Novinky a publikácie
28. 08. 2018
Country risk a ekonomické štúdie

Vyššie clá na autá poškodia V4 priamo aj nepriamo

Zvýšenie ciel na dovoz vozidiel z EÚ do Spojených štátov predstavuje významné riziko pre ekonomiky krajín V4 a dopad bude priamy aj nepriamy. A to vrátane Slovenska, pre ktoré tvorí vývoz vozidiel do USA až 60 % celkového exportu do Spojených štátov amerických. Je to najviac spomedzi V4. Konštatuje to Grzegorz Sielewicz, analytik Coface pre strednú a východnú Európu. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Ako podotýka Sielewicz, to, aký skutočný vplyv bude mať 25-percentné clo na ekonomiky strednej Európy, však bude závisieť aj od krokov automobiliek v tomto regióne.

Riziková orientácia

Pri zohľadnení všetkých tovarov, ktoré EÚ vyváža do USA, predstavuje podiel automobilového priemyslu okolo 13 %. Vystavenie sa riziku jednotlivých krajín by preto v prípade zvýšenia cla zo strany USA bolo rôzne. „Najväčší dopad by, samozrejme, pocítilo Nemecko, pretože vývoz automobilov do USA predstavuje až 28 % jeho celkového vývozu do USA, pričom tam smeruje až 15 % celkového vývozu automobilov. Rovnako sú tieto podiely veľké aj v prípade ďalších západoeurópskych výrobcov automobilov, ako Veľkej Británie či Talianska,“ konštatuje Sielewicz.

Ako upozorňuje analytik Coface, zvýšenie ciel by však významne pocítil aj stredoeurópsky región, keďže postupne zvyšuje výrobu áut a podiel automobilového sektoru na vývoze. „Spomedzi krajín V4 vyváža objemovo do USA najviac Maďarsko, hodnota vyvezených vozidiel presahuje 1 miliardu USD. To je takmer 28 % jeho celkového vývozu do USA a 6 % celkového vývozu vozidiel. Podobnú hodnotu vyváža aj Slovensko, no pre neho to predstavuje až 60 % celkového exportu do USA a takmer 5 % celkového vývozu slovenských vozidiel,“ upozorňuje analytik. V prípade Českej republiky a Poľska nie je americký trh až taká významná destinácia - podiel áut exportovaných do USA na celkovom vývoze je len okolo 0,6 %, pričom podiel na celkovom vývoze do USA je v prípade Českej republiky len 5% a v prípade Poľska len 3 %.

Pokiaľ však ide o dopad zvýšenia ciel na ekonomiku jednotlivých krajín, do úvahy treba vziať aj fakt, že krajiny V4 sú silne integrované do celosvetových, najmä nemeckých automobilových výrobných reťazcov, takže priamy a nepriamy vplyv nie je zanedbateľný. Kombinovaná pridaná hodnota, priama aj nepriama, vytvorená vďaka vývozu vozidiel do USA, predstavuje približne 0,9 % HDP v Maďarsku, 0,6 % na Slovensku, 0,5 % v Českej republike a 0,3 % v Poľsku. „Poľsko by bolo najviac nepriamo ovplyvnené, pretože nevyváža veľa automobilov do USA, ale vyrába rôzne diely a komponenty vozidiel, ktoré sa používajú v konečných výrobkoch zostavených v iných krajinách,“ konštatuje Sielewicz. Ako dodáva country manažér Coface Slovensko Juraj Janči, obdobne aj pre Slovensko bude podstatné to, aký dopad bude mať zavedenie ciel na Nemecko. „Dopady pocítime v sekundárnom slede,“ upozorňuje.

Ďalšie kroky výrobcov

Skutočný vplyv na krajiny V4 by podľa Sielewicza závisel aj od rozhodnutí výrobcov automobilov. „Je pravdepodobné, že by mohli akceptovať nižšie marže, keďže trh USA je po Číne druhý najväčší trh s predajom nových automobilov. Vlani sa v USA predalo 17,6 milióna nových vozidiel, čo je 18 % celosvetového predaja,“ vypočítava Sielewicz. Do úvahy pripadá možnosť, že by výrobcovia automobilov hľadali lokality s nižšími nákladmi na pracovnú silu ako sú krajiny V4. „Avšak významná prítomnosť automobilového sektora v regióne, ako aj uskutočnené a očakávané investície, robia túto možnosť málo pravdepodobnú,“ dodáva analytik Coface pre strednú a východnú Európu Grzegorz Sielewicz.

„Automobilky budú musieť stlačiť náklady, aby sa zmestili do hrubých marží. Ani ja nevidím geografický priestor smerom na východ, kde by mohli presunúť prvovýrobu. Skôr očakávam,  že sa európski výrobcovia budú orientovať naspäť na západ, a to najmä na Kanadu a Mexiko,“ predpokladá country manažér Coface Slovensko Juraj Janči.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Vyššie clá na autá poškodia V4 priamo aj nepriamo (156,97 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English