Novinky a publikácie
30. 06. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Vďačí India za ekonomické oživenie Modiho vláde?

Vďačí India za ekonomické oživenie Modiho vláde?
Medzinárodný menový fond označuje najnovšie Indiu ako „jeden z jasných bodov v globálnej ekonomike“. Dôvodom je najmä efektívnejšia politika a ukončenie  politickej nestability po roku od nástupu premiéraNarendra Modiho do funkcie. Nadnárodná spoločnosť Coface očakáva, že rast HDP krajiny dosiahne tento rok 7,5 %. Do akej miery však práve Modiho reformy prispeli k naštartovaniu ekonomiky? A sú tieto zlepšenia ekonomiky bez rizík?

Takto pred rokom sa po 5 týždňoch parlamentných volieb stal premiérom líder indickej strany Bharatiya Janata Party (BJP) Narendra Modi. Bez podpory spojencov. India tak po prvý raz za 25 rokov nemá koaličnú vládu. Keďže Modi je zástancom biznisu, jeho zvolenie prinieslo zároveň nádeje na reformy v krajine, kde byrokratické prekážky a zlá infraštruktúra roky obmedzovali súkromné a verejné investície. Moodiho administratíva aj iniciovala hlavné opatrenia – prijala napríklad zákon o dani z tovarov a služieb, ktorý mal podporiť ekonomický rast a daňové príjmy, ako aj zvýšiť priame zahraničné investície do viacerých sektorov.

Rast podnikateľskej dôvery

Počas uplynulého roka ťažila indická ekonomika z rastúcej dôvery, čoho dôkazom je rast priamych zahraničných investícií (pozri graf). Nová vláda schválila legislatívu, ktorá umožňuje  zahraničné vlastníctvo železničnej infraštruktúry, ako aj stavebných firiem. Cieľom je posilniť rozvoj infraštruktúry a výroby. Rovnako sa navýšil strop priamych zahraničných investícií do poistenia a sektoru obrany, a to z 26 % na 49 %. Skutočnosť, že inflácia je teraz pod kontrolou, umožňuje postupné uvoľnenie menovej politiky.

Vláda už od prvých dní v úrade spustila reformný program zameraný na oživenie investícií a zmiernenie obmedzení na strane ponuky. Samozrejme, fiškálna konsolidácia zostala prioritu. Vláda ťaží z priaznivej makroekonomickej situácie,  nízkych cien ropy a kontrolovanej inflácie, čo umožňuje uvoľnenie menovejpolitiky,“hovorí Charlie Carre, ekonóm Coface pre rozvíjajúce sa krajiny Ázii. „Je však potrebné poznamenať, že súkromné investície stále nedosahujú potenciál a aj podiel investícií na tvorbe HDP je slabý. Príčinu možno hľadať v snahe firiem znižovať zadlženosť, ale aj v zastavených projektoch a celkovo globálnej neistote,“dodáva.

Aj podľa Indexu priamych zahraničných investícií, ktorý vypracúva OECD, má India stále významné zákonné obmedzenia pre priame zahraničné investície. Rokovania Modiho vlády síce pomohli obnoviť dôveru investorov, no prekážky  tak pretrvávajú. Do mnohých odvetví napríklad investori stále nemôžu investovať, a/alebo sa vyžaduje súhlas centrálnych štátnych orgánov.

Prognóza pre odvetvie výroby ocele a IT sektor

Keďže India deklaruje snahu rásť a zvýšiť konkurencieschopnosť ako výrobca, stavebný sektor môže ťažiť zo silného dopytu vychádzajúceho práve z plánov zvýšiť investície do infraštruktúry. Tie budú na druhej strane stimulovať dopyt po oceli, ako aj ďalších materiáloch.

„Hoci prognózna rastu dopytu po oceli je aj z hľadiska plánov Indie investovať do infraštruktúry pozitívna, rastúci trend dovozu ocele, hlavne z Číny, bude tlačiť na domáce ceny ocele. Na druhej strane, pri možnosti zameniteľnosti oceľových produktov tu vzniká 20 % cenový rozdiel medzi domácimi výrobkami a výrobkami dovážanými z Číny. To už predstavuje šance pre domáce oceliarne,“podotkol Rocky Tung, ekonóm Coface pre Ázijsko-Tichomorskú oblasť.

Podľa indickej nadácie India Brand Equity Foundation (IBEF) sa indické IT služby podieľajú na globálnom trhu približne 52 %. Relatívne nízke pracovné náklady (ktoré sú zhruba štvrtina ku tretine v USA) sú významným faktorom prispievajúcim k rastu  priemyslu. „Hoci indický sektor IT služieb bude v celosvetovom meradle naďalej konkurencieschopný aj vďaka nízkym mzdám, výzvy z Číny, Malajzie a Filipín by India nemala ignorovať,“dodáva Tung.

graf-PZI-India

 

Politickú neistotu treba monitorovať

Po roku pôsobenia vlády Narendra Modiho tak možno zhrnúť, že jeho víťazstvo a hospodárke reformy predstavujú pre dôveru investorov istú bóju. Opatrenia, ako napríklad vyhláška o uvoľnení požiadaviek na získavanie pôdy, pomáhajú zmierniť obmedzenia na strane ponuky. No na zvýšenie investícií a rastu sú i tak nevyhnutné ďalšie reformy.

Modiho administratíva deklarovala silnú vôľu splniť sľuby. Reformy, ktoré začala spolu s programom „Urob to v Indii“, pomôžu v strednodobom horizonte rozvoju infraštruktúry aj oceliarskemu sektoru v krajine. IT sektor zas bude ťažiť z vládnej podpory (najmä vďaka zníženej zrážkovej sadzby dane z licenčných poplatkov), aby vedel celosvetovo konkurovať.

No hoci vláda môže ťažiť z priaznivého makroekonomického prostredia aj vďaka nízkym cenám ropy, doma môžu hroziť  občianske nepokoje. Problémom tiež je, že  vládna strana BJP nemá väčšinu v hornej komore parlamentu. Potenciálne problémy s presadzovaním reformnej politiky tak možno považovať za hlavné riziko pre pokračovanie nastúpeného trendu. Opozícia môže nútiť Modiho k zmene politiky.  

Stiahnuť túto tlačovú správu : Vďačí India za ekonomické oživenie Modiho vláde? (236,08 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English