Novinky a publikácie
23. 04. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Riziko platobnej neschopnosti v americkej energetike vzrástlo. Európa má stále najrizikovejšie sektory automotive a stavebníctvo.

Riziko platobnej neschopnosti v americkej energetike vzrástlo.  Európa má stále najrizikovejšie sektory automotive a stavebníctvo.
Coface zverejnil jarný vývoj rizikovosti sektorov z pohľadu platobnej schopnosti. Porovnáva 14 sektorov v troch hlavných regiónoch sveta – Severnej Amerike, západnej Európe a rozvíjajúcej sa Ázii.

Hoci situácia v automobilovom sektore sa z mesiaca na mesiac v Európe zlepšuje, toto odvetvie patrí na starom kontinente stále ku kritickým z pohľadu platobnej schopnosti firiem. Spolu so stavebníctvom, kovospracujúcim, farmaceutickým, papierenským sektorom a  odvetvím výroby elektroniky a IT tam platí vysoké riziko nesplácania pohľadávok medzi firmami. Vyplýva to z aktuálneho porovnania schopnosti firiem z jednotlivých sektorov splácať svoje pohľadávky. Coface pravidelne porovnáva 14 sektorov v troch regiónoch sveta. V prípade Severnej Ameriky spoločnosť dokonca zhoršila hodnotenie sektoru energetiky z mierneho na stredné riziko, a to z dôvodu slabého výkonu jednotlivých energofiriem zameraných na nekonvenčné zdroje ropy (ťažba ropy netradičnými metódami). Najvyšší stupeň  - veľmi vysoké riziko – platí vo svete pre jediný sektor, a to kovospracujúci v rozvíjajúcej sa Ázii. Prepad cien ropy a oslabenie eura voči doláru však na druhej strane hrali v prospech zlepšenia situácie v európskom chemickom priemysle, kde sa zároveň zlepšila situácia v platobnej schopnosti a namiesto vysokého platí len stredné riziko.

hodnotenie_rizika_platobnej_neschopnosti
  • Comeback chemického priemyslu

Chemický priemysel zažíva v západnej Európe doslova comeback: Ceny ropy, ktoré sa od vlaňajšieho leta prepadli o polovicu, pomohli západoeurópskym firmám zo sektora znížiť konkurenčný náskok amerických  spoločností a obnoviť marže. Okrem toho, aj oslabenie eura voči doláru prinieslo exportným firmám z odvetvia druhý dych a  zníženie konkurenčných výhod  zo strany hlavných rivalov. Situácia vo Francúzsku sa napríklad badateľne zlepšila, tržby za rok 2014 vzrástli o 1,9 % podľa Union des industries chimiques, jednak vďaka exportu, ako aj domácemu trhu. „Aj vďaka týmto pozitívnym signálom, ktoré zrejme pretrvajú  v ďalšom štvrťroku, zlepšujeme hodnotenie rizika z vysokého na stredné,“ konštatuje Coface. V USA na rozdiel od sektora energetiky je práve chemický priemysel jedným z tých, ktorý z prepadu cien ropy získal najviac. Naopak hodnotenie platobnej schopnosti čínskych firiem v roku 2014 ukázalo, že situácia je komplikovaná, takmer tretina firiem mala skúsenosti s platením pohľadávok s lehotou dlhšou ako 90 dní. Nízke ceny ropy či vysoký kurz dolára je tak zatiaľ len slabou náplasťou.

  • Stavebníctvo sa zviecha z dna

Stavebníctvo sa v západnej Európe zviecha z dna. Počet stavebných povolení sa od septembra medziročne zvýšil. Na druhej strane, stabilizoval sa aj nemecký trh a prepad na trhoch Portugalska, Francúzska a celkovo v eurozóne je už menej badateľný. Dôvodom sú aj lepšie podmienky na úvery. Na druhej strane, nezamestnanosť v regióne je stále veľmi vysoká. Riziko je tak v sektore naďalej vysoké. Obdobne to platí aj v rozvíjajúcej sa Ázii. Pocítila to hlavne Čína zameriavajúca sa na rezidenčné nehnuteľnosti. Rast investícií do nehnuteľností sa znížili z 20 % v roku 2013 na vlaňajších 10 %. Predaj nových bytov dokonca zaznamenal prepad -17,8 %.

