Novinky a publikácie
08. 03. 2019
Country risk a ekonomické štúdie

Turecko bojuje so stagfláciou, exportu pomáha slabá líra

Turecko bojuje so stagfláciou, exportu pomáha slabá líra
  • Na ekonomiku negatívne vplýva pomalší domáci dopyt a vyššie výpožičkové náklady.
  • Kľúčový zdroj príjmov je vývoz, a to najmä automobilov.

 

Turecko čelí vážnemu ekonomickému spomaleniu, ktoré je spojené s dramatickým nárastom inflácie. Dôvodom je vlaňajšie prudké oslabenie líry, ktoré zasiahlo dynamiku výroby, ale aj domácu spotrebu v krajine. Už vlani v júni pritom nadnárodná spoločnosť Coface zhoršila Turecku rating rizika na vysokú úroveň (C), ku koncu roka sa pridalo zhoršenie hodnotenia rizika v niektorých sektoroch.

 

„Vládne opatrenia síce pomáhajú čeliť ďalšiemu rastu inflácie a dočasne podporujú niektoré sektory ekonomiky, no úplné oživenie priemyslu bude trvať určitý čas“ konštatuje Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Tempo rastu priemyselnej výroby sa v roku 2018 znížilo na 1,6 % z približne 9 % v roku 2017, pričom firmy naďalej trpia slabým domácim dopytom. V septembri 2018 sa ročný nárast výrobných cien zvýšil o rekordných 46 %, zatiaľ čo spotrebiteľské ceny vzrástli o 24 %. Sektory poháňané domácim dopytom, ako napríklad stavebníctvo, maloobchod a informačné a komunikačné technológie (IKT), pocítili spomalenie najvýraznejšie. Tento rok sa už očakáva pribrzdenie inflácie vďaka bázickému efektu a pomalšiemu prechodu zo slabšej líry.

 

Export zostáva významný zdroj príjmov pre ekonomiku

Zhoršenie hospodárskej situácie podporilo vývoz, ktorý sa stal dôležitým zdrojom príjmov pre turecké hospodárstvo. Vývoz v roku 2018 vzrástol medziročne o 7  % na 168 miliárd USD, s kľúčovým výkonom v sektoroch: chemikálií (17 %), motorových vozidiel (12 %), výroby papiera (11 %) a textilného a odevného priemyslu (5 %, resp. 4 %).

Samotný automobilový sektor sa na exporte podieľa najvýznamnejšou čiastkou, a to 17 % z celkového vývozu. Odvetvie profitovalo predovšetkým z hospodárskeho rastu v európskych krajinách, kam smeruje až 50,3 % vývozu, ako aj z viacerých vládnych stimulov.

Turecko rovnako ťaží z výraznej komparatívnej výhody v textilnom, odevnom a kovospracujúcom priemysle, ako aj pri výrobe plastov. Táto výnimočnosť pomohla už krajine dosiahnuť prahovú úroveň v oblasti špecializácie a je možné, že v budúcnosti jej to umožní zvýšiť trhový podiel. Je to v súlade aj s novým vládnym hospodárskym programom na roky 2019-2020 založenom na vyváženom hospodárstve s vyšším vývozom. Z hľadiska investícií považuje vláda za prioritné sektory farmaceutický, chemický, petrochemický, energetický, výroby strojov či IKT.

 

Nedostatočné technológie sú brzdou

„Nízka úroveň technológií a limitovaná konkurencieschopnosť sú faktory, ktoré obmedzujú ďalšie zvyšovanie tureckého exportu. Turecko je vysoko integrované do globálnych hodnotových reťazcov s úzkym prepojením na priemyselnú výrobu v Európe, najmä v Nemecku, ktoré je pre krajinu najväčší vývozný trh. Príjmy z vývozu preto budú závisieť od európskeho rastu, najmä v automobilovom a textilno-odevnom priemysle,“ upozorňuje Coface.

 

 

 

Stiahnuť publikáciu

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Turecko bojuje so stagfláciou, exportu pomáha slabá líra (146,20 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English