Novinky a publikácie
26. 05. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Nový trend v elektronickom priemysle v Ázii: Dominuje jasný dynamický rast, no zvyšuje sa riziko

Nový trend v elektronickom priemysle v Ázii: Dominuje jasný dynamický rast, no zvyšuje sa riziko
Inovácie: hnacia sila rastu aj vytváranie rizika

Kým v roku 2012 sa odhadovala hodnota výroby elektronického priemyslu vo svete na 1,5 bilióna eur, do roku 2017 by mohol tento sektor medziročne rásť o viac než 3 %. Je to aj vďaka tomu, že sa jeho hlavné zameranie postupne presúva z globálnej výroby na globálne inovácie zahrňujúc aj cezhraničný výskum a vývoj výrobkov. Tým, že sa z rozvíjajúcej Ázie stalo nové epicentrum inovácií v elektronickom sektore, miestne firmy sa teraz tiež spoliehajú na internacionalizáciu výskumu.

vyvoj-elektronickej-produkcie

„Dynamika vývoja  v sektore elektroniky v Ázii však napriek tomu čelí novým rizikám. Potvrdzuje to aj postupné zvyšovanie neuhradených faktúr v regióne,“ poznamenáva nadnárodná spoločnosť  Coface vo svojej najnovšej analýze elektronického sektora. V roku 2013 sa napríklad takmer 3 zo 4 spoločností pôsobiacich v elektronike a IT sektore v Ázii a Tichomorí stretli s platbami po lehote splatnosti, a to predovšetkým v subsektore výroby elektronických súčiastok a distribúcie tovaru spotrebnej elektroniky.

 

Aj preto sú tu tri hlavné riziká pre elektronický priemysel v Ázii

Riziko číslo 1: Zväčšujúca sa priepasť v investíciách do výskumu a vývoja medzi strednými firmami a gigantmi v tomto odvetví.

Inovácie sú dnes dôležité na oboch koncoch trhu. Výrobcovia polovodičov ponúkajú viac komplexnejších  výrobkov, giganty zas neustále prinášajú nové produkty (napríklad Google so svojim operačným systémom Android). Dominancia týchto veľmi veľkých spoločností, ktorých podiel na trhu neustále rastie, má však za následok nižšiu ziskovosť a nižšie marže menších firiem. Tento vplyv je škodlivý hlavne pre výrobcov polovodičov, ktorí sú v centre inovácií a ktorí musia viac investovať do výskumu a vývoja, aby čelil rýchlym zmenám.

podiel-na-ziskovosti
Riziko číslo 2: Rast rizika v elektronickom sektore v kontinentálnej Číne

Kontinentálna Čína  v súčasnosti vyrába viac ako tretinu svetovej elektroniky. Napríklad aj v prípade výroby známych iPodov na ňu pripadá až takmer tretina súvisiacich pracovných miest, no pri podiele na mzdách vo všetkých krajinách, kde sa iPod vyrába, je to ani nie 2,2 %. Nie všetky komponenty produktov „Made in China“ sa totiž v Číne aj vyrábajú, často práve tie hodnotnejšie a drahšie časti sa len do Číny dovezú a tam sa poskladajú do finálneho produktu. Čínske firmy sú tak obzvlášť citlivé na tlak na náklady a marže, čo potvrdzujú aj štúdie Coface zamerané na platobnú morálku v tomto sektore. Ukazuje sa, že v rámci neho rastie pri platbách medzi obchodnými partnermi počet dní po splatnosti: Kým v roku 2013 okolo 44 % z platieb v omeškaní prekročilo  dobu 60 dní, rok predtým to bolo len 25 %. Okrem toho, aj počet platieb  po lehote splatnosti, ktoré dosiahli 150 dní, vzrástol na dvojnásobok v porovnaní s priemerom pozorovaným vo všetkých sektoroch. Toto zhoršenie spôsobili predovšetkým problémy firiem s hotovosťou, ale aj spomalenie hospodárskeho rastu v Číne. Firmy, ktoré tam preto zabezpečujú montáž výrobkov, sú hlavne vystavené zvýšenému riziku.

mzdy-a-pracovne-miesta

 

Riziko číslo 3: Konkurencia z pevninskej Číny má dosah aj na ázijských hráčov, najmä Hongkong a Taiwan

Hongkongská a  taiwanská ekonomika sú výrobou veľmi závislé od Číny, preto aj spomalenie na ich hlavnom odbytišti výrobkov vnímajú veľmi citlivo. V Hongkongu sa táto závislosť umocňuje aj tým, že v podstate celý priemysel sa teraz outsourcuje, presúva do Číny. Špeciálne to platí o sektory elektroniky a IT. Pokiaľ ide o Taiwan, spoločnosti z elektronického sektora sú väčšie ako ich náprotivky v Hongkongu a sú oveľa ďalej v pridanej hodnote pri fázach výrobného reťazca. No sú veľmi závislé od úrovne aktivity svojich odberateľov, samé sú pritom postihnuté jednak tempom domáceho  dopytu v Číne a jednak tempom exportu do USA, Európy a na trhy rozvíjajúcej sa Ázie.

 

Napriek zvýšenému riziku sú ťahúňmi rastu

Aby sa ázijská elektronika vymanila z tohto zlého obdobia, musí sa vrátiť na správnu cestu. Má mnoho silných stránok. „Ak sa podarí dať dôraz na inovácie aj napriek tomu, že čelí stále rýchlejšiemu zastarávaniu výrobkov, ak sa stredné podniky dokážu prispôsobiť meniacemu sa dopytu spotrebiteľov a podarí sa odstrániť existujúcu priepasť medzi strednými a veľmi veľkými  firmami, sektor si udrží pozíciu lídra v svete,“ poznamenáva Coface.

V strednodobom horizonte podporí rast tohto sektoru hlavne dopyt po palubnej elektronike zo strany automobilového a leteckého priemyslu, po elektronike pre zdravotníctvo a tiež  pokiaľ ide o uspokojenie dopytu starnúcej populácie vo vyspelých krajinách . Čínska vláda sa pritom tiež chystá prijať opatrenia na podporu dlhodobých investícií a rozvíjať spoluprácu medzi čínskymi a zahraničnými spoločnosťami.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Nový trend v elektronickom priemysle v Ázii: Dominuje jasný dynamic... (309,18 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English