Novinky a publikácie
05. 05. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Úverové riziko firiem v sektoroch v Európe sa zlepšuje, v Ázii rastú obavy

 Úverové riziko firiem v sektoroch v Európe sa zlepšuje, v Ázii rastú obavy

Kvartálny prieskum úverového  rizika Coface credit risk v 14 sektoroch v troch hlavných regiónoch sveta.

V Európe a Severnej Amerike sa úverové riziko v priemyselných sektoroch stabilizuje, no začína byť zdrojom obáv v rozvíjajúcich sa ekonomikách Ázie

Západná Európa: vidieť prvé známky oživenia, napriek tomu vykazujú niektoré priemyselné sektory naďalej vysoké riziko

Zatiaľ čo sa zdá, že recesia sa v západnej Európe chýli ku koncu, stále nevidieť významné zlepšenie v rizikovosti splácania úverov zo strany firiem v jednotlivých sektoroch. „V prvom štvrťroku 2014 tak zostáva miera úverového rizika osobitne vysoká v kovospracujúcom, automobilovom a stavebnom priemysle,“ konštatuje v najnovšom štvrťročnom prieskume úverového rizika Coface credit risk nadnárodná spoločnosť Coface. V metalurgickom priemysle, v ktorom obrat a ziskovosť naďalej klesá, vidieť podľa nej závislosť na stavebníctve a automobilovom priemysle, kam smeruje väčšina produkcie kovospracujúceho sektora. „Sme aj naďalej ostražití, pokiaľ ide o európsky automobilový priemysel. A to aj napriek pozitívnemu trendu v raste predaja, ktorý automobilový sektor vykazuje kontinuálne šiesty mesiac po sebe. Preto oba sektory Coface stále zaraďuje do kategórie „veľmi vysoké riziko“,“ dodáva Coface.

graf

V stavebníctve, kde v súčasnosti platí „vysoké rizikovo“ splácania úverov zo stany firiem, došlo k poklesu jeho objednávok na európskej úrovni (pokles o 10 % v januári 2014 v porovnaní s januárom 2013) a ceny aj naďalej všeobecne klesajú. Okrem toho, na rozdiel od Nemecka a Dánska, kde vidieť mierne oživenie, stavebný sektor vážne ovplyvnilo zníženie počtu stavebných povolení v južnej Európe, vo Francúzsku a dokonca vo Veľkej Británii, konštatuje ďalej Coface.

Severná Amerika: priaznivý výhľad

Severná Amerika si razí cestu vpred, hlási neustále zlepšovanie podnikových výsledkov. Finančná likvidita sa takisto postupne zvyšuje, čo prispieva k stabilizácii pri posudzovaní rizík v sektoroch. Väčšine sektorov tak  Coface prisudzuje hodnotenie „stredné riziko“ a v krátkodobom výhľade je vývoj v niekoľkých odvetviach tiež priaznivý. Medzi takéto sektory patrí strojárstvo, ktoré priťahuje stále viac investícií a posilňuje si ziskovosť (priemerná miera na konci roka 2013 bola 17,5 %), ale aj automobilový priemysel. Ten zas ťaží zo zdravých finančných základov. „Úverové riziko v textilnom a odevnom sektore považujeme tiež za stabilné. Vytvoriť by len v tomto roku malo 6000 pracovných miest pri plánovaných investíciách vyše 4 miliardy dolárov,“ konštatuje Coface.

Rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky: riziko v kovospracujúcom sektore sa zhoršilo, je „veľmi vysoké“

Na rozdiel od západnej Európy a Severnej Ameriky, kde sa vývoj úverového rizika v sektoroch začína postupne stabilizovať, rozvíjajúce sa ekonomiky Ázie predstavujú nový zdroj znepokojenia. Spomalenie aktivity v Číne poukazuje na štrukturálne problémy, ktoré ovplyvňujú ziskovosť jednotlivých spoločností. Sektory, ktoré trpia nadmernou kapacitou, teraz stoja pred výzvami  reštrukturalizácie.

To je aj prípad kovospracujúceho sektora, kde proces konsolidácie trhu sprevádza  zvýšenie úverového rizika. Podľa prieskumu spoločnosti Coface v Číne (krajina produkuje 49 % svetovej ocele), až 80 % podnikov malo vlani problémy s platbami v omeškaní. Ide o najvyššiu úroveň za posledné tri roky. V tejto súvislosti je tak kovospracujúci priemysel v rozvíjajúcich sa ázijských ekonomikách v súčasnosti jediným odvetvím, ktorému Coface znížilo úverové riziko na  „veľmi vysoké ", čo je najhoršia známka v ohodnotení rizika.

upravena_tabulka_sektorove_riziko

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Úverové riziko firiem v sektoroch v Európe sa zlepšuje, v Ázii r... (298,76 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English