface.

Ekonomická výkonnosť v regióne sa však výrazne odlišuje tak medzi jednotlivými krajinami, ako aj odvetviami. Iba v 6 z 18 analyzovaných odvetví sa v minulom roku zvýšila ziskovosť, medzi nimi v doprave a logistike (+119%) a v potravinárskom priemysle (+22%). Naopak, najväčší pokles ziskovosti zaznamenal stavebný sektor, kde sa zisk prepadol o 129%, ziskovosť klesala aj v ropnom a plynárenskom odvetví (-35%), výrobe a dodávkach energie (-32%), kovospracujúcom priemysle, maloobchode či veľkoobchode.

 

Najväčšie zastúpenie v  CEE Top 500 podľa tržieb má ropný a plynárenský priemysel – vo väčšine krajín je najväčšou práve spoločnosť z tohto odvetvia. Hoci sa firmám z ropného a plynárenského priemyslu podarilo zvýšiť tržby o 6%, zisk sa prepadol o 35%, a to najmä na Ukrajine. Podobne tržby v odvetví výroby a dodávkach energií, druhom najväčšom odvetví, medziročne vzrástli, ale ziskovosť sa prepadla o 32%. Tretí najsilnejší sektor podľa tržieb – automobilové odvetvie – zvýšil tržby o 26%. Väčšina firiem z automobilového priemyslu v krajinách SVE je sústredená v regióne východných Čiech, západného Slovenska, južného Poľska a severného Maďarska. 

130903172835_cee top 500

Najproblematickejším odvetvím zostáva stále stavebníctvo, ktoré v rebríčku CEE Top 500 reprezentuje iba 7 spoločností. Ich tržby klesli o 9% a vykázali celkovú stratu vyše 200 mil. EUR. Spomedzi 5 najväčších bankrotov, ktoré boli v roku 2012 zaznamenané v Poľsku, sa tri dotýkali stavebných firiem (PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A. a Poldim S.A.), a podobne v Rumunsku, Litve, Lotyšsku či na Ukrajine sa firmy zo stavebného sektora zaradili medzi najväčšie konkurzné prípady.

 

Rok 2012 bol náročný aj pre oceliarsky priemysel kvôli celosvetovému poklesu cien a dopytu po oceli, ktorý v Európe klesol o 9%. Oceliarske firmy zahrnuté v CEE Top 500 sa prepadli do straty a iba 12 z 35 sa podarilo zvýšiť tržby.

Ekonomická recesia v Eurozóne, ktorá predstavuje hlavného obchodného partnera pre celý región SVE, prispela v minulom roku aj k výraznému zhoršeniu platobnej disciplíny. Miera platobnej neschopnosti sa oproti roku 2011 strojnásobila a v roku 2013 Coface očakáva vo väčšine krajín jej ďalší nárast. Takmer 8% z 500 najväčších spoločností vykázalo v roku 2012 stratu tretí rok po sebe.

Jednotlivé krajiny v regióne vykazujú podstatne odlišnú mieru ekonomickej výkonnosti a platobnej schopnosti, čo odzrkadľujú veľké rozdiely v ratingu, ktoré krajinám Coface priraďuje. Medzi najbonitnejšie krajiny patria Poľsko, Česko, Slovensko, Litva a Slovinsko. 

130903173127_rating krajin

Najviac – 171 - spoločností z rebríčka CEE Top 500 pochádza z najväčšej ekonomiky SVE Poľska, nasleduje ho Maďarsko (66) a Rumunsko (54). Slovensko sa s 33 spoločnosťami, z ktorých najväčšou je VOLKSWAGEN SLOVAKIA, A.S., umiestnilo na 6. mieste. Firmy na najvyšších priečkach rebríčku pôsobia vo väčšine prípadov v ropnom a plynárenskom odvetví, výrobe a dodávke energií a v automobilovom priemysle. Najväčšou firmou v regióne SVE je poľský PKN Orlen s tržbami 29,5 mld. EUR.

Nahor
  • Slovak
  • English