Novinky a publikácie
23. 09. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Rizikovosť sektorov v Európe sa stabilizuje

Rizikovosť sektorov v Európe sa stabilizuje

Prieskum Coface o rizikách v 14 sektoroch v troch hlavných regiónoch sveta

 

V Európe už badať náznaky zlepšenia
Západná Európa: kovospracujúci a automobilový priemysel opustili kategóriu „veľmi vysoké riziko“

Nulový rast ekonomiky eurozóny v 2. štvrťroku 2014 síce potvrdzuje scenár mimoriadne pomalého oživenia, no napriek tomu podľa odhadov spoločnosti Coface bude v roku 2014 rast HDP pozitívny. Dosiahnuť by mal 0,9 % po poklese -0,4 % v roku 2013. Tento trend  dokazuje aj prvé zlepšenie v hodnotení rizika dvoch sektorov ekonomiky, ktoré sa dlhodobo držalo na úrovni „veľmi vysoké“ -automobilový a kovospracujúci priemysel. Obe odvetvia sa najnovšie presúvajú do miernejšej kategórie „vysoké riziko“.

Rast predaja automobilov už desiaty po sebe idúci mesiac priniesol prospech výrobcom autodielov, čo zdynamizovalo aj trh v Nemecku, Veľkej Británii a v Španielsku. Z tohto ozdravenia má zároveň prospech aj kovospracujúci sektor, kde sa tržby a ziskovosť firiem značne zlepšili No hoci rastú aj investície, sektor naďalej brzdia pretrvávajúce nadmerné kapacity.
Pokiaľ ide o zostávajúcich dvanásť odvetví, tam Coface hodnotí sektorové riziko stále v škále „vysoké“ prípadne „stredné“. Napriek stabilizácii totiž zatiaľ pri žiadnom z odvetví nemožno hovoriť o zlepšení na úroveň „mierne“, ako je to napríklad v Severnej Amerike či rozvíjajúcich sa ázijských ekonomikách.

 

SevernáAmerika: Väčšina sektorov dosahuje „stredné riziko“

V Severnej Amerike prevláda pri väčšine spoločností stabilný výhľad. Hoci v prvom kvartáli tohto roka niektoré sektory doplácali na počasie, k pozitívnemu hodnoteniu prispel vyvážený rast ekonomiky, ako aj dynamická spotreba domácností.  Väčšina sektorov tak zostáva v kategórii „stredné" riziko.

Optimisticky sa dá pozerať najmä naautomobilovýpriemysel. Ten môže stále ťažiť z pevného finančného základu, ako aj z rastu tržieb, ktoré sa výšili k júlu tohto roka medziročne o 4,6 %. Dynamika v automobilovom priemysle ponúka možnosti tiež pre spoločnostiv chemickom odvetví. To už hlási aj nárast ziskovosti. Ku koncu júna medziročne ziskovosť vzrástla o takmer 12 %.  Firmy ťažili aj z lacnejších cien energie a surovín.

 

Rozvíjajúca sa Ázia: riziko v papierensko-drevárenskom a stavebnom sektore sa mierne zhoršilo

Na rozdiel od západnej Európy a Severnej Ameriky, kde má rizikovosť sektorov tendenciu sa stabilizovať, rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky volia skôr opatrnú cestu. Dokonca aj napriek tomu, že Čína či India vykazujú udžateľný rast. Výsledkom je, že zásoby sa začínajú hromadiť a zadlženosť firiem rastie, keďže aj terajší proces konsolidácie nadmerných kapacít je v plnom prúde.

Kovospracujúci priemysel, ktorý dopláca na pokles cien ocele, je dokonca jediným odvetvím v regióne, ktorý Coface hodnotí ako sektor s „veľmi vysokým rizikom“ splácania pohľadávok.

Zhoršenie rizikovosti sektorov vidieť aj pri firmáchv stavebníctvea papierensko-drevárenskom priemysle.  Výstavbu ohrozuje slabý dopyt, prísnejšie úverové podmienky a objavovanie sa miest duchov v Číne posúva toto odvetvie zo „strednej“ rizikovosti na „vysokú“. Nárast insolvencií malých a stredných podnikov v papierenskom priemysle, v kombinácii s nadmernou kapacitou zas vedie Coface k zhoršeniu rizikovosti papierensko-drevárenského odvetvia do kategórie „stredné“.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Rizikovosť sektorov v Európe sa stabilizuje (127,49 kB)

Pozrite tiež


Nahor
  • Slovak
  • English