Novinky a publikácie
17. 03. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Nízke ceny ropy na svetových trhoch zasiahli aj Latinskú Ameriku

Nízke ceny ropy na svetových trhoch zasiahli aj Latinskú Ameriku

Ceny ropy zažili za posledné mesiace doslova voľný pád, a to od svojho vrcholu 114,81 USD k 20. júnu 2014 až na 48,47 USD k 28. januáru 2015 (pozri graf 1). „Prepad ceny o 57,8 % súvisí so zvýšením ťažby a zároveň nižším dopytom. Pokiaľ ide o ponuku, nedávna bridlicová revolúcia v USA zvýšila produkciu v krajine na najvyššiu úroveň za ostatné tri desaťročia. Na druhej strane Čína, ktorá je najväčším odberateľom ropy vo svete (12% z celkovej spotreby ropy) požiadala o nižšie objemy dovozu v dôsledku spomalenia rastu HDP,“ konštatuje nadnárodná spoločnosť Coface. Rozhodnutie krajín OPEC z vlaňajšieho 27. novembra udržať produkciu na rovnakej úrovni, prispela k tlaku na zníženie cien ropy. „Za rozhodnutím OPEC možno vidieť snahu odradiť od investícií do nových bridlicových nálezísk, keďže to znižuje ich ziskovosť,“ vysvetľuje Coface.

 

Ceny ropy (Brent USD)

Vplyv cien ropy na krajiny Latinskej Ameriky bude závisieť od toho, ako dlho bude pokles trvať, ale do úvahy treba vziať aj kondíciu jednotlivých krajín v regióne.

Venezuela je napríklad najviac postihnutou krajinou v regióne. Medzinárodný menový fond predpovedá, že každý pokles cien ropy o desať dolárov zníži jej obchodnú bilanciu o 3,5% HDP. Vzhľadom na pozíciu čistého vývozu ropy sú aj Kolumbia a Ekvádor druhou a treťou krajinou regiónu najcitlivejšie reagujúcou na pokles cien ropy.

 

ceny_ropy

 

Na druhej strane, krajinám ako Čile, Brazília, Argentína a Peru nízke ceny ropy dokážu pozitívne ovplyvniť obchodnú bilanciu. Avšak v strednodobom horizonte by aj tu nižšie ceny mohli mať negatívny vplyv na investičné plány hlavne v Argentíne či Brazílii.

 

Prognóza pre Kolumbiu, Čile a Argentínu

„V Latinskej Amerike by sa mal tento rok zlepšiť rast ekonomík. Coface očakáva zvýšenie regionálneho HDP o 2,3 %. No aj napriek zlepšenému výhľadu je hodnotenie stále slabé, hlavne kvôli scenáru stagflácie v Brazílii. Brazília predstavuje veľkú časť výkonnosti Latinskej Amerike, no nateraz sa nepredpokladá zlepšenie jej ekonomiky, minimálne nie v krátkodobom horizonte,"  konštatuje Patricia Krause, ekonómka Coface pre Latinskú Ameriku.

Kolumbia by mala zostať ekonomicky výrazne aktívna. Pod rast sa aj naďalej podpíše hlavne domáci trh, a to predovšetkým v dôsledku investícií do infraštruktúry, sociálneho bývania a spotreby domácností. Inflácia sa ku koncu vlaňajška pohybovala na úrovni 3,66 %. Nedávny pokles cien ropy tak zhoršuje obchodné podmienky, má dopad na menu a tlačí na zvyšovanie cien.

export_import_paliv

V Čile vidieť spomalenie aktivity od posledného štvrťroku 2013. V treťom štvrťroku 2014 dokonca krajina dosiahla najpomalšie tempo rastu za obdobie od roku 2009 (medziročne + 0,8%). „Spomalenie je predovšetkým spájané s nižšími cenami medi, ktoré majú dopad na obchodnú bilanciu aj investičné zámery. Vývoz sa na HDP Čile podieľa 27 % HDP a približne polovicu vývozu tvoria nerastné suroviny. Daňová reforma v septembri 2014 prispela rovnako k zníženiu podnikateľskej dôvery,“ konštatuje Coface.

Argentína stále prechádza scenárom krízy. Aktivita sa v roku 2014 znížila, inflácia predstavuje  takmer 40 % (podľa neoficiálnych zdrojov), je tu nedostatok devízových rezerv a dlh nachádzajúci sa v bezvýchodiskovej situácie sa doteraz stále nevyriešil. Coface predpovedá, že HDP za rok 2014 klesne na 1,5 % a v tomto roku sa dokonca dostane na úroveň  -1 %, aj vzhľadom na zníženie spotreby domácností spojenej s vysokou infláciou, zhoršený trh práce a nízku dôveru v budúci scenár vývoja.

 

Zameranie sa na hlavné sektory
  • Ťažba v Čile

Vedúce postavenie na trhu s meďou sa zachová, ale scenár ďalšieho vývoja je veľmi náročný. Ťažba je hlavným pilierom čilskej ekonomiky. Krajina je najväčším producentom medi (približne jedna tretina svetových dodávok), pričom krajina tiež produkuje zlato, striebro, molybdén, železo a uhlie. Meď sa podieľa 50 % na čilskom vývoze a 15 % na HDP. Rastúce výrobné náklady tak môžu predstavovať hrozbu pre výkonnosť celého segmentu.

  • Výstavba v Kolumbii

Na rozdiel od pesimistického scenára pre ropný priemysel, v prípade sektora stavebníctva prevláda optimizmus. Kolumbia, podobne ako stavebný sektor, podáva v posledných rokoch dobré výkony. Dokonca stavebníctvo  je jedným z pilierov ekonomiky.

  • Autosektor v Argentíne

Prognóza slabého rastu má v krajine dopad aj na priemysel. Argentína je tretím najväčším automobilovým trhom v Latinskej Amerike a 23-tím najväčším výrobcom áut vo svete. To predstavuje približne 5 % HDP, alebo 20% priemyselnej výroby. Napriek tomu bola vlaňajšia aktivita skôr  sklamaním, a to najmä vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu krajiny a jej vplyv na kúpnu silu a dôveru spotrebiteľov

Stiahnuť túto tlačovú správu : Nízke ceny ropy na svetových trhoch zasiahli aj Latinskú Ameriku (306,54 kB)

Pozrite tiež


Panorama : Latin America

Nahor
  • Slovak
  • English