Novinky a publikácie
14. 10. 2013
Country risk a ekonomické štúdie

Rozvíjajúca sa Ázia: Coface varuje pred narastajúcim rizikom spojeným so zadlženosťou domácností

Rastový potenciál je v Ázii vysoký , teraz aj vďaka rastúcej strednej triede .

 

Ázijské ekonomiky prekonali ako globálnej kríze v rokoch 2008-2009, tak aj dlhovú krízu Eurozóny predovšetkým zásluhou dynamickej spotreby svojich domácností. Napríklad v Číne sa spotreba na obyvateľa od roku 1995 takmer strojnásobila a v Indii viac ako zdvojnásobila, vďaka motivácii v tzv. "dobiehania" vyspelých ekonomík. Toto dobiehanie, zatiaľ neukončené, bude pokračovať dlhodobo a bude sa prejavovať rozmachom strednej triedy. V dôsledku trvalého rastu HDP a štátnej politiky podporujúcej spotrebu, stúpajú príjmy domácností. K tomuto trendu prispieva aj rýchla urbanizácia.

 

Zo zvýšenej spotreby strednej triedy budú v nadchádzajúcich rokoch plne ťažiť tieto tri kľúčové oblasti :

  • automobilový priemysel ,
  • luxusný spotrebný tovar ,
  • cestovný ruch .
Malajzia , Južná Kórea , Singapur a Thajsko : zadlženosť domácností je podobná zadlženosti domácností v Spojených štátoch v čase hypotekárnej krízy .

 

Prudký nárast spotreby v rozvíjajúcej Ázii je tiež spojený so jednoduchším prístupom k bankovému úveru . Nadmerné zadlženie domácností v niektorých krajinách by ale mohlo mať v strednodobom horizonte negatívny dopad na celkovú ekonomiku regiónu . Najviac je v tomto smere ohrozená štvorica krajín , ktorých pomer dlhu domácností k disponibilným príjmom v roku 2012 presahuje 100 % , v Malajzii dosiahol 194 % , v Južnej Kórei 166 % , v Singapure 134 % a v Thajsku 112 % , zatiaľ čo v Spojených štátoch sa v roku 2008 , teda v čase vypuknutia hypotekárnej krízy , pohyboval okolo 130 % . Dlhová služba domácností tak bola vyššia než v Spojených štátoch v roku 2008 a v Španielsku v roku 2012 ( kde je z veľkej časti zodpovedná za jeho hlboký hospodársky pokles ) .

 

U Južnej Kórey je ďalším rizikovým faktorom aj štruktúra jej dlhu, kde podiel hypoték s pohyblivou sadzbou dosiahol 55 % - oproti iba 10 % v Spojených štátoch v roku 2009 .

 

Ak uvažujeme u uvedených krajín aj o existencii nestabilného vonkajšieho financovania, spojeného s odlivom kapitálu, potom sú zraniteľnejšie aj v strednodobom horizonte. Zadlženosť môže viesť tiež k náhlym devalváciám výmenného kurzu podobným tým, ktoré boli zaznamenané v priebehu leta 2013.

 

Ďalší obsah dostupný v pôvodnom anglickom texte:

 

"The parallels with the situation of US households at the time of the 2008 crisis don’t necessarily mean that a crisis of similar magnitude is imminent in emerging Asia. But moderation in household consumption will be needed over the coming years. To address the risk that over-indebtedness of households poses to the economy and the banking sector, local authorities must take preventive measures, such as tighter monetary policies and stricter prudential rules,"says Julien Marcilly, Head of Country Risk.

Nahor
  • Slovak
  • English