Novinky a publikácie
03. 07. 2014
Country risk a ekonomické štúdie

Veľká Británia - postup do A2 vďaka silnému oživeniu

Veľká Británia - postup do A2 vďaka silnému oživeniu

Zatiaľ čo zmena z ekonomiky zameranej na služby na ekonomiku s vyššou mierou diverzifikácie je skôr postupná, obnova priemyslu je už v plnom prúde. Napriek niekoľkým dlhodobým problémom tak Coface na základe hodnotenia rizík krajiny zaradil Spojené kráľovstvo do kategórie A2.

 

Britský rast prekvapil svojou silou, jeho prioritou sú teraz investície

Tento pozoruhodný a rýchly únik z krízy je výsledkom opatrení, ktorých cieľom bolo čeliť stúpajúcemu dlhu, poklesu vývozu a prílišnému rozvoju finančného sektora. Vďaka značne expanzionistickej menovej politike ECB od druhej polovice roku 2012 a finančnej podpore ekonomiky zo strany Bank of England v podobe 375 miliárd libier sa tak podarilo obnoviť dôveru domácností aj firiem.
 
V roku 2013 došlo k oživeniu spotreby vďaka poklesu nezamestnanosti, opatreniam zameraným na podporu stavebníctva a väčšiemu uvoľneniu úverových podmienok, najmä pre malé a stredné podniky. V roku 2014 by mali spotrebu nahradiť investície. Dobrá výkonnosť hospodárstva by mala umožniť vyšší potenciálny rast aj po miernom spomalení očakávanom v roku 2015 (s odhadovaným rastom vo výške 2,1%), ktoré by malo nasledovať po pravdepodobnom sprísnení menovej politiky.

 

... stále je tu však niekoľko dlhodobých problémov

Aj napriek vyššie uvedenému priaznivému výhľadu má však Spojené kráľovstvo naďalej isté slabé stránky.
 
Hlavným problémom britskej ekonomiky je stále zadlženie domácností (129,9% disponibilných príjmov, teda percentuálne najvyššia hodnota v krajinách G7, po Spojených štátoch amerických).
 
Spojené kráľovstvo tiež vykazuje relatívne slabú produktivitu: doteraz sa mu nepodarilo dosiahnuť objem výroby v čase pred krízou a podľa odhadov spoločnosti Coface k tomu dôjde až v treťom štvrťroku roku 2014, tj. 26 kvartálov od začiatku krízy. Za Spojeným kráľovstvom sa v tomto ohľade nachádza už iba Taliansko. Príčinou tejto nestability je predovšetkým chronická podinvestovanost britských firiem.
 
Na túto domácu nevyrovnanosť, okrem iného na nedostatočné investície, poukazuje takisto deficit bežného účtu. V dôsledku nedostatočnej orientácie britského obchodu na rozvíjajúce sa krajiny a zvýšenia jednotkových mzdových nákladov vývoz tovaru od roku 1990 klesá. Nedostatočný export tovaru je potom nepríliš kompenzovaný vývozom finančných služieb. Tento trend potvrdzuje stratu konkurencieschopnosti britských podnikov, najmä v odvetviach s vysokou cenovou pružnosťou, ku ktorým patrí napríklad sektor elektronického tovaru.

 

Obnova priemyslu, na vrchole sú tri špičkové odvetvia

Napriek nepopierateľným nedostatkom, pokiaľ ide o špecializáciu, spoločnosť Coface poukazuje na pozoruhodnú obnovu priemyslu v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sa opierajú o dynamickú inováciu a podporu štátu: farmaceutický, letecký a automobilový priemysel.

  • Farmaceutický priemysel, ktorý sa môže pochváliť vysokou produktivitou, vyrába 15% najčastejšie užívaných liekov na svete. Najväčší objem investícií tu smeruje do výskumu a vývoja (10% celosvetových výdavkov) a tento sektor tiež hlavnou mierou prispieva k zahraničnému obchodu (ročný prebytok obchodnej bilancie presahuje 6 miliárd eur).
  • Civilný a vojenský letecký priemysel, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie na svete, zaisťuje 1/5 svetového vývozu a jeho prebytok obchodnej bilancie dosahuje takmer 3 miliardy eur. BAE Systems je tretia najväčšia globálna skupina v sektore obrany, za americkými spoločnosťami Boeing a Lockheed Martin.
  • Automobilový sektor podstúpil atypickú mutáciu, a to s úspechom: britský priemysel sa preorientoval na nadštandardné produkty určené na export. Takmer 77% produkcie vozidiel je určených na vývoz, zatiaľ čo 80% nových automobilov predávaných na britskom území (predovšetkým luxusnejších modelov) sa naopak dováža. Obchodná bilancia v tejto oblasti je pozitívna.
Stiahnuť túto tlačovú správu : Veľká Británia - postup do A2 vďaka silnému oživeniu (143,91 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English