Novinky a publikácie
28. 04. 2022
Firemné novinky

Spoločnosti Coface vzrástol obrat aj napriek pandémii

Spoločnosti Coface vzrástol obrat aj napriek pandémii

Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, zvýšila za rok 2021 svoje tržby aj zisk. Aj napriek pandémii vzrástli tržby skupiny celosvetovo o 8,3 percenta na 1 568 milióna eur pri konštantnej veličine FX a perimetre a čistý zisk za dané obdobie dosiahol 223,8 milióna eur, z toho 32,9 milióna eur v štvrtom štvrťroku 2021. „Celkový obrat Coface na Slovensku sa za vlaňajšok zvýšil medziročne o 5,1% a odzrkadľoval tak aj napriek pandémii postupné zotavovanie sa slovenskej aj globálnej ekonomiky,“ skonštatoval k výsledkom generálny riaditeľ pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný.  

 

Solídny výkon

Skupina Coface pokračovala v roku 2021 v solídnom prevádzkovom výkone v prostredí silného ekonomického oživenia, a to aj napriek pretrvávajúcej pandémii. Rizikové prostredie sa naďalej normalizuje, no s veľmi rozdielnou situáciou v závislosti od krajiny alebo odvetvia hospodárstva. Výsledky Coface odrážajú značné uvoľnenie rezerv viazaných na nízke straty. Z nich sa veľká časť splatila vládam, ktoré realizovali schémy verejného zaistenia. Tieto vládne opatrenia znížili za rok 2021 zisk Coface pred zdanením o 160 miliónov eur. V Coface predpokladáme, že tieto schémy budú mať v roku 2022 oveľa menší vplyv,“ skonštatoval k hospodárskym výsledkom generálny riaditeľ skupiny Coface Xavier Durand.
Poistné obchodných úverov vzrástlo za rok 2021 o +9,7 % vďaka oživeniu ekonomík a minulého preceňovania. Cenový vplyv je medziročne stále pozitívny (+0,7 %), ale vývoj bol za uplynulé tri štvrťroky negatívny (kumulovane -2,2 %). Informačné služby vzrástli o +18,1 % za fiškálny rok 2021, z toho +30,5 % v štvrtom kvartáli vlaňajšieho roka.
Čistý škodový pomer skupiny bol za vlaňajšok na úrovni 33,3 %, čo je medziročne zlepšenie o 14,4 percentuálneho bodu. Ukazovateľ škodového pomeru v 4. štvrťroku 2021 dosiahol úroveň 50,4 % (a 10,9 % bez vládnych programov) s pokračujúcim uvoľňovaním rezerv. Vládne programy na podporu firiem mali negatívny vplyv na zisk Coface pred zdanením v roku 2021 vo výške 160 miliónov eur, z toho 103 miliónov eur v 4. štvrťroku.

 

Rast na Slovensku

Slovenská ekonomika sa vlani začala čiastočne zotavovať po prudkom prepade a rast HDP dosiahol 3,1 %. „Zotaveniu ekonomiky pomohol domáci dopyt,“ podotkol generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Spotrebu domácností pritom vlani stále limitovala pokračujúca pandémia. „Samozrejme, aj Slovensko patrilo ku krajinám, kde vláda prijala opatrenia na podporu ekonomiky, čo sa zároveň premietlo aj do nižšieho počtu insolventností firiem,“ podotýka Ján Čarný.

 

Pokračovanie v strategickom pláne

Coface pokračuje v realizácii svojho strategického plánu Build to Lead, ktorého relevantnosť potvrdzuje aj výkonnosť skupiny vo veľmi atypickom prostredí. Rast samotných informačných služieb dosiahol 18 %, resp. 30 % v štvrtom štvrťroku. Spoločnosť Coface ako taká pokračuje v rozvoji svojej globálnej informačnej infraštruktúry, pričom čerpá zo svojich odborných znalostí a hĺbky svojej databázy,“ skonštatoval generálny riaditeľ skupiny Coface Xavier Durand. Vzhľadom na silu súvahy a v súlade s politikou riadenia kapitálu navrhne Coface počas valného zhromaždenia rozdelenie dividendy vo výške 1,50 eura na akciu, čo zodpovedá 100 % výplatnému pomeru.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Spoločnosti Coface vzrástol obrat aj napriek pandémii (520,08 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English