Novinky a publikácie
10. 11. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Rast insolvencií poľských firiem sa zastavil – ale na ako dlho?

Rast insolvencií poľských firiem
Rast insolvencií poľských firiem sa zastavil– ale na ako dlho?

Štatistika platobnej neschopnosti poľských firiem odráža zlepšenie platobnej morálky v prvej polovici roka 2014. Bankrot vyhlásilo celkovo 402 firiem, čo predstavuje pokles o 11,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2013. „Podrobnejší pohľad na sektory však prináša zmiešaný obraz - s vysoko konkurenčným maloobchodným sektorom, ale aj so stavebníctvom, kde dlhodobo negatívny hráč konečne vykazuje dobré výsledky,“ konštatuje Grzegorz Sielewicz, hlavný ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu. Výhľad do konca roka 2014 však nie je optimistický. Popri vplyve vonkajších turbulencií sa v Poľsku očakáva aj slabá domáca spotreba, čím sa len zvyšuje riziko tamojších firemných insolvencií.

vyvoj-insolvencii-v-polsku

 

Mierny optimizmus

Posledné mesiace roku 2013 a prvý štvrťrok roka 2014 priniesli nielen zvýšenie domácej spotreby dennej potreby (stimulom bolo zlepšenie na trhu práce), ale aj lepší výhľad, pokiaľ ide o hlavné exportné trhy Poľska. Môže sa zdať, že ide o výsledok pomalého oživenia v Eurozóne. Napriek tomu v druhom štvrťroku tohto roka sa aj toto pomalé tempo ekonomického oživenia v eurozóne ešte spomalilo. V Nemecku, ktoré je jedným z hlavných obchodných partnerov Poľska, kleslo HDP  medzikvartálne o 0,2 %. Okrem toho aj Rusko, ktoré je ďalším dôležitým trhom pre Poľsko, spomalilo. Dôvodom bolo jednak zvýšenie politického rizika v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom, ako aj embargo Ruska na poľnohospodársko-potravinárske produkty krajín EÚ a USA.

Štatistika platobnej neschopnosti za prvý polrok roku 2014 ukazuje, že poľské spoločnosti doplácajú na zhoršenie situácie na hlavných exportných trhoch. Avšak skúsenosti Coface ukazujú, že insolvencie obvykle kopírujú makroekonomickú situáciu s odstupom jedného alebo dvoch štvrťrokov. Výsledkom je, že súčasné štatistiky do značnej miery odrážajú kondíciu firiem, akú mali koncom roka 2013 a začiatkom roka 2014. Počas tohto obdobia rástol domáci dopyt a stal sa hlavnou hybnou silou ekonomiky, pričom úroveň rizika na vývozných trhoch bola relatívne nízka.

medzirocna-dynamika-exportu

 

Sektory prinášajú zmiešaný obraz
 • Výstavba: svetlo na konci tunela
  Počet insolvencií v sektore stavebníctva, ktorý je dlhodobo negatívnym hráčom, prestal rásť, dokonca klesol v prvej polovici roka 2014 medziročne o 21 %. Hocako, treba poznamenať, že počet spoločností, ktoré pôsobia v sektore stavebníctva, je menší ako v predchádzajúcich rokoch, čo čiastočne súvisí s vysokým počtom firemných insolvencií v minulosti.
 • Maloobchod: Opatrní spotrebitelia a intenzívna konkurencia
  Počet insolvencií v maloobchode sa zvýšil o 27 %. Prebiehajúci proces konsolidácie v odvetví sa vyznačuje existenciou intenzívnej konkurencie a tlakom na marže. Aj napriek zlepšeniu na trhu práce sú spotrebitelia stále veľmi opatrní, pokiaľ ide o rozhodovanie o veľkých nákupoch. Slabý dopyt po tovaroch dlhodobej spotreby sa prejavil aj pri jednom z najväčších bankrotov v tomto roku: spoločnosti Domex, majiteľa Avans obchodov.
   
 • Doprava: Zraniteľnosť vzhľadom na narušenie zahraničného obchodu
  Počet konkurzov medzi dopravcami zostal v prvej polovice roka 2014 na rovnakej úrovni ako v prvom polroku 2013. Tento trend sa však môže čoskoro zmeniť, a to z dvoch dôvodov. Súčasné narušenie zahraničného obchodu môže viesť k nárastu insolvencií v najbližších štvrťrokoch. Navyše, silná konkurencia v tomto sektore núti firmy akceptovať nižšie marže, hoci samé musia naďalej znášať fixné prevádzkové náklady.
mapa-ohnisk-insolvencii

 

Aký vplyv budúmať vonkajšie turbulencie na počet insolvencií v Poľsku v budúcnosti?

Súčasná situácia na zahraničných trhoch vytvára pre poľskú ekonomiku rad rizík. Poľský vývoz obmedzuje spomalenie ruskej ekonomiky, ale cítiť tu aj sklamanie z oživenia v eurozóne. „Práve to pritom vytvára ešte väčšie riziko, pretože z 53 % celkového poľského vývozu do eurozóny pripadá na Nemecko až 26 %,“ zdôrazňuje Sielewicz. Podľa predpovedí Coface porastie eurozóna v tomto roku o 0,9 %, kým v Rusku sa očakáva stagnácia (0 %).

Podľa Coface sa ako najpravdepodobnejší scenár dopadu vonkajších vplyvov javí zvýšenie platobnej neschopnosti firiem v Poľsku o 8 %, kde dôvodom bude najmä stagnácia na kľúčových exportných trhoch v Poľsku. Ak okrem toho napätie medzi EÚ a Ruskom eskaluje a/alebo sa prehĺbi spomalenie rastu eurozóny, vplyv na platobnú neschopnosť firiem v Poľsku by bol ešte negatívnejší.

„Rast poľskej ekonomiky je tento rok vyvážený, krajina sa preorientúva z čistého exportu k podpore domáceho dopytu. Hocako, vonkajšie vplyvy, ako napríklad sklamanie z oživenie eurozóny a embargo zo strany Ruska, prispeje k vyššiemu riziku firemných insolvencií v Poľsku. K príkladom zvýšenia podnikateľských rizík patrí odvetvie dopravy, ktoré už i tak trpí nižším dopytom, a to najmä vzhľadom k tom, že je vystavené medzinárodným vplyvom. Zároveň je ruské embargo nielen výsledkom zhoršenia výkonnosti firiem, pokiaľ ide o poľnohospodársko-potravinárskych vývozcov, ale takisto predstavuje aj tlak na ceny na domácom trhu. Tie pritom už teraz reagujú na tohtoročnú dobrú úrodu,“ konštatuje Grzegorz Sielewicz, hlavný ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu.

podiel-exportu-na-HDP
Stiahnuť túto tlačovú správu : Rast insolvencií poľských firiem sa zastavil – ale na ako dlho? (376,71 kB)

Pozrite tiež


 

Nahor
 • Slovak
 • English