Novinky a publikácie
13. 03. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Platby po lehote splatnosti sú už v Číne na vysokej úrovni: Až 80 % čínskych firiem na tento problém vlani narazilo

Platby po lehote splatnosti sú už v Číne na vysokej úrovni: Až 80 % čínskych firiem na tento problém vlani narazilo
Očakáva sa pomalší rast ekonomiky Číny aj zvýšenie nesplácaných úverov

Nový prieskum Coface[1] týkajúci sa riadenia úverových rizík firiem v Číne ukazuje, že 8 z 10 podnikov mali vlani skúsenosti s platbami po lehote splatnosti. Coface, popredný globálny hráč na poli úverového poistenia, predpovedá, že rast HDP Číny sa tento rok spomalí na 7 % zo 7,4 % v roku 2014. „Vzhľadom k tomu, že tamojšie spoločnosti stále čelia vysokému pákovému efektu (pomer dlhu a hodnoty kmeňových akcií – pozn.), vysokým nákladom na financovanie a nízkou ziskovosťou (podporenou nadmernou kapacitou), očakáva sa, že praktiky neplatenia sa v krátkodobom horizonte nezlepšia,“ konštatuje Coface.
 

Prekročenie doby splatnosti zo strany firiem a NPL[2]: riziko rastúcich pohľadávok po splatnosti by sa nemali prehliadať

Až 79.8 % z opýtaných spoločností v prieskume Coface skonštatovalo prekročenie doby splatnosti pohľadávok počas vlaňajšieho roka. Ide o mierne zlepšenie v porovnaní s rokom 2013, hoci stále ide o vysokú úroveň za posledné tri roky (graf 1). Spomedzi nich viac ako polovica (56,7%) vidí nárast objemu súm po splatnosti v porovnaní s vlaňajškom, čo je nárast o 11,7 % oproti roku 2013 (graf 2). Z hľadiska dĺžky prekročenia doby splatnosti uviedlo 19,6 % respondentov, že priemerná doba splatnosti presiahla v roku 2014 až 90 dní, kým v roku 2013 malo s takouto dlhou splatnosťou skúsenosť len 17,8 % opýtaných. Výsledky tak ukázali, že situácia v platobnom správaní bola vlani v Číne pre firmy veľmi náročná.

Zistenia z prieskumu medzi firmami sú tak v súlade aj s údajmi o nesplácaných úveroch (NPL), ktoré zverejnila Čínska banková regulačná komisia. Pomer NPL vzrástol ku koncu roka 2014 na 1,25 %, čo je viacročné maximum. Zvyšovanie riziko nesplácaných úverov tak netreba podľa Coface podceňovať.

„Hoci sa údaje o nesplácaných úveroch považujú až za následné ukazovatele, vidieť, akej  ťažkej situácii čínska ekonomika čelí. Potvrdzuje to aj každoročný prieskum platobnej morálky, ktorý robí spoločnosť Coface,“skonštatoval Rocky Tung, ekonóm Coface pre ázijsko-tichomorský región. „Počet nesplácaných úverov medziročne vzrástol o 42,3 % ku koncu roka 2014, podporeným podstatným zvýšením subštandardných úverov o 58,8 %. Tieto trendy ukazujú, že riziká sú na vzostupe, zahrňujúc reálnu ekonomiku aj finančný systém.“
 

Tento rok očakáva pomalší rast takmer 62 % podnikov

Vlaňajšie tempo rastu čínskej ekonomiky na úrovni 7,4 % bolo najpomalšie za ostatných 24 rokov. Spomalenie by malo pokračovať aj v tomto roku. Coface predpovedá, že HDP porastie tento rok 7 % , nedávno spoločnosť dokonca rozhodla aj o zhoršení ratingu posudzovania rizík splácania pohľadávok medzi firmami na A3 s negatívnym výhľadom, a to z dôvodu slabšieho ekonomického impulzu, vysokého pákového efektu, vysokých nákladov na financovanie a slabšie splácanie platieb v krajine.

