Novinky a publikácie
22. 05. 2015
Firemné novinky

Spoločnosť Coface odštartovala rok 2015 rastom obratu aj ziskov

We begin 2015 with robust results:
  • Nárast obratu o 5,3 % pri aktuálnom rozsahu konsolidácie a výmennom kurze (nárast o 2,3 % pri konštantnom rozsahu konsolidácie a výmennom kurze).
  • Miera zotrvania klientov zostáva na vysokej úrovni 91,8 %.
  • Zlepšenie pri kombinovanom pomere po zaistení na 77,5 %: pokles o 0,2 bodu v porovnaní s 1. štvrťrokom 2014 a pokles o 2,2 bodu v porovnaní s celým účtovným obdobím 2014.
  • Nárast prevádzkového zisku o 6,1 %[1]  a nárast čistého zisku (skupinového podielu) o 10,7 %[2]  pri konštantnom rozsahu konsolidácie aj výmenného kurzu.

Ak nie je uvedené inak, uvedené zmeny sú v porovnaní s výsledkami k 31. marcu 2014

 

Jean-Marc Pillu, generálny riaditeľ spoločnosti Coface, v tejto súvislosti podotkol:

„Rok 2015 sme odštartovali s vynikajúcimi výsledkami: rast aj ziskovosť skupiny sú uspokojivé a poukazujú na vytrvalosť skupiny pri realizácii zvolenej stratégie v súčasnom rôznorodom ekonomickom prostredí. Nedostatky, ktoré sú v niektorých odvetviach po celom svete, ovplyvňujú finančnú stabilitu spoločnosti a nabádajú nás, aby sme v úsilí nepoľavovali. Skupina aj naďalej poskytuje svojim klientom podporu prostredníctvom kvalitného manažovania rizík a zabezpečuje tak ochranu nielen ich výsledkov, ale tiež úspešnosť spoločnosti Coface.“

Uverejnené výsledky za rok 2014 zohľadňujú dopad IFRIC 21

 

konsolidovany-obrat

 

 

Hlavné údaje k 31. marcu 2015

Predstavenstvo spoločnosti Coface preskúmalo konsolidovanú účtovnú závierku za obdobie končiace sa k 31. marcu 2015 na svojom zasadnutí 5. mája 2015. Údaje týkajúce sa prvých troch mesiacov roka 2015 preskúmal výbor pre audit.
 

1. Obrat

V prvom štvrťroku 2015 zaznamenala spoločnosť Coface obrat vo výške 389,6 milióna eur, čo predstavuje medziročne nárast o 5,3 % (pri konštantnom rozsahu konsolidácie a výmennom kurze nárast o 2,3 %).

Tento ďalší nárast poukazuje na dopad krokov prijatých za účelom zlepšenia obchodných výsledkov spoločnosti Coface počas ostatných dvoch rokov.

Skupina aj naďalej vykazuje veľmi dobrý rast na  rozvíjajúcich sa trhoch a v Severnej Amerike. V rozvinutých ekonomikách sa stále prejavujú silné konkurenčné tlaky.

Miera zotrvania klientov zostáva aj po prvom štvrťroku 2015 na vysokej úrovni, a to 91,8 %[6].

obrat

 

2. Výsledky a finančná odolnosť

Skupina si udržuje veľmi dobrú úroveň kombinovaného pomeru vo výške 77,5 %, čo medziročne predstavuje zlepšenie o 0,2 bodu a v porovnaní s celým rokom 2014 je to zlepšenie o 2,2 bodu.

Napriek mnohým negatívnym vplyvom, ktoré majú dopad na makroekonomické prostredie najmä v rozvíjajúcich sa trhoch, si spoločnosť Coface udržala škodový pomer pred zaistením vo výške 49,8 %, v porovnaní s 1. štvrťrokom vlaňajšieho roka ide o pokles 2,5 bodu a v porovnaní s celým rokom 2014 o pokles o 0,6 bodu.

Nákladový pomer skupiny po zaistení predstavoval 27,7 %, čo je medziročne zvýšenie o 2,3 bodu. Tento nárast je priamo  v korelácii s rastom obratu na rozvíjajúcich sa trhoch, kde sa väčšina predajov uskutočňuje prostredníctvom maklérov alebo partnerov. Pomer nákladov sa okrem toho zlepšil v porovnaní s celým vlaňajším rokom o 1,6 bodu.

Prevádzkový zisk[8] vzrástol o 6,1 % na 62 miliónov eur a čistý zisk (skupinový podiel) o 10,7 % na 45 miliónov eur (bez zahrnutia prepracovaných položiek)[9].

Skupina rovnako posilnila objem vlastného kapitálu. K 31. marcu 2015 predstavoval celkový objem vlastného kapitálu 1 819,5 milióna eur[10] . K  nárastu došlo predovšetkým vďaka kladnému čistému príjmu vo výške  40,3 milióna eur a v dôsledku zvýšenia rezerv na precenenie pri finančných aktívach ponúkaných na predaj a pri rezervách na prevod.

3. Výhľad

Pomalé oživenie vo svete, ktorého sme boli svedkom v roku 2014, sa potvrdilo aj v prvom štvrťroku 2015, pričom tento trend by mal pokračovať aj po celý zvyšok tohto roka.  Očakáva sa však, že na toto oživenia budú mať v budúcnosti dopad aj niektoré negatívne faktory. Aktivita v Spojených štátoch amerických je naďalej veľmi dynamická a aj v eurozóne dochádza k zrýchľovaniu ekonomík, no rast na rozvíjajúcich trhoch sa však spomaľuje a v niektorých z krajín sa už začínajú prejavovať problémy v sektoroch či v ekonomike celkovo.  Coface bude preto aj naďalej aplikovať svoj rastový model, v ktorom kombinuje obchodnú dynamiku založenú na inováciách, multikanálovej distribúcii a rozsiahleho medzinárodného pokrytia, s obozretnosťou riadenia rizík. Cieľom je pomôcť firmám dosahovať čo najbezpečnejší rast.

