Novinky a publikácie
30. 04. 2020
Firemné novinky

Prvý kvartál ukazuje solídne prevádzkové výkony, ktoré sú ovplyvnené počiatočnými účinkami krízy spôsobenej Covid-19

 • Obrat: € 370m, konštantný rast o 0.9% pri konštantnej veličine FX a perimetri
  • Zaznamenaná retencia klientov a silná obchodná dynamika pred uzavretím
  • Pokračujúce spomalenie v klientskych aktivitách - trend, kedy sa očakáva jeho zrýchlenie počas nasledujúcich štvrťrokov
  • Poistenie obchodných úverov konštantne rastie na 0.2%
  • Dynamický rast služieb rastie o 12%
 • Pomer čistej straty 57.1% až o 14.5 percentuálnych bodov, čistý kombinovaný pomer na 86.6%
  • Pomer hrubej straty (55.2%) ovplyvnený dopadom vysokých nárokov (9%) bez vzťahu k súčasnej kríze a zvýšeným požiadavkám očakávaných v roku 2020
  • Pomer čistých nákladov na 29.7% - zlepšenie o 2.2 percentuálnych bodov v porovnaní s 31.9% za Q1-2020, zvýšenie o 12.3 percentuálnych bodov v priebehu jedného roka
  • Čistý kombinovaný pomer na 86.6% za Q1-2020, zvýšenie o 12.3 percentuálnych bodov v priebehu jedného roka
 • Čistý príjem (skupinový podiel) € 12.7m a anualizovaný RoATE * 3.0%
 • Coface rapídne a proaktívne prispôsobili svoju prevádzku Koronavírusovej kríze
  • Prispôsobením sa novému prostrediu s viac ako 95% zamestnancami pracujúcimi z domu od polovice mesiaca marca
  • Zdvojnásobenie počtu preventívnych opatrení od začiatku roka
  • Projekt adaptácie a stratégie uprednostňovania investícií
 • Coface vstupuje do krízy v posilnenej finančnej pozícii kedy: 
  • Úroveň likvidity sa takmer strojnásobil v porovnaní s predkrízovou situáciou dosahujúcou 21% investičného portfólia, a to vďaka včasným opatreniam prijatými s cieľom znížiť expozíciu voči určitým triedam rizikových aktivít
  • Vysoká úroveň platobnej schopnosti. Pomer platobnej schopnosti bol odhadovaný na 190% k 31. decembru 2019. Na základe rozhodnutia navrhnúť rozdelenie dividend a zohľadnenie prudkého poklesu v oceňovaní finančných aktivít k 31. marcu 2020, tento pomer sa odhaduje na 195% nad komfortné rozmedzie (medzi 155-175% )
  • Aktívna účasť pri podpore ekonomík spolu s vládami prevažne vo Francúzsku a Nemecku 

Pokiaľ nebude uvedené inak, porovnanie zmien odkazuje na výsledky k 31. marcu 2019.

 

 

Xavier Durand, Coface CEO, uviedol:

“Koronavírusová kríza predstavuje bezprecedentný šok pre naše ekonomiky a pre poistenia úverov. Najprv a predovšetkým som veľmi hrdý na naše úspešné tímové úsilie pokračovať v podpore našich klientov aj napriek ochranným opatreniam. Viac ako 4000 našich zamestnancov pracuje z domu bez narušenia kvality poskytovaných služieb klientovi. Táto situácia nám neumožňovala udržiavať stály dialóg s našimi klientmi v čase, kedy nás prostredie nútilo zrýchliť tempo našich preventívnych opatrení. Výsledky prvého kvartálu, ktoré ukazujú pozitívny čistý príjem € 12.7m, odrážajú iba počiatočné účinky krízy, ktoré ovplyvňujú naše príjmy prostredníctvom klesajúcej klientskej aktivity a zvýšenie nárokovania. Naše rozhodnutie navrhnúť žiadne dividendy za rok 2019 a výrazné zvýšenie našej likvidity, ktorá teraz predstavuje 21% našich investícií, posilní našu schopnosť zvrátiť túto krízu. Súčasne spolupracujeme s vládami na udržaní poistenia úveru pre veľký počet spoločností. Coface je hrdá na to, že podpísala zmluvu s vládami Francúzska a Nemecka a pokračuje v rokovaniach s ďalšími štátmi.” 

 

 

 * Návratnosť priemerného hmotného majetku

** Na tomto obrázku je zohľadnená len zmena hodnoty aktív a dopad dividendov. Odhadovaná zmena solventnosti nie je auditovaná

Nahor
 • Slovak
 • English