Novinky a publikácie
13. 07. 2016
Country risk a ekonomické štúdie

V regióne strednej a východnej Európy klesol počet insolvencií

V regióne strednej a východnej Európy klesol počet  insolvencií

 

 

Počet insolvencií v strednej a východnej Európe poklesol vlani v 9 z 13 krajín. Vyplýva to z najnovších údajov nadnárodnej spoločnosti Coface, globálneho lídra v manažovaní kreditného rizika firiem. Krajiny v strednej a východnej Európy podľa Coface ťažili z priaznivých ekonomických podmienok, čo viedlo k zlepšeniu situácie firiem. HDP merané cez regionálny insolvenčný priemer tak vlani v regióne CEE predstavoval -14 %. Kým v prípade Ukrajiny a Litvy zaznamenala Coface dvojciferné zhoršenie, Rumunsko a Maďarsko sa tešili z výrazného zlepšenia. Slovensko spolu s Rumunskom sú dokonca v počte insolvencií ako jediné z regiónu na predkrízovej úrovni. Coface predpovedá, že firmy budú aj naďalej ťažiť z priaznivých podmienok, vďaka čomu sa dá očakávať, že tento rok počet insolvencií v regióne klesne v priemere o -5.3 %.

Kým najväčšie rozvíjajúce sa ekonomiky spomalili rast - alebo dokonca prešli recesiou – stredo- a východoeurópske ekonomiky profitovali vlani zo zlepšenia ekonomického prostredia a priaznivejších podmienok. Priemerné tempo regionálneho rastu HDP zrýchlilo z 2,6 % v roku 2014 na 3,3 % v roku 2015. Sektory zamerané na vývoz profitovali z pomalého, ale postupného oživovania svojho hlavného obchodného partnera - Eurozóny. Okrem toho kombinácia ďalšieho poklesu miery nezamestnanosti, rastu miezd, nízkej inflácii, poklesu cien komodít a historicky nízkych úrokových sadzieb spôsobila, že sa súkromná spotreba stala  hnacou silou rastu tamojších ekonomík. Hoci CEE ekonomiky už predtým ťažili z investícií spolufinancovaných EÚ, tempo využitia eurofondov sa zvýšilo najmä v roku 2015, keďže išlo o posledný rok vyčerpania finančných prostriedkov z rozpočtu únie na roky 2007-2013. Tieto investície tak významne prispeli k rastu ekonomík stredo- a východoeurópskeho regiónu v minulom roku.

Pozitívne a negatívne trendy v regióne

„Dynamika vývoja insolvencií v regióne bola vlani rôzna. Najsilnejší pokles, takmer o -50 % zaznamenalo Rumunsko, ktoré ťažilo z významných fiškálnych stimulov. Najvyšší nárast, o 20,8 %, si zas pripísala Ukrajina, ktorá zažila ďalší rok recesie v dôsledku konfliktu s Ruskom,“ skonštatoval Grzegorz Sielewicz, ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu.

Pokiaľ ide o odvetvové členenie, sektory, ktoré sú priamo závislé na spotrebe domácností, profitovali z rastúceho dopytu, hoci vysoká saturácia, silná konkurencia a nízke marže spôsobili, že obchodné spoločnosti sú stále silne zastúpené medzi najrizikovejšími, pokiaľ ide o insolvencie. Stavebný sektor vlani ťažil z projektov spolufinancovaných EÚ, aj keď platobná morálka je stále slabá a stavebné firmy sú tak rovnako v štatistikách platobnej neschopnosti. Vlani sa takmer 1 % aktívnych firiem v regióne strednej a východnej  Európy dostalo do platobnej neschopnosti.

„Treba zdôrazniť, že vo väčšine krajín sa miera insolvencií stále nevrátila na predkrízovú úroveň roku 2008. Napríklad v Česku bol počet insolvencií vlani takmer 4-krát vyšší ako v roku 2008, v Poľsku 1,8-krát vyššia a v Slovinsku 2,2 krát vyššia. Svetlým príkladom je jedine Slovensko a Rumunsko, kde je počet pod predkrízovou úrovňou a medziročne sa znižuje,“ dodáva Sielewiz.

Celkovo však údaje za rok 2015 vytvárajú pozitívnejší obraz o firmách strednej a východnej Európy. Tento trend by mal pretrvávať, pretože firmy naďalej ťažia z priaznivého ekonomického prostredia, najmä v porovnaní s rozvíjajúcimi sa ekonomikami. Regionálne zlepšenie sa odráža aj v hodnotení rizík krajín zo strany Coface. Napríklad v januári Coface zlepšila rating Maďarska na A4 (na 8-škálovej stupnici, A4 najlepšie, E najhoršie), v júni Lotyšsku a Rumunsku aktualizovala na A4, Litve a Slovinska na A3. Väčšina krajín strednej a východnej Európy tak má prijateľnú úroveň rizika.

Rok 2016: Priaznivé podmienky na podnikanie v SVE

„Podmienky na podnikanie budú naďalej priaznivé, hoci už menej, než v predchádzajúcom roku,“ podotýka Grzegorz Sielewicz. „Odhadujeme, že platobná neschopnosť poklesne v tomto roku o -5.3 %,“dodáva. Ďalšie zlepšenie na trhu práce posilní spolu s rastúcou dôverou spotrebu domácností ako hybnú silu rastu ekonomík SVE. Príspevok investícií nebude taký vysoký ako v minulom roku, a to najmä kvôli pomalému rozbehu nových projektov spolufinancovaných EÚ. To oslabí expanziu odvetvia stavebníctva a priemyselných odvetví s ním spojených. Na druhej strane, región zostane aktívnym exportérom, hoci spomalenie svetového obchodu by mohlo pribrzdiť ambície jednotlivých krajín. Globálne turbulencie vrátane strmšieho čínskeho spomalenia - čo ovplyvňuje najmä Nemecko ako hlavného partnera strednej a východnej Európe - by mohlo znížiť exportnú dynamiku týchto krajín.

graf-insolvencii
insolvencie-v-sve
vyvoj-insolvencii
Stiahnuť túto tlačovú správu : V regióne strednej a východnej Európy klesol počet insolvencií (858,24 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English