Novinky a publikácie
24. 09. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Visí čínsky tieň nad celou Áziou?

Visí čínsky tieň nad celou Áziou?
Čína sa snaží nájsť spôsob, ako dosiahnuť zdravší a udržateľný rast. No pre jej ekonomiku to nie je úplne bezbolestné, rovnako ani pre jej susedov. Podľa odhadov nadnárodnej spoločnosti Coface, popredného lídra v manažovaní kreditného rizika firiem, je nepravdepodobné, že by rast v tomto roku prekročil 6,7 % a v nasledujúcom roku 6,2 %, v porovnaní s 13,4 % rastom, ktoré krajina dosahovala v období rokov 2006-2007. „Je to predovšetkým dôsledok toho, že firmám dochádzajú financie aj para pri doháňaní technologického procesu: niekoľko odvetví trpí nadmernou kapacitou a firemná zadlženosť je vysoká, čo ovplyvňuje aj investície. Sme svedkami posunu v čínskom ekonomickom modeli,“ konštatuje Coface. Ktoré ázijské krajiny teda budú prvými obeťami, ak nastane tvrdé pristátie? A ktorá z krajín regiónu sa bude tešiť najväčšej imunite?

Čo odhaľujú zmeny

Prebiehajúca zmena súčasného čínskeho modelu odhaľuje dva hlavné faktory: zhoršujúcu sa cenovú konkurencieschopnosť vo vzťahu k ostatným krajinám v Ázii a prechod na radšej udržateľný rast spotreby ako investície.

Zvýšenie mzdových nákladov spôsobené z časti poklesom populácie v produktívnom veku spôsobuje zhoršenie cenovej konkurencieschopnosti, ktorá robila krajinu atraktívnou. Priame zahraničné investície (PZI) v Číne sa zastavili v prospech viacerých konkurencieschopných krajín (Thajsko, Malajzia, Indonézia, Vietnam). Podiel investícií na raste sa stal menej významný, o čom svedčí  jednak postupné spomalenie rastu investícií do fixného kapitálu (11,2 % v 1. štvrťroku 2015), jednak nižší  zisk, ktorý vykázali spoločnosti, ako aj priemyselná výroba (mesačne v priemere 6,3 % od začiatku roka do júla 2015, v porovnaní s 8,3 % v roku 2014).

„Spotreba začala hrať dôležitejšiu úlohu v raste. Podporujú to aj čínske úrady, ktoré chcú nájsť novú rovnováhu rastu a zefektívniť ekonomiku tým, že sa trhu prisúdi väčšia úloha. V dlhodobom horizonte  je liberalizácia čínskej ekonomiky pravdepodobná, aby vyrovnala spomalenie spojené so stratou cenovej konkurencieschopnosti, a to prostredníctvom podpory spotreby. V krátkodobom horizonte však  spomalenie predstavuje riziko ako pre domácu ekonomiku, tak aj pre ostatné krajiny v regióne,“ upozorňuje Coface.

Aké je riziko nákazy pre ostatné ázijské krajiny?
  • Vysoké riziko nákazy hrozí finančným trhom a Mongolsku

Obe krajiny, Hongkong aj Singapur, sú silne vystavené spomaleniu Číny, a to v dvoch smeroch. Po prvé, prostredníctvom ich finančných trhov, keďže ich akciové trhy sú vysoko prepojené s čínskym trhom. Obdobne aj cezhraničnými bankovými úvermi sú ich banky vystavené zhoršeniu úverovej spoľahlivosti čínskych spoločností. Po druhé, prostredníctvom obchodu, pretože podiel ich vývozu do Číny vo vysoko rizikových odvetviach je významný: predstavuje 74 % HDP v Hong Kongu a 15 % v Singapure.

Mongolsko rovnako vyváža rozsiahle objemy do Číny, a je preto pravdepodobné, že sa to odrazí na jeho spomalení. Okrem toho, je dvojnásobne penalizovaný, keďže negatívny účinok sa odráža aj na cene (vysoko rizikové vývozy predstavujú 43 % HDP). Nižšie ceny komodít, ako aj nižšie objemy čínskych investícií v súvisiacich odvetviach, to všetko sa odrazí na poklese objemu dopytu po nerastných surovinách, kovoch a palivách.

  • Miernejšia nákaza: Thajsko, Malajzia, Indonézia a Vietnam

V tejto skupine je tiež významná finančná aj obchodná závislosť od Číny, keďže podiel vývozu tam je vysoký. „Na druhej strane však treba povedať, že vysoko rizikové vývozy predstavujú menej ako 10 % celkového HDP. Krajiny sú teda dostatočne stabilné, aby sa zabránilo vykoľajeniu ich rastu v prípade, že čínska ekonomika zvolí mäkké pristátie. Predpokladaný 10 % pokles vývozu týchto krajín do Číny by v daných ekonomikách viedol k strate rastu menej ako jeden bod. Napokon, tieto krajiny ťažia z poklesu konkurencieschopnosti Číny, preto u nich aj vidieť nárast priamych zahraničných investícií,“ konštatuje Coface.

  • Krajiny s najväčšou imunitou: India a Filipíny

Obchodné vzťahy medzi týmito krajinami a Čínou sú obmedzené, rovnako tak aj riziko finančnej nákazy. Obe takisto profitujú z poklesu cien komodít. India by mohla trpieť  prostredníctvom spätného účinku, no len v prípade, ak by krajiny Perzského zálivu čínske spomalenie ovplyvnilo. Filipíny môže ovplyvniť nízky mzdový rozdiel v porovnaní s Čínou, no len prudké spomalenie zvyšovania mzdových nákladov v Číne by mohlo mať citeľný vplyv na priame zahraničné investície na Filipínach.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Visí čínsky tieň nad celou Áziou? (124,46 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English