Novinky a publikácie
06. 07. 2016
Country risk a ekonomické štúdie

Riziko insolvencií firiem vo svete prudko stúpa

Riziko insolvencií firiem vo svete prudko stúpa
 • Predpoveď globálneho rastu pre rok 2016 sa znížila o 0,2 bodu na 2,5%
 • Priemerná úroveň globálneho rizika zodpovedá B, čo je „významné riziko“
 • Nová kategória rizika E – „extrémne riziko“. Zahrnuté do nej sú aj mnohé rozvíjajúce sa trhy
 • Tri popredné ekonomiky sveta„skrehli“
 • Na Čínu doplácajú niektoréázijskékrajiny
 • Európa zaznamenáva pozitívnu dynamiku, ale je nutné sledovať politické riziko poháňané Brexitom
 • V strednej Európe došlo k zlepšeniu ratingov

Svetová ekonomika čelí pasci rastu „v japonskom štýle“

Od marca, kedy nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v manažovaní kreditného rizika firiem, oznámila scenár medzinárodného rastu, sa vyhliadky naň mierne zhoršili a zdá sa, že rast zostane tento rok pod 3 %, čo je už šiesty rok po sebe. „Spoločnosti akoby boli potrestané rastom v japonskom štýle - nedostatok predajní a nízka inflácia znižuje cenovú konkurencieschopnosť,“ konštatuje Coface. Spoločnosť zároveň upozorňuje aj na zásadné zvýšenie rizika insolvencií firiem po celom svete, keď v priemere vzrástlo na známku B.

Zraniteľnosť USA a Číny priniesla tlakovú vlnu

„Tri najväčšie svetové ekonomiky si zhoršili úverové riziko: po znížení ratingu Japonska na A2 vlani v marci, prišiel rad na USA a Čínu, ktorých rating klesol na A2, respektíve B,“ upozorňuje Coface.

 • V Spojených štátoch firmy čelia cyklickým problémom: dosiahol sa bod pokrízového oživenia, čo prvýkrát od roku 2010 viedlo opäť k nárastu podnikových insolvencií. Firmy, ktoré čelia poklesu ziskovosti a nižšej úrovni investícií, posilňujú pokračujúci pokles nezamestnanosti ,
 • V Číne napriek stabilnému rastu priniesli stimulačné opatrenia len obmedzený účinok v dôsledku nadvýroby a nadmernej úrovni firemných dlhov.

„Nie je prekvapením, že táto tlaková vlna sa šíri. Spôsobila už napríklad nielen zníženie ratingu Kanady na A3, ale obdobnému zhoršeniu čelia aj niektoré ázijské krajiny. Napríklad na rating A3 poklesla aj Južná Kórea, Hongkong, Singapur a Taiwan, dokonca Malajzia až na A4. Tieto krajiny sú silne naviazané na čínske štrukturálne spomalenie, čo sa odráža na ich vývoze, cestovnom ruchu aj investíciách,“ podotýka Coface. Okrem toho, ako dodáva, volatilita na komoditných trhoch, najmä v prípade ropy, penalizuje veľké firmy.

Investície v Európe rastú, no politické riziká sa zvyšujú

Politická neistota v Európe si už vyberá daň v podobne dôvery podnikov a domácností. V nadväznosti na odhlasovanie Brexitu Coface revidovala prognózu rastu britského HDP na tento rok o 0,6 bodu na 1,2 %. „Britské exportné odvetvia nateraz ťažia z oslabenia meny. V dlhodobom horizonte sa však po rezignácii britského premiéra Davida Camerona zdá nepravdepodobný „nórsky model“ spolupráce krajiny s úniou. A ak by sa aj aplikovali pravidlá Svetovej obchodnej organizácie, ekonomické náklady pre Veľkú Britániu, ale aj EÚ by mohli byť vysoké,“ upozorňuje Coface. Britské exportné sektory, ktoré sú previazané s EÚ dodávateľskými reťazcami, by napríklad mohli doplatiť na zvýšenie colných sadzieb. Krajiny EÚ, ktoré majú obmedzený domáci trh a prioritné obchodné vzťahy so Spojeným kráľovstvom zas čelia po Brexite najvyššej úrovni expozície: Ide o Írsko a v menšej miere o Holandsko, Belgicko, Dánsko a Švédsko.

„Nateraz sa však neočakáva žiadny „pobrexitový“ účinok, pokiaľ ide o zdravý dynamický rast v eurozóne. Tento rok eurozóne predpokladáme rast 1,7 %, a to najmä vďaka spotrebe domácností a jednak vďaka súkromným investíciám,“ konštatuje Coface. Uvoľnené rozpočty, zníženie cien ropy a nízke sadzby ECB majú pozitívny vplyv na marže podnikov. „Malé podniky majú po prvý raz aj prospech zo širšieho spektra bankových úverov,“ dodáva.

 • Francúzsko si zlepšilo rating na A2 v reakcii na niekoľko povzbudivých signálov: jednak je tu najvyššia miera investícií firiem za posledné 4 roky, oživenie v stavebníctve, ktoré predstavuje 5 % HDP, a konštantný pokles počtu insolvencií, ktorý tento rok Coface  odhaduje na -3,2 %.
 • Taliansko má takisto zlepšený rating na A3, vzhľadom na pokles úrovne insolvencií a nezamestnanosti, ako aj vzhľadom k predpokladanému zvýšeniu investícií.

Stredná Európa ťaží z pozitívneho prebúdzania sa západnej Európy, čo sa odzrkadľuje na zlepšení ratingov štyroch krajín: Litvy(A3), Slovinska(A3), Lotyšska(A4) a Rumunska(A4), a to najmä vďaka masívnemu rastu a zníženiu exportnej závislosti na Rusku.

Značný dopad poklesu cien ropy pokračuje

Účinky pádu cien ropy sú však naďalej viditeľné v krajinách vyvážajúcich ropu. Saudská Arábia(nový rating B), Kuvajt(A3), Katar(A3) a Alžírsko(C) patria medzi krajiny, kde v dôsledku poklesu cien rastie verejný deficit a neuhľovodíkový biznis sa spomaľuje. To platí aj pre Angolu a Zambiu(rating D), ktoré v dôsledku čínskeho spomalenia a kolapsu cien komodít doplatili aj na oslabenie ich miestnych mien. Mozambik(D) dokonca veľmi pravdepodobne čelí platobnej neschopnosti.

Nová kategória hodnotenia: Extrémne riziko

V tejto súvislosti sa Coface tiež domnieva, že počet kategórií na posúdenie rizika je potrebné zvýšiť o jeden stupeň, a to 8. kategóriu E pre „extrémnu riziko“. „Niektorým krajinám s doterajším hodnotením D tak prideľujeme rating E, ako synonymum pre extrémne vysoké úverové riziko. Ide o Afganistan, Arménsko, Stredoafrickú republiku, Kubu, Eritreu, Irán, Irak, Líbyu, Sudán, Sýriu, Východný Timor, Venezuelu, Jemen a Zimbabwe,“upozorňuje nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v manažovaní kreditného rizika firiem.

 

tab
Stiahnuť túto tlačovú správu : Riziko insolvencií firiem vo svete prudko stúpa (211,44 kB)
Nahor
 • Slovak
 • English