vyvoj_stavebnych_povoleni

 

  • Energetika hlási problémy

Ceny ropy sa od leta prepadli takmer o polovicu svojej hodnoty, čím spôsobili  zmätok v celom sektore energetiky. Dopyt je veľmi slabý, hlavne v Číne, kde sa spomaľuje ekonomika, Nadbytok bridlíc mal tiež dopad na ceny. „Oba tieto trendy zvýšili kreditné riziko energetických firiem. Na druhej strane, dopad nie je rovnaký, závisí, či spoločnosť len ťaží či aj spracúva ropu. Geograficky však boli zasiahnuté všetky regióny, keďže nízke ceny zasiahli marže tak ťažobných firiem, ako aj prevádzkových. V USA sa od júna 2014 do marca 2015 zvýšila ťažba ropných bridlíc o 50 %, kým ceny o polovicu padli a dopyt nedokázal udržať krok s nadvýrobou. Prepad cien ropy zasiahol tvrdo aj sektor v západnej Európe, kde sa čiastočne do rizika dostali aj menšie ropné spoločnosti, ktoré nemajú dostatočnú finančnú silu. Predĺženie obdobia slabých marží vo finančne náročnom odvetví zvýšilo kreditné riziko.

  • Kovospracujúci sektor bojuje

Zotavovanie svetovej ekonomiky je stále opatrné, hoci podľa Coface by sa malo tento rok zrýchliť na 3 % v porovnaní s 2,8 % v minulom roku. No aj vzhľadom na vývoj, stagnujúci dopyt sa odzrkadlil aj na tom, že v prípade hlavných kovov sa znížili ceny a obdobný vývoj by mal byť aj tento rok. Je to aj v dôsledku nahromadených zásob a nadmerných kapacít. „Svetová produkcia ocele sa vlani zvýšila o 1,1 %. Čína je hlavným svetovým dodávateľom a zároveň spotrebiteľom ocele (49,8 % v roku 2014), ako aj ďalších kovov – medi, hlinka, zinku či olova. Súčasné negatívne signály zo stavebníctva a oslabenie rastu v Číne, no na druhej strane jej zvýšenie výrobnej kapacity tak tlačia na ceny železnej rudy. Čína zaznamenáva aj  slabší nárast počtu majiteľov nový áut (6,9 % v roku 2014 na rozdiel od 14,2 % v roku 2013). Obdobne Indonézia, svetová jednotka v ťažbe niklu, sa rozhodla od januára 2014 obmedziť jeho export, aby tak podporila jeho spracovanie v krajine a tým aj ekonomickú návratnosť. To vyvolalo tlak na nárast cien. Coface preto hodnotí riziko sektora v regióne ako veľmi vysoké.

Hoci v západnej Európe sa oproti roku 2013 zvýšila ťažba ocele o 1,8 %, je stále o 15 % nižšia, než pred krízou. Na druhej strane, nárast nových registrácií áut v EÚ v roku 2014 dosiahol 5,7 %, čo je vôbec prvý raz od roku 2007. Aj v tejto súvislosti sa očakáva, že rast dopytu po olove, kde sa 80 % využíva pri výrobe autobatérií, zostane stabilný (hoci nadmerná produkcia na svetovej úrovni zatlačila koncom roka 2014 aj na ceny tejto komodity). Veľmi dynamicky sa vlani vyvíjal aj dopyt po hliníku (+3,5 % EIU), čo zasiahlo dopyt po zinku (-2,4 %, EIU). Nárast dopytu zaznamenala aj meď (tretinu absorbuje trh s nehnuteľnosťami), čo ukázalo na tendenciu vytvárať si už isté zásoby. Aj napriek prvým pozitívnym signálom však zostáva hodnotenie rizika sektoru podľa Coface naďalej vysoké.  

vyvoj_rizika_v_sektorochpng
Stiahnuť túto tlačovú správu : Riziko platobnej neschopnosti v americkej energetike vzrástlo. Euró... (272,65 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English