Novinky a publikácie
04. 03. 2016
Country risk a ekonomické štúdie

Nemecký export čelí zvýšeným rizikám

Nemecký export čelí zvýšeným rizikám
Nemecký export čelí zvýšenému riziku, čo sa už odráža na výkonnosti nemeckých vývozných firiem. Dôvodom sú silné obchodné väzby s rozvíjajúcimi sa krajinami a ekonomikami a silné vystavenie ich štrukturálnym a cyklickým výkyvom. „Tieto externé vplyvy sú v súčasnosti negatívne, čo má dopad aj na rast vývozu produktov do týchto krajín. V súčasnosti je rast vývozu dokonca nižší, než dopyt z vyspelých ekonomík," konštatuje Mario Jung, ekonóm Coface pre región severnej Európy. Nadnárodná spoločnosť Coface je globálnym lídrom v poistení pohľadávok a manažovaní kreditného rizika firiem.

Vonkajšie riziká

Tento rok bude nemecký export pravdepodobne vykazovať rovnaké trendy, ako tomu bolo v roku 2015. Podľa Coface bude rast vývozu Nemecka do vyspelých ekonomík pevný a stabilný, kým v prípade rozvíjajúcich sa krajín sa exportné riziko výrazne zvýši. „Najväčší dopad na dopyt po nemeckých výrobkov má totiž práve globálna situácia a zmes politických a vojenských konfliktov, teroristických útokov a štrukturálnych problémov v mnohých rozvíjajúcich sa krajinách, rovnako ako  oslabenie rastu HDP Číny. Tlak sa pritom môže ešte zvýšiť,“ varuje ekonóm Coface.

Z regionálneho pohľadu sú nemecké exportné spoločnosti stále optimistické, pokiaľ ide o rozvoj obchodu s vyspelým ekonomikami. Najhoršiu perspektívu vidia pre tento rok v prípade obchodu s Južnou a Strednou Amerikou, východnou Európou, Ruskom, Tureckom aj Čínou. Zo sektorového pohľadu sú však už niektoré z kľúčových priemyselných odvetví v Nemecku zraniteľné voči rizikám vyplývajúcim z rozvíjajúcich sa krajín. „Najvýznamnejšie ich vníma odvetvie automotive a strojárstvo, s výnimkou elektronických zariadení. Ďalšie riziká pociťuje aj chemické odvetvie citlivé na cykly,“ dodáva.                               

Faktom je, že takmer 29 % z celkového vývozu Nemecka smeruje do rozvíjajúcich sa krajín. Z daného exportu viac ako pätina ide do Číny, čo je rovných 6 % z celkového exportu Nemecka. Krajina je tak oveľa viac vystavená vonkajším rizikám vyplývajúcim z rozvíjajúcich sa krajín, ako väčšina ostatných krajín eurozóny. Tam podiel exportu do rozvíjajúcich sa krajín predstavuje v priemere okolo 26 %.

„Dôvodom na rast obáv exportne orientovaných firiem je obnovený pokles svetových cien ropy, čo naznačuje celkový slabý globálny dopyt. Vyhliadky na rast pre viaceré z rozvíjajúcich sa krajín sú rovnako slabé, pričom scenár postupného „pristátia“ Číny bude mať tiež negatívny vplyv na nemecké exportné odvetvia,“ konštatuje Jung.

NOVÝ MODEL RASTU?

While internal demand - especially private consumption – was sluggish and weak throughout most of the 2000s, it is currently the most important driver for growth. In contrast, net exports, which have been so important for Germany’s economic development in the past, were relatively neutral in terms of growth performance in 2015. Moreover, net exports are likely to dampen GDP growth this year, due to weaker export development and a strong continued rise in imports. Nevertheless, thanks to the country’s robust internal demand, Coface forecasts GDP growth of 1.7 % for this year.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Nemecký export čelí zvýšeným rizikám (118,75 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English