Novinky a publikácie
07. 01. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Štvrťročná ‘Sektorová Panoráma’ - Textilný priemysel

Štvrťročná ‘Sektorová Panoráma’ - Textilný priemysel

V západnej Európe sa riziká všeobecne stabilizujú  tým, ako sa eurozóna dostáva z recesie. Európske odvetvové riziká však ovplyvňuje nevýrazný domáci dopyt v južnej Európe a žiadne z odvetví ešte nedosiahlo "mierne" úverové riziko.

 

Európsky textilný priemysel : kľúčom k úspechu sú inovácie

Textilný a odevný priemysel oslabený zásadnými otrasmi, ktoré spôsobila globalizácia a dopytové šoky v dôsledku série finančných kríz, vykazoval v troch hodnotených regiónoch " stredné " úverové riziko . V Európe je textilný priemysel relatívne silný, ale tržby v odevnej brandži doplácajú na pokles spotreby. Situácia vo Francúzsku potvrdzuje novo nájdenú energiu textilného priemyslu. Počet konkurzov v tomto odvetví sa od roku 2009 znížil takmer o polovicu, aj keď sa stále blíži k historickému maximu pre francúzske firmy ako celok. Ku koncu októbra 2013 bolo z celkového počtu 62 431 bankrotov zaznamenaných spoločnosťou Coface za rok iba 83 bankrotov v textilnom odvetví.

 

Európsky textilný priemysel zostáva konkurencieschopný napriek lacným výrobkom z rozvíjajúcich sa krajín, skutočný kľúč k úspechu však spočíva v inováciách. Boj o prežitie donútil mnohé firmy investovať do technických textílií, väčšinou vo forme nových trhových príležitostí. Ako prvé sa do inovácií pustili škandinávske krajiny, keď reštrukturalizovali svoj textilný priemysel. Švédsko napríklad tradične investuje do výskumu a vývoja viac ako zvyšok Európy,  jeho výdavky zodpovedajú 3,4 % HDP v porovnaní s 2,25 % vo Francúzsku a približne 1,5 % v Španielsku a Taliansku. Vzdeláva tiež inžinierov, aby pokrylo reálne potreby tohto odvetvia.

 

Inovačné úsilie sa rozhodne vypláca. Môže však byť dosiahnutá trvalá stabilita v odvetví, ktoré sa potýka s kolísajúcimi cenami surovín, potrebou financovať inovácie a hrozbou konkurencie z rozvíjajúcich sa krajín, ktoré sa posúvajú do vyššej cenovej kategórie ? Inovácie nie sú naveky a aby si európsky textilný priemysel udržal vzostupný trend, musí uplatňovať stratégiu, ktorá viedla k jeho " comebacku ". Jednou z jeho kľúčových predností je schopnosť zásobovať rôznorodé trhy, pretože technické textílie možno využiť v mnohých odboroch, vrátane športu, nábytkárstva, medicíny, poľnohospodárstva a ekológie. Textilný priemysel teda rozvojom výskumu a vývoja prispieva k vzostupu ostatných odvetví a k pozitívnemu trendu smerom k špecializácii, najmä v Európe.

 

V maloobchode a automobilovom priemysle v Severnej Amerike a v sektore služieb na nových ázijských trhoch sa riziko znížilo na "mierne"

Dynamická súkromná spotreba v Ázii a Severnej Amerike naďalej znižuje odvetvová riziká. Podľa syntetického ukazovateľa rizika [1], ktorý vytvorili ekonómovia spoločnosti Coface, a ktorý sa opiera o skúsenosti jej upisovateľov s platobnou morálkou firiem, sa znižovanie úverového rizika týka najmä týchto dvoch regiónov.

 

  • V Severnej Amerike sa riziko v automobilovom priemysle a maloobchode zmiernilo zo "stredného" na "mierne" vzhľadom k pozitívnemu trendu spotreby domácností. V automobilovom priemysle sa tržby z predaja nových automobilov vrátili na úroveň pred krízou, čo bolo podporené potrebou obnovy vozového parku. Súčasne s tým sa automobilkám za minulý rok zvýšil cash flow o 19%. Maloobchodné tržby v Kanade a USA vzrástli za minulý rok o 3,9 % ako v internetovom, tak aj v tradičnom obchode. Nárast obratu o 5 % ku koncu októbra 2013 takisto odráža toto opätovné oživenie. 
  • Úverové riziko v sektore služieb na nových ázijských trhoch (emerging Asia) považuje spoločnosť Coface za "mierne". Obrat a ziskovosť sa výrazne zvýšili zásluhou služieb pre firmy, najmä IT a inžinierske služby. V celom regióne podporuje rozvoj čínskej strednej triedy cestovný ruch v ázijských krajinách. Tento trend bude v nasledujúcich rokoch profitovať z rastúceho príjmu čínskych spotrebiteľov.

[1] Indikátor úverových rizík spoločnosti Coface je založený na zmenách vo finančných údajoch zverejňovaných viac než 6000 kótovanými spoločnosťami z rozvíjajúcej sa Ázie, Severnej Ameriky a 15 štátov Európskej únie: zmeny obratu, ziskovosti, zadlženosti, cash flow a pohľadávok zaznamenané analytikmi spoločnosti Coface. Rozlišuje štyri kategórie rizík: mierne, stredné, vysoké a veľmi vysoké.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Štvrťročná ‘Sektorová Panoráma’ - Textilný priemysel (270,86 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English