Novinky a publikácie
17. 09. 2018
Country risk a ekonomické štúdie

Politické riziká v Ázii sú nad celosvetovým priemerom

Politické riziká v Ázii sú nad celosvetovým priemerom

Podľa najnovšieho indexu politického rizika, ktorý pravidelne zostavuje  nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, dosiahla Ázia mieru rizika až 45%. To významne prekračuje celosvetový priemer 35 %. Na druhej strane, toto skóre je stále nižšie ako miera politického rizika v našom regióne - strednej Európe, ale aj v takých regiónoch, ako subsaharská Afrika, Blízky východ a severná Afrika, či Latinská Amerika.

V rámci ázijského regiónu má najvyššiu mieru politického rizika Južná Ázia, čím predbehla aj juhovýchodnú Áziu. „Východná Ázia zaznamenala v poslednom desaťročí najvýraznejšie zrýchlenie miery politických rizík, a to najmä v Číne, kde celková úroveň medzi rokmi 2007 a 2017 vzrástla o 7,2 percentuálneho bodu,“ konštatuje v analýze spoločnosť Coface. Ako dôvod vidí najmä obzvlášť vysokú mieru indexu sociálnej krehkosti krajiny. Sociálne tlaky spojené s nerovnosťou príjmov a korupciou sú v južnej a juhovýchodnej Ázii najvyššie aj napriek ich ekonomickej aktivite.

Model rizika, ktorý zostavila spoločnosť Coface, tiež zahŕňa „penalty“ skóre pre krajiny s vysokým počtom konfliktov a teroristických útokov. „V južnej a juhovýchodnej Ázii sa vyskytuje aj vysoká úroveň bezpečnostných rizík v dôsledku etnickej, náboženskej a lingvistickej frakcionizácie, čo má za následok napätie medzi rôznymi skupinami. Ide napríklad o krajiny ako India, Pakistan, Mjanmarsko a Filipíny,“ vypočítava Coface.

 

Miera hospodárskeho rastu a miera politického rizika sú prepojené. „Zhoršujúce sa ekonomické podmienky často vedú k vyšším politickým rizikám. A čo viac, zvýšené politické riziká môžu nepriaznivo ovplyvniť hospodársku činnosť prostredníctvom dvoch prenosových kanálov,“ podotýka Coface. Po prvé, odlev kapitálu môže viesť k poklesu akciových trhov a rastúcich výnosov dlhopisov. To zas spôsobuje zhoršenie podmienok financovania. Po druhé, vyššie náklady na dlhové služby znamenajú pokles úrovne dôvery firiem a domácností, čo spôsobuje oneskorenie alebo zrušenie investičných rozhodnutí a výdavkov.

V budúcnosti by tieto riziká mohli zatieniť výhľad rastu niektorých ázijských ekonomík. Zdá sa, že veľký podiel vývoja politických rizík v regióne súvisí v posledných rokoch s rastúcou politickou neistotou, čo vyúsťuje do menej demokratických štýlov riadenia, uzatvára v analýze Coface.

 

Stiahnuť publikáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Politické riziká v Ázii sú nad celosvetovým priemerom (108,96 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English