Novinky a publikácie
01. 06. 2017
Country risk a ekonomické štúdie

Rusko vystupuje z recesie, ale rast je ohrozený

Rusko vystupuje z recesie, ale rast je ohrozený
Diverzifikácia ruského hospodárstva vyplývajúca z trvajúceho prepadu cien ropy, smeruje proti štrukturálnym obmedzeniam, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na jeho strednodobý rast. Ako podotýka nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, aj napriek tomuto riziku niektoré odvetvia, ako agropotravinárske, chemické a automobilové, ťažia z oživenia. Prispejú tak k zotaveniu ekonomiky v tomto roku.

Hlavné prekážky diverzifikácie: nedostatok pracovných síl a investícií

Po dvoch po sebe nasledujúcich rokoch znižovania hospodárskej aktivity (-2,8 % v roku 2015 a -0,2 % v roku 2016) vyzerajú prognózy rastu ruskej ekonomiky opäť pozitívne, hoci, ako upozorňuje Coface, naďalej zostávajú slabé, s predpoveďou rastu HDP na úrovni 1 %. „Zraniteľnosť rastu v strednodobom horizonte možno vidieť z nadmernej závislosti ekonomiky na uhľovodíkových palivách. Napriek nedávnemu vzostupu cien ropy sa Rusko nemôže spoliehať na to, že si udrží či zvýši produkciu  ropy,“ upozorňuje Coface.

Diverzifikácia hospodárstva, ktorá je súčasťou strategického plánu Ruska, čelí rôznym štrukturálnym prekážkam, najmä demografickému vývoju krajiny. Ten od roku 2010 bojuje s poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku. Navyše sankcie uložené po prepuknutí ukrajinskej krízy, ako aj politická situácia v krajine (regulácie, stav politickej slobody a korupcii) oslabujú záujem zahraničných investorov. Aj súkromný ruský kapitál často uprednostňuje skôr úsporu investícií pred investovaním do rozvoja národného hospodárstva.

Rusko musí zvýšiť produktivitu práce a využívanie výrobných zariadení

Rusko čelí štrukturálnym obmedzeniam, ako aj náročným podmienkam, či už z vnútroštátneho alebo medzinárodného hľadiska. Na druhej strane si musí udržať konkurencieschopnosť. „V tomto smere v posledných piatich rokoch dosiahla krajina značný pokrok - zo 67. miesta v rokoch 2012-2013 poskočilo Rusko na 43. miesto v roku 2016 – 2017 podľa hodnotenia Global Competitiveness Index Svetového ekonomického fóra,“ pripomína Coface.

Vývoj cien ropy a prípadné zrušenie sankcií bude preto podľa Coface rozhodujúce pre súkromné investície. Tie totiž od roku 2013 klesajú a ich vzostup by pomohol rozšíreniu výrobných zariadení.

„Zatiaľ čo úroveň vzdelania a vedeckého výskumu patrí medzi výrazné aktíva krajiny, produktivita práce zostáva v Rusku nízka. Je viac ako sedemkrát nižšia než v USA a viac ako päťkrát nižšia ako v EÚ, pričom je na pomerne statickej úrovni,“ upozorňuje Coface. Jednotkové náklady na prácu sú napriek tomu podľa nadnárodnej spoločnosti pomerne vysoké.

Ako dodáva Coface, prudký pokles hodnoty rubľa v rokoch 2014-2015 zvýšil konkurencieschopnosť niektorých ruských tovarov v porovnaní s dovážanými výrobkami, no najmä v odvetviach, ktoré využívali podporné opatrenia. Napríklad agropotravinársky, chemický a gumárenský sektor, kde sa očakáva aj naďalej rast. Pozitívom je aj naštartovanie automobilového sektora. Po dvoch rokoch prudkého poklesu (-36 % v roku 2015 a -11 % v roku 2016) sa predaj automobilov v marci a apríli 2017 zvýšil.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Rusko vystupuje z recesie, ale rast je ohrozený (120,12 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English