Novinky a publikácie
13. 05. 2016
Country risk a ekonomické štúdie

Rusko hostí hokejový šampionát, ale ekonomika chytá dych

Rusko hostí hokejový šampionát, ale ekonomika chytá dych
Coface: Odliv kapitálu z Ruska pokračuje, krajina zápasí s recesiou, nízkymi príjmami z  exportu uhľovodíkov a v bankovom a firemnom sektore rastie riziko insolvencií.

Kým Rusko hostí svetový šampionát v hokeji a jednotlivé tímy bojujú o víťazstvo, domáca ekonomika stále chytá dych. „Recesia v Rusku bude pokračovať aj tento rok, hoci v menšej intenzite než vlani,“ upozorňuje nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v manažovaní kreditného rizika firiem. Ako dodáva, tento rok sa očakáva prehĺbenie fiškálneho deficitu. Na jednej strane krajina prichádza kvôli nízkym cenám ropy o významný zdroj príjmov, čo sa odráža aj na nižšom raste penzií a zmrazení miezd vo verejnom sektore. Na druhej strane, práve septembrové parlamentné voľby v krajine zvýšia výdavky.

RIZIKO RASTIE

„Domáca spotreba bude minimálne v prvom polroku hlavným motorom ruskej ekonomickej aktivity. Investície však už výrazne spomaľujú v dôsledku podnikateľskej nedôvery, vysokým úrokovým sadzbám  (11 % k decembru 2015), ako aj obmedzeniam financovania v cudzej mene vyplývajúcich zo sankcií,“ konštatuje Cogace.  Rozpočtové obmedzenia tak budú mať dopad aj na výdavky na podporu domáceho dopytu či verejných investícií. Ukazuje sa pritom, že aj rozpočet na obranu by mal vzrásť menej výrazne, než v roku 2015.   

„Hoci inflácia by mala pribrzdiť, aj tento rok zostane vysoká, predpovedáme 10 percent. Oslabenie rubľa, spolu s následkami embarga na dovoz potravín z Európy, zvýši ceny dovážaných potravín,“ dodáva Coface.

ZHORŠENIE FIŠKÁLNEHO DEFICITU

Fiškálny deficit by sa tak mal tento rok prehĺbiť. Nízke ceny ropy budú tlačiť na príjmy z uhľovodíkov (tie  predstavujú 50 % z celkových príjmov), pričom slabá ekonomická aktivita obmedzí ostatné príjmy. „Návrh rozpočtu na rok 2016 počíta so slabším rastom dôchodkov (4 %) a zmrazením platov vo verejnom sektore, čo by malo zmierniť zhoršenie verejných výdavkov a štátnu zadlženosť. Rásť by však mohli výdavky súvisiace so septembrovými parlamentnými voľbami,“ konštatuje. Na druhej strane, štát má dostatočné rezervy devíz, aby mohol takéto výdavky pokryť. V rezervných a suverénnych fondoch bolo k novembru 2015 okolo 140 miliárd dolárov, čo je 12 % HDP.

Aj tento vývoj spôsobí, že prebytok bežného účtu poklesne. Pod tlakom budú aj príjmy z exportu. Z dvoch tretín ich totiž tvoria opäť príjmy z uhľovodíkov. Okrem toho, slabá konkurencieschopnosť ruských výrobkov by mala tiež oslabiť export produktov z iných sektorov, dokonca aj napriek oslabujúcemu rubľu. Vzhadom na podnikateľskú nedôveru sa neočakáva ani nárast priamych zahraničných investícií.

„Nedôvera v ekonomický a politický vývoj v krajine sa odráža aj na odlive zahraničného kapitálu. Len k októbru 2015 predstavoval tento odliv 55 miliárd USD,“ upozorňuje Coface. Na druhej strane, vonkajší dlh Ruska (90 % z toho tvorí bankový a podnikateľský dlh) sa prudko znížil (medziročne k 3. kvartálu o -23 %) a vysoké zásoby devízových rezerv (k novembru 2015 predstavovali objem desaťmesačného importu) limitujú riziko bankrotu, s výnimkou niektorých bánk a firiem.

„Riziko insolventnosti bankového sektora významne zrástlo ako dôsledok zhoršenia kvality portfólia. A to v kontexte nielen krízy, ale aj zhoršeného prístupu na bánk na medzinárodné finančné trhy z dôvodu embarga,“ hodnotí Coface.

 

 

Silné stránky

 • Bohaté zásoby nerastných surovín (ropa, plyn, kovy)
 • Vzdelaná pracovná sila
 • Nízky verejný dlh a pohodlné devízové zásoby
 • Vystupovanie ako regionálna a energetická veľmoc

 

Slabé stránky          

 • Nedostatok konkurencieschopnosti v priemysle
 • Slabá infraštruktúra
 • Slabý súkromný bankový sktor
 • Starnúca populácia
 • Pretrvávajúce nedostatky v podnikateľskom prostredí

Coface hodnotenie:

Riziko insolvencie firiem v Rusku: C (na škále hodnotenia 7 stupňov od nízkeho po vysoké riziko ide o šiesty stupeň) 

Podnikateľské prostredie: C

Odhad rastu HDP v roku 2016: -1,5 %

Stiahnuť túto tlačovú správu : Rusko hostí hokejový šampionát, ale ekonomika chytá dych (127,98 kB)
Nahor
 • Slovak
 • English