Novinky a publikácie
26. 09. 2023
Country risk a ekonomické štúdie

Slovenské firmy môžu mať problém. Ich nemeckí obchodní partneri menia stratégiu

Slovenské firmy môžu mať problém. Ich nemeckí obchodní partneri menia stratégiu

Nemecké spoločnosti sú čoraz pesimistickejšie. Až 41 % nemeckých firiem je presvedčených, že ich obchodná situácia je horšia. Faktom pritom je, že hlavné hrozby, ako pandémia COVID-19 a z toho vyplývajúce narušenia dodávateľských reťazcov, či tlak na ceny komodít po vypuknutí vojny na Ukrajine, pominuli. Napriek tomu dokonca 28 % respondentov očakáva tento rok ďalšie zhoršenie podnikania. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Coface o platobnej morálke nemeckých firiem. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. „Nemecko je kľúčovým obchodným partnerom Slovenska a významných odbytišťom pre mnohé tunajšie spoločnosti,“ konštatuje Rudolf Kypta, generálny riaditeľ Coface Slovenská republika a Česko. Spoločnosť uskutočnila prieskum medzi júlom a augustom tohto roku na vzorke 1075 firiem všetkých veľkostí a naprieč odvetviami nemeckého hospodárstva. Ide už o siedmy takýto prieskum medzi nemeckými firmami.

 Situácia sa vrátila do čias spred pandémie

Na rozdiel od minulého roka sa na najnovšom vydaní prieskumu spoločnosti Coface o skúsenostiach s platobnou morálkou firiem v Nemecku neprejavili mimoriadne udalosti, ako spomínaná pandémia COVID-19 alebo začiatok vojny na Ukrajine a z toho vyplývajúce tlaky na ceny komodít. To viedlo k normalizačnému efektu a údaje o platbách v roku 2023 sa priblížili k úrovniam spred pandémie. Ako vyplýva z prieskumu, platobné podmienky v roku 2023 ponúklo viac spoločností (79 % zo všetkých účastníkov), čo je porovnateľné s rokom 2019 (81 %). Všeobecná preferencia krátkych úverových podmienok v Nemecku zostala nezmenená: viac ako polovica opýtaných spoločností požadovala v roku 2023 platby do 30 dní, zatiaľ čo ultra dlhé úverové podmienky (120 a viac dní) boli zriedkavé.

Údaje o oneskorení platieb ukazujú, ako veľmi pomohli podnikom v posledných rokoch vládne podporné opatrenia,“ konštatuje na základe údajov z prieskumu Rudolf Kypta. V súčasnosti, keď sa takmer všetky podporné opatrenia súvisiace s COVID-19 skončili a vplyv energetických dotácií sa vyrovnal, sa počet spoločností, ktoré nahlásili oneskorenie platieb, normalizoval a v roku 2023 sa zvýšil na podiel 76 %, čo je výrazne viac ako v období rokov 2020 - 2022, ale menej, než v roku 2019 (85 %). Napriek tomu stojí za zmienku, že v automobilovom priemysle, doprave a IKT sú tieto čísla nad úrovňou spred pandémie. Priemerná dĺžka omeškania platieb sa v roku 2023 zvýšila na 30,1 dňa (+1,4 dňa oproti roku 2022), čo je stále výrazne pod predpandemickým priemerom 39,7 dňa. „Väčšina odvetví - okrem drevárskeho, stavebného a textilno-odevného - zaznamenala nárast dĺžky trvania oneskorenia platieb. S priemerom 22 dní zaznamenali v tomto roku najkratšiu dobu čakania spoločnosti v sektore balenia papiera, kým spoločnosti v sektore financií museli byť najtrpezlivejšie s priemerným oneskorením 39,2 dňa,“ podotýka Rudolf Kypta.
 

picnem
Pesimizmus rastie

Hoci platobná morálka zostáva aj po tomto zhoršení v relatívne dobrej kondícii, spoločnosti sú veľmi pesimistické, pokiaľ ide o ich obchodné vyhliadky. Pohľad na ich súčasnú obchodnú situáciu je v tomto roku obzvlášť negatívny, len 13 % účastníkov si myslí, že ich situácia je lepšia ako v roku 2022, pričom až 41 % ju vníma ako horšiu. Výhľad na rok 2024 je tiež pochmúrny. Iba 20 % účastníkov očakáva oživenie svojho podnikania, zatiaľ čo 28 % sa pripravuje na ešte horšie vyhliadky. Hoci sa vplyv jednotlivých veľkých rizík, ako je napríklad narušenie globálnych dodávateľských reťazcov, znížil, počet ďalších rizík, ktoré ovplyvňujú chod firiem súčasne, sa zvyšuje.

Stratégia znižovania rizika

Aj v dôsledku tohto vývoja Nemecko v porovnaní s rokom 2022 stratilo na popularite ako dobré miesto na podnikanie, na rozdiel od Spojených štátov a východnej Európy, ktoré na popularite získali. Mierne atraktívnejšou sa stala aj Čína, ale jej podpora zostala v historickom porovnaní na veľmi nízkej úrovni,“ konštatuje Rudolf Kypta.
Je to aj dôsledok stratégie nemeckých spoločností znižovať riziko, čím sa snažia znížiť svoju obchodnú závislosť od jednotlivých krajín, dodávateľov alebo zákazníkov. V tomto roku sa pre tento krok rozhodlo už 12 % zúčastnených spoločností, pričom najviac je tým ovplyvnený textilno-odevný priemysel. V nasledujúcich troch rokoch až štvrtina, teda 25 % všetkých nemeckých spoločností zúčastnených na prieskume Coface, očakáva, že pre svoje podnikanie využije stratégiu znižovania rizika.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Slovenské firmy môžu mať problém. Ich nemeckí obchodní partneri... (283,74 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English