Novinky a publikácie
15. 10. 2018
Country risk a ekonomické štúdie

Vývoj insolvencií firiem v regióne: Dobré časy skončili

Vývoj insolvencií firiem v regióne: Dobré časy skončili
  • Poľsko, Maďarsko a najmä Chorvátsko hlásia signifikantný nárast konkurzov. V regióne sú výnimkami Slovensko a Česko, ktoré hlásia pokles.
  • Oslabujúca likvidita firiem v SVE je prekvapujúca, keďže zaznamenávajú najvyššiu mieru ekonomickej expanzie od roku 2008.
  • Aktuálny hospodársky cyklus v regióne končí
  • Coface predpovedí nárast insolvencií +10,4 % v roku 2018 a +15,5 % v roku 2019.

 

Slovensko si v regióne strednej a východnej Európy pripisuje ďalšie prvenstvo. Medziročne najvýraznejšie znížilo počet insolvencií, a to až o -27,1 %, keď vlani vyhlásil konkurz len 253 firiem. Napriek zlepšenej ekonomickej situácii, ktorej sa vlani tešil celý región, čoho dôkazom bol aj rast HDP v regióne o 4,5 % (najvyššia miera od roku 2008), totiž insolventnosť firiem rástla. Domáca spotreba a oživené investície do fixných aktív zníženiu likvidity firiem nepomohli. Vyplýva to z najnovších údajov nadnárodnej spoločnosti Coface, globálneho lídra v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Celkový počet insolvencií sa za vlaňajšok zvýšil o +6,4 %, čo znamená zvrat v trende z predchádzajúcich rokov, kedy miera insolvencií klesala. Napríklad za rok 2016 klesla o -6% a za rok 2015 až -14 %. „V roku 2017 však až 9 krajín zaregistrovalo vyššiu mieru insolventnosti firiem, a to Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Slovinsko,“ spresňuje Coface.Výnimkou je päť krajín – Slovensko, Česko, Bulharsko, Lotyšsko a Ukrajina, kde miera insolvencií klesla.

table_image630

 

Región ukazuje širokú škálu dynamiky -  od medziročného -27,1 % poklesu platobnej neschopnosti na Slovensku a -26 % v Česku, cez mierny nárast o +2,4 % v Estónsku a +2,5 % v Rumunsku po významný nárast +40,1 % v Chorvátsku,“ uvádza Coface. Krajiny však vykazovali niektoré spoločné znaky, ktoré k problémom s likviditou viedli. „Využitie vysokých kapacít a solídny dopyt podporili firmy v rozširovaní svojich kapacít,“ konštatuje Grzegorz Sielewicz, ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu. Práve priaznivé ekonomické ovzdušie v regióne podľa neho podporilo aj vznik nových firiem. „V mnohých sektoroch bola pritom vysoká konkurencia. Spoločnosti tak často zaznamenávali nárast obratu, ale nižšie zisky. Tie brzdili rastúce náklady, vrátane rastu miezd a vyšších nákladov na vstupy. Potvrdili to aj zrýchľujúce sa indexy cien výrobcov,“ podotýka Sielewicz.

Okrem toho, silnel fenomén nedostatku pracovnej sily. „Ťažkosti pri obsadzovaní voľných pracovných miest sa stali hlavnou prekážkou firiem v regióne strednej a východnej Európy pri svojej expanzii,“ dodáva ekonóm. Firmy práve túto prekážku napríklad aj v prieskume Eurostatu uvádzali ako problém častejšie, než napríklad neistotu týkajúcu sa dopytu po ich výrobkoch a službách. Preto možno konštatovať, že  ekonomické zrýchlenie nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim likviditu podnikateľského sektora v regióne.

„Pre roky 2018 a 2019 Coface predpovedá pokračujúce zvyšovanie počtu prípadov  platobnej neschopnosti firiem v regióne. Potvrdzuje to zmenu hospodárskeho cyklu v strednej a východnej Európe,“ dopĺňa Declan Daly, výkonný riaditeľ Coface pre strednú a východnú Európu. Predpoveď Coface na rok 2018 je priemerný rast počtu insolvencií o +10,4, pričom zvýšenie počtu konaní zaznamená viac krajín. „Očakáva sa, že Poľsko zaznamená zvýšenie počtu konkurzov a reštrukturalizačných konaní o +20,2 %. Na druhej strane na Slovensku a v Srbsku dôjde k poklesu platobnej neschopnosti,“ zdôrazňuje Declan Daly. Slabší ekonomický rast bude podľa neho faktorom, ktorý prispeje k priemernej platobnej neschopnosti v strednej a východnej Európe. „V roku 2019 by tento rast mal dosiahnuť až 15,9 %,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Coface pre strednú a východnú Európu.

 

  

Stiahnuť publikáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnuť túto tlačovú správu : Vývoj insolvencií firiem v regióne: Dobré časy skončili (251,48 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English