slk-SK

Contact us

Company details

Coface

Šoltésovej 14,
811 08 Bratislava,
Slovensko
Tel: +421 (2) 67 20 16 16 (reception)
E-mail: office-sk@coface.com

48.151088
17.123007

Coface Slovakia Services s.r.o.

 

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur

Sídlo: Place Costes Et Bellonte 1, Bois Colombes 922 70, Francúzska Republika,

Registrovaná R.C.S. Nanterre pod číslom 552 069 791

 

vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, branch of an insurance company from another Member State of EU    

Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

IČO: 36 833 991

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1511/B

 

car

Drive your car on the street Záhradnícka, resp. of Karadžičová street after turning over the Moskovská street / Strážnická street

 

foot

Odborárske námestie tram stop, trams no. 4.9
Šoltésovej bus stop, bus no. 78, trolleybus no. 210

Coface has a direct presence in 66 countries and provides services in 97 countries. This contact form is used for communication with Coface Slovakia.
With your questions you can also contact the company management and sales department directly.
 

 

*: mandatory
  • Slovak
  • English