slk-SK

Contact us

Company details

Coface

Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
Slovensko
E-mail: office-sk@coface.com

48.169898
17.140218

Coface Slovakia Services s.r.o.

 

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur

Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika,

Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791

 

vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, branch of an insurance company from another Member State of EU    

Sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

IČO: 36 833 991

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B

Coface has a direct presence in 66 countries and provides services in 97 countries. This contact form is used for communication with Coface Slovakia.
With your questions you can also contact the company management and sales department directly.
 

 

*: mandatory
  • Slovak
  • English