Novinky a publikácie
24. 05. 2016
Country risk a ekonomické štúdie

Strojári majú pred sebou dobrý rok

Strojári majú pred sebou dobrý rok
Coface: Slovenské strojárstvo sa začalo vzmáhať, zlepšila sa aj platobná schopnosť. Rizikom môže byť vývoj cien ropy a ocele.

Strojárstvo na Slovensku zaznamenáva po zvládnutí krízy z rokov 2008 až 2010 obrat nielen v raste priemyselnej produkcie a zvýšenia zamestnanosti, ale aj v zlepšení platieb medzi obchodnými partnermi. Konštatuje to v súvislosti s terajším strojárskym veľtrhom v Nitre country manažér Coface Slovensko Juraj Janči. Nadnárodná spoločnosť Coface patrí medzi globálnych lídrov v manažovaní si kreditného rizika firiem. „Dôvodom rastu priemyselnej produkcie je najmä nárast objednávok zo strany zahraničných odberateľov, dokonca mnohí z nich presúvajú výrobu priamo na Slovensko. V priemere od začiatku roka vzrástla celková priemyselná výroba v strojárstve o 3 %, a  v porovnaní s rokom  2015 o 4 %,“ spresňuje.

Strojári rastú

Ako podotýka Juraj Janči, rast strojárskeho segmentu zároveň pomáha rastu produkcie aj subdodávateľov, a to najmä pokiaľ ide o dodávateľov hutných a iných materiálov.

Strojárstvo na Slovensku je podľa neho z hľadiska platobnej schopnosti v dobrej kondícii. „Podľa našich skúseností omeškávania nastávajú najmä v Česku a v Poľsku, kde v poslednom období monitorujeme nárast objemu hlásených polehotných pohľadávok aj v tomto sektore,“ hovorí na regionálne rozdiely vo vývoji Juraj Janči.

Pozor na dodatočné zabezpečenie

Aj napriek priaznivému vývoju však country manažér Coface Slovensko upozorňuje, že strojárske firmy by mali zostať pri obchodovaní ostražité. „Okrem tradičných nástrojov manažovania pohľadávok, ako aj informačnej a preventívnej vybavenosti, je nevyhnutné dbať na dodatočné zabezpečovacie prvky, najmä v prípade, že nejde o stáleho partnera, respektíve, pokiaľ s nimi mala firma negatívne skúsenosti  v minulosti,“ vysvetľuje. Okrem poistenia pohľadávok je to inštrument dokumentárneho inkasa, bankovej záruky a pod.

„Rovnako na základe skúseností z obdobia 2008-2010 odporúčame venovať pozornosť plánovaniu skladovej zásoby a výrobných prostriedkov. V minulosti totiž príliš vysoké zásoby, resp. náhle zrušenie objednávok od zahraničných partnerov viedlo mnohé firmy do problémov, z ktorých sa dostávali ťažko a draho,“ upozorňuje na prípady.

Mnohé strojárske firmy dnes exportujú aj na rizikovejšie trhy a odbytištia si skúšajú hľadať aj v Číne, kde však v poslednom období rastie počet nesplatených pohľadávok. „Pri exporte do rizikovejších teritórií odporúčame využiť už spomínané nástroje na zabezpečenie pohľadávok a minimalizovanie rizika neustále, nielen pri zmene správania sa odberateľa,“ dodáva.

Tento rok na slovenskom trhu radikálnu zmenu vývoja produkcie v strojárskom segmente neočakáva. Každopádne vplývať naň môžu jednak zmeny kvantitatívneho charakteru - cena ropy a ocele, ale aj kvalitatívneho charakteru - ako nedostatok odborného personálu, či zlý výber teritórií a partnerov pre ďalšiu expanziu.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Strojári majú pred sebou dobrý rok (117,70 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English