 

FINANČNÉ INFORMÁCIE

Túto tlačovú správu, konsolidovanú účtovnú závierku a analytickú prezentáciu z 1. štvrťroka nájdete na internetovej stránke skupiny: http://www.coface.com/Investors

 

Zverejnené výsledky za rok 2014 zohľadňujú dopad IFRIC 21.

[1] Zmena pri konštantnom rozsahu konsolidácie a výmennom kurze. Prevádzkový zisk zahŕňa náklady na financovanie 0,6 milióna eur za 1. štvrťrok 2014 a 4,6 milióna eur za 1. štvrťrok 2015 a bol prepracovaný tak, aby v ňom  boli vylúčené nasledujúce položky: úrokové poplatky za hybridný dlh (0,2 milióna eur), náklady spojené s primárnou emisiou akcií (1,3 milióna eur k 31. marcu 2014, úrokové poplatky za hybridný dlh (4 milióny eur), náklady na odkúpenie portfólia spojené s reštrukturalizáciou distribučnej siete v USA a ostatné prevádzkové náklady (2,1 milióna eur – pozri poznámku 18 účtovnej závierky za 1. štvrťrok 2015)  k 31. marcu 2015.

[2] Zmena pri konštantnom rozsahu konsolidácie a výmennom kurze. Čistý zisk (skupinový podiel) bol prepracovaný tak, aby sa vylúčili nasledujúce položky: úrokové poplatky za hybridný dlh (0,2 milióna eur), náklady spojené s primárnou emisiou akcií (1,3 milióna eur) k 31.  marcu 2014, úrokové poplatky za hybridný dlh (4 milióny eur) a prevádzkové náklady spojené s reštrukturalizáciou distribučnej siete v USA a ostatné prevádzkové náklady (2,1 milióna eur – pozri poznámka 18 účtovnej závierky za 1. štvrťrok 2015)  k 31. marcu 2015. Pri týchto položkách sa aplikovala normalizovaná daňová sadzba za 1. štvrťrok 2014.

[3] Pri konštantnom rozsahu konsolidácie a výmennom kurze.

[4] Prevádzkový zisk zahŕňa náklady na financovanie (0,6 milióna eur za 1. štvrťrok 2014 a 4,6 milióna eur za 1. štvrťrok 2015). Bol prepracovaný tak, aby sa vylúčili nasledujúce položky: úrokové poplatky za hybridný dlh (0,2 milióna eur), náklady spojené s primárnou emisiou akcií (1,3 milióna eur) k 31. marcu  2014, úrokové poplatky za hybridný dlh (4  milióny eur),  náklady na odkúpenie portfólia spojené s reštrukturalizáciou distribučnej siete v USA a ostatné prevádzkové náklady (2,1 milióna eur – pozri poznámku 18 účtovnej závierky za 1. štvrťrok 2015)  k 31. marcu 2015.

[5] Čistý zisk (skupinový podiel) bol prepracovaný tak, aby sa vylúčili nasledujúce položky: úrokové poplatky za hybridný dlh (0,2 milióna eur), náklady spojené s primárnou emisiou akcií (1,3 milióna eur) k 31. marcu 2014, úrokové poplatky za hybridný dlh (4 milióny eur) a prevádzkové náklady spojené s reštrukturalizáciou distribučnej siete v USA a ostatné prevádzkové nálady (2,1 milióna eur – pozri poznámku 18 účtovnej závierky za 1. štvrťrok 2015)  k 31. marcu 2015. U týchto položiek sa aplikovala normalizovaná daňová sadzba za 1. štvrťrok 2014.

[6] Miera zotrvania klientov k 31. marcu 2015.

[7] Pri konštantnom rozsahu konsolidácie a výmenného kurzu.

[8] Prevádzkový zisk zahŕňa náklady na financovanie (0,6 milióna eur za 1. štvrťrok 2014 a 4,6 milióna eur za 1. štvrťrok 2015). Bol prepracovaný tak, aby sa vylúčili nasledujúce položky: úrokové poplatky za hybridný dlh (0,2 milióna eur), náklady spojené s primárnou emisiou akcií (1,3 milióna eur) k 31. marcu 2014, úrokové poplatky za hybridný dlh (4 milióny eur), náklady na odkúpenie portfólia spojené s reštrukturalizáciou distribučnej siete v USA a ostatné prevádzkové náklady (2,1 milióna eur – pozri poznámku 18 účtovnej závierky za 1. štvrťrok 2015)  k 31. marcu 2015.

[9] Čistý zisk (skupinový podiel) bol prepracovaný tak, aby sa vylúčili nasledujúce položky: úrokové poplatky za hybridný dlh (0,2 milióna eur), náklady spojené s primárnou emisiou akcií (1,3 milióna eur) k 31. marcu 2014, úrokové poplatky za hybridný dlh (4 milióny eur) a prevádzkové náklady spojené s reštrukturalizáciou distribučnej siete v USA a ostatné prevádzkové náklady (2,1 milióna eur – pozri  poznámku 18 účtovnej závierky za 1. štvrťrok 2015) k 31. marcu 2015. Pri týchto položkách sa aplikovala normalizovaná daňová sadzba za 1. štvrťrok 2014.

[10] Celkový vlastný kapitál podľa IFRS.

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Spoločnosť Coface odštartovala rok 2015 rastom obratu aj ziskov (357,08 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English