Novinky a publikácie
11. 02. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Poľské stavebníctvo – skončili sa turbulentné časy?

Poľské stavebníctvo – skončili sa turbulentné časy?
Štatistiky insolvencií v Poľsku ukazujú, že v stavebnom sektore došlo k zlomu. „Poľské stavebníctvo prešlo transformáciou. Z negatívneho hráča na trhu, ktorý sa významne podieľal na raste počtu bankrotov v rokoch 2010-2012, sa zmenil na sektor, ktorý ukázal jedno z najvýraznejších zlepšení v rizikovosti platobnej neschopnosti,“ konštatuje nadnárodná spoločnosť Coface v najnovšej analýze. Naznačujú však tieto štatistiky aj dlhodobejšie zlepšenie v poľskom stavebníctve? Bývanie, čo je na druhej strane malá časť stavebného sektora, vykazuje známky zlepšenia. Aj nové fondy EÚ pomáhajú zmierňovať riziká.
Skúsenosti z výrazného zhoršenia situácie

Poľský stavebný sektor zažil svoj boom pred 10 rokmi . Dôvodom bol zvýšený dopyt po novom bývaní podporený atraktívnymi hypotekárnymi úvermi. Sektoru pomohlo aj to, že Poľsko hostilo spolu s Ukrajinou MS vo futbale Euro 2012. „Naplánovala sa výstavba nových  štadiónov aj potrebná infraštruktúra. Vďaka vysokému počtu nových zmlúv sa však objavili výrazné cenové výkyvy na stavebné materiály, čo spôsobilo kolaps mnohých stavebných firiem,“ upozorňuje Coface. Navyše prepad dopytu na trhu s bývaním (v dôsledku výrazného nárastu cien bytov a v kombinácii s prísnejšími pravidlami pri získavaní finančných prostriedkov a nepriaznivej situácii na trhu práce), prispel k zhoršeniu vyhliadok pre firmy so zameraním sa na tento segment stavebného trhu.  Od roku 2010 začal počet insolvencií stavebných firiem rásť dramatickým tempom – v roku 2011 to bolo spočiatku o 20 %, neskôr až o 46 % v roku 2012 dokonca o 52 %.

insolvencie_v_stavebnom_priemysle

Obrovské príležitosti a známky zlepšenia od roku 2016

Nedávne štatistiky konkurzov však už ilustrujú úplne iný obraz. Po kritických rokoch zaznamenáva stavebníctvo nielen pokles počtu bankrotov, ale firmy z tohto sektora vykazujú výrazné zlepšenie, dokonca lepšie, než väčšina ostatných sektorov. Prvé tri štvrtiny roka 2014 ukázali, že došlo k poklesu prípadov insolvencií o 26%. Tento pozitívny vývoj bolo možné sledovať  do pomerne teplej zimy 2013/2014, čo znamenalo aj to, že výrazne nemeškali ani stavebné práce. Navyše vďaka úrokovým sadzbám, ktoré sa historicky pohybujú na veľmi nízkych úrovniach, ale aj vďaka rastúcemu dopytu a relatívnej stabilizácii cien, ťaží stavebníctvo a jeho firmy z trhu s bývaním. Pozitívnym impulzom je tiež štátna podpora bývania mladých prostredníctvom výhodnejších podmienok na hypotekárne úvery. Keďže sa program týka len primárneho trhu s bývaním, ťažia z toho firmy zaoberajúce sa výstavbou bytov, ale aj menšie spoločnosti, ktoré poskytujú architektonické a dizajnérske služby. Na druhej strane, program je relatívne reštriktívny a trh s bývaním predstavuje len malú časť odvetvia stavebníctva.

 

vykon_stavebnictva

 

„Z dlhodobejšieho hľadiska budú stavebné firmy ťažiť z prostriedkov z fondov EÚ vyčlenených z nového rozpočtu Európskej únie na obdobie rokov 2014-2020. Európske fondy (Poľsko je najväčším prijímateľom) spolu s domácimi prostriedkami môže využiť krajina na zlepšenie infraštruktúry. To so sebou prináša obrovské príležitosti pre firmy špecializujúce sa na výstavbu infraštruktúry. Hocako, vzhľadom na procedurálne otázky pocítia firmy prílev týchto prostriedkov reálne až od roku 2016.

 Z tohto dôvodu Coface prehodnotila riziko poľského stavebného sektora z pohľadu platobnej neschopnosti a zmenila jeho hodnotenie z  veľmi vysokého rizika na vysoké riziko, a to aj vzhľadom na jeho lepšiu perspektívu. Coface očakáva pokračovanie tohto trendu aj počas roka 2015, ako aj ďalšie znižovanie rizika.

 „Stavebníctvo má konečne lepšiu perspektívu . Vyššia tržby firiem a zvyšujúci sa výkon zodpovedá poklesu počtu firemných insolvencií. No hoci je výhľad pre stavebný sektor relatívne pozitívny, treba poznamenať, že veľa spoločností čelí dlhodobo problémom a zhoršenej likvidite. Na jednej strane sú známky oživenia pre nich  úľavou,na druhej srane je potrebné dlhodobé zlepšenie, aby to pocítili aj na svojej finančnej situácii,“uzatvára Grzegorz Sielewicz, ekonóm Coface pre strednú Európu.

 Pre väčšinu sektorov platí lepšívýhľad, hoci sú tu stále negatívne vonkajšie vplyvy

 Revidované bolo hodnotenie aj  niekoľkých ďalších sektorov.

 Kým zlepšenie dopytu (domáceho, aj zahraničného) prispelo k zlepšeniu rizikovosti kovospracujúceho a automobilového sektora a Coface ho hodnotí známkou stredné riziko, ďalšie dva sektory zostali pomerne citlivé na súčasné externé negatívne javy. Stúplo napríklad riziko nesplácania pohľadávok v doprave a chemickom odvetví. Poľské dopravné spoločnosti sú závislé od poskytovania medzinárodných služieb, vrátane nákladnej dopravy. Preto zhoršenie situácie na trhoch Ruska a Ukrajiny, ako aj diskutabilné oživenie eurozóny nevytvára pre ne priaznivé podmienky. Na druhej strane, sektor ťaží z poklesu cien ropy, ktoré prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov na dopravu.

 

pridel_prostriedkov_z_EU_fondov
Stiahnuť túto tlačovú správu : Poľské stavebníctvo – skončili sa turbulentné časy? (533,36 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English