(Počnúc druhou polovicou roka 2014 už bolo možné pozorovať, že čínska vláda považuje terajšie smerovanie ekonomiky za správne - kombinovanie stabilného rastu pracovných miest s miernou infláciou). No dynamika sektoru nehnuteľností si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Je v záujme vlády, aby sa trh s nehnuteľnosťami naďalej nezhoršoval, keďže práve transfery s pôdou sú pre ňu významným zdrojom finančných prostriedkov (28,2 % v roku 2013). Keďže Čína chce vytvoriť vyše 13 miliónov nových pracovných miest, očakáva sa, že miera inflácie zostane nízka (Coface ju na tento rok predpovedá 2,2 %). Trh s nehnuteľnosťami vykazuje prvé známky stabilizácie, pretože vláda zrušila obmedzenia nákupu pôdy vo všetkých mestách okrem piatich a prijala opatrenia na uvoľnenie meny (k zníženiu úrokov v novembri 2014 sa vo februári pridalo požadované zníženie povinných minimálnych rezerv – Reserve Requirement Ratio). „Naša prognóza rastu pre tento rok 7% je tak v súlade s vládnou rétorikou. Neprekvapuje to ani podniky v Číne, až 61,7 % respondentov sa domnieva, že rast HDP sa bude tento rok aj naďalej spomaľovať (graf 4).

 

Výzvy, ktorým čelia podniky v rámci štrukturálnej reformy

Reálna ekonomika v Číne čelí v súčasnosti rastúcim výzvam naraz v troch hlavných oblastiach: 1) vysokému pákovému efektu; 2) vysokým nákladom financovania; 3) nízkej ziskovosti, ktorej „dopomáha“ nadmerná kapacita v niektorých odvetviach. Zmiernenie menových opatrení sa zaviedli na zjemnenie spomalenia rastu. „Ak sa nenájdu dodatočné finančné prostriedky firmám, ktoré to potrebujú a sú toho hodné, tak sa hlavný účel opatrení na zmiernenie menovej politiky minie účinkom a je možné počítať aj s obavami o rastúci úverový tlak.
„Netradičné opatrenia, ktoré by mohli pomôcť zmierniť nesprávne umiestnenie likvidity v reálnej ekonomike - najmä pre malé a stredné podniky  - sú v plnom prúde, ale je rovnako potrebná aj trpezlivosť, ak čínski politici uskutočňujú štrukturálne a finančné reformy. Napríklad schválenie súkromných bánk poslúži potrebám malých a stredných podnikov, ale proces vytvorenia týchto bánk si aj po schválení bude vyžadovať istý čas. Musíme tomu dať viac času, kým sa dosiahnu plodné výsledky, čo bude najskôr v strednodobom horizonte,“ konštatuje Rocky Tung.

 

Vysoko rizikové odvetvia: chemický, stavebný, papierensko-drevárenský a kovospracujúci

Krátkodobým výzvam budú firmy čeliť aj tento rok. Coface hodnotí pravidelne 9 hlavných sektorov čínskej ekonomiky z hľadiska ich platobných skúseností a finančných výkonov.

cina-sektory

Ako ekonomika spomaľuje, je potrebné, aby sa hráči v priemysle vo všeobecnosti prispôsobili pomalšiemu rastu dopytu a hľadali nové prorastové nástroje. Vzhľadom na vysokú úroveň zadlženia v Číne je absolútne nevyhnutné, aby sa znížili náklady na financovanie. Odvetvie kovov zostáva v krajine naďalej zdrojom obáv. Obdobne riziko rastie z dôvodu zhoršenia tak v platobnej disciplíne, ako aj finančnej výkonnosti, aj v ďalších sektoroch, ako v chemickom priemysle, stavebníctvo a papierensko-drevárenskom priemysle.

---
Coface uskutočňuje prieskumy medzi firmami z hľadiska riadenia úverových rizík v Číne od roku 2003. Terajší prieskum za rok 2014 je už v poradí dvanásty. Zapojilo sa doň 882 spoločností z rôznych odvetví, a to od októbra do novembra 2014. Prieskum umožňuje lepšie pochopiť platobné skúseností čínskych spoločnosti, ako aj ich praktiky manažovania pohľadávok.

 

Graf 1:
tuzemske_trzby_a_trzby_z_exportu
Graf 2:
trend_dlhov_po_splatnosti
Graf 3:
nesplacanie_uverov_rapidne_rastie

 

Graf 4:
pomalsi_rast_2015

 

 

 

[1] Pákový efekt a ziskovosť

[1] Výskum uskutočnil Coface v štrtom kvartáli 2014

[2] NPL: nesplácané úvery

Stiahnuť túto tlačovú správu : Platby po lehote splatnosti sú už v Číne na vysokej úrovni: Až 8... (472,69